doc. Ing.

Vít Motyčka

CSc.

FAST, TST – docent

+420 54114 7978
Vit.Motycka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Publikace

 • 2023

  KANTOVÁ, R.; MOTYČKA, V. Evaluation of Sustainability of Czech Vocational Education and Practical Training for the Position of Construction Manager. Sustainability, 2023, roč. 15, č. 19, s. 1-17. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KANTOVÁ, R.; MOTYČKA, V. Posouzení přínosu spolupráce mezi Fakultou stavební VUT v Brně a portálem koordinuj.cz za 2022. Brno: 2023. s. 1-2.
  Detail | WWW

 • 2022

  MOTYČKA, V.; GAŠPARÍK, J.; PŘIBYL, O.; ŠTĚRBA, M.; KURKOVÁ, D.; KANTOVÁ, R. Effective Use of Tower Cranes over Time in the Selected Construction Process. Buildings, 2022, roč. 12, č. 4, s. 1-21. ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  KANTOVÁ, R.; BIELY, B.; BIELA, R.; PRŮCHA, A.; MOTYČKA, V. Znalecký posudek 7/2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 1-19.
  Detail

  BIELY, B.; PRŮCHA, A.; MOTYČKA, V.; KURKOVÁ, D. Znalecký posudek 24/2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 1-19.
  Detail

  GAŠPARÍK, J.; MOTYČKA, V.; ŠŤASTNÝ, P.; SZALAYOVÁ, S. Multi-Criteria Optimization of Mechanized Earth Processes and Its Impact on Economic and Environmental Sustainability. Sustainability, 2021, roč. 14, č. 1, s. 1-18. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; SCHMID, P.; MOTYČKA, V. Impact of manufacturing imperfections and surface defects on stress-strain behaviour of flexible adhesive joints. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, 2020, roč. 234, č. 5, s. 499-510. ISSN: 0954-4089.
  Detail | WWW

  GAŠPARÍK, J.; BAŽÍK, P.; MOTYČKA, V. Efficient Method of an Optimal Construction Company Supplier Selection Supported by Software. Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. 6. 2020. s. 636-647. ISBN: 2706-4735.
  Detail | WWW

  NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; SEDLÁK, P.; MOTYČKA, V. Long adhesive joints in facade applications exposed to wind suction. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, 2020, roč. 234, č. 5, s. 488-498. ISSN: 0954-4089.
  Detail | WWW

  FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V. Design of the flooring termination detail at the wall base from the historical and contemporary point of view. Akustika, 2020, roč. 35, č. 1, s. 9-22. ISSN: 1801-9064.
  Detail | WWW

 • 2019

  NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; SEDLÁK, P.; MOTYČKA, V. Resistance of Long Adhesive Joints in Facade Applications Exposed to Negative Pressure Loads. AJP2019 - 1st International Conference on Advanced Joining Processes - Book of Abstracts. 1. Ponta Delgada: Publindústria, Produção de Comunicação, Lda., 2019. s. 120-120. ISBN: 978-989-892-788-0.
  Detail | WWW

  JARSKÝ, Č.; MUSIL, F.; GAŠPARÍK, J.; MOTYČKA, V.; KOVÁŘOVÁ, B.; SVOBODA, P.; VÁCLAV, P.; VYČÍTAL, M. Příprava a realizace staveb. 2. 2. Brno: CERM, 2019. 348 s. ISBN: 978-80-7204-994-3.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, V. Design optimization of lifting mechanisms. In 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1. Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; SCHMID, P.; MOTYČKA, V. Impact of Technological Indiscipline on Failure Rate of Adhesive Joints. Ponta Delgada: Publindústria, Produção de Comunicação, Lda., 2019. s. 121-121.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, V.; BRANDTNER, M.; BŘÍZA, L.; DOUBEK, R. Monitoring staveb - sledování nasazení zvedacích prostředků. Czech Journal of Civil Engineering, 2018, č. 2018/1, s. 85-92. ISSN: 2336-7148.
  Detail | WWW

 • 2016

  MOTYČKA, V.; BIELY, B.; ŠŤASTNÝ, J. Issues involved in determining the technical performance of earth- moving machines. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. 1. Košice: Technical University of Košice, 2016. s. 1-2. ISBN: 978-80-553-1488- 4.
  Detail

  MOTYČKA, V.; KLEMPA, L. Modelling of tower cranes performance. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, roč. 2016, č. 10, s. 1-8. ISSN: 2344-2409.
  Detail

  MOTYČKA, V.; KLEMPA, L. Scheduling of tower cranes on construction sites. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: Taylor and Francis Group, 2016. s. 567-573. ISBN: 978-1-138-03224-8.
  Detail

  MOTYČKA, V.; KLEMPA, L. Efficiency of tower cranes. In ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Scences and Technologies. Košice: Technical University of Košice, 2016. s. 83-83. ISBN: 978-80-553-2564- 4.
  Detail

  ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V.; LIŠKA, P. Znalecký posudek číslo 67/2016 ve věci žalobkyně abasto s.r.o. proti žalované H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o. o zaplacení částky 1.525. 000 Kč s příslušenstvím. Brno: 2016. s. 1-15.
  Detail

 • 2014

  MOTYČKA, V.; KLEMPA, L. Chronological utilisation of tower cranes on construction sites. Cranes Today, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 33-34. ISSN: 0307- 0018.
  Detail

  KANTOVÁ, R.; MOTYČKA, V. Construction Site Noise and its Influence on Protected Area of the Existing Buildings. In Elektronický sborník konference enviBuild 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 419-423. ISBN: 978-80-214-5003- 5. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MOTYČKA, V.; KLEMPA, L.; ŠTĚRBA, M. Efektivní využití věžových jeřábů na stavbách. Silnice a železnice, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 57-59. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  MOTYČKA, V.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R. Brno University of Technology' s Faculty of Civil Engineering Considers the Opinions of Construction Companies When Planning Study Programme Content. In Conference Proceedings of 3rd Cyprus International Conference on Educational Research. Procedia Social and Behavioral Sciences. ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014. s. 423-427. ISSN: 1877-0428.
  Detail

  MOTYČKA, V.; KLEMPA, L. SIMULATION MODEL OF TOWER CRANE WORK. In Elektronický sborník konference CTM 2014. SK: Slovak University of Technology in Bratislava (SK), 2014. s. 346-352. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail

 • 2013

  MOTYČKA, V.; KLEMPA, L. Modelování práce věžových jeřábů. Stavitel, 2013, roč. XXI, č. 11/ 2013, s. 22-23. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  MOTYČKA, V. Inovace výuky studijního oboru Realizace staveb. In Realizace staveb - teorie a praxe. Brno - Křtiny: VUT v Brně, 2013. s. 32-35. ISBN: 978-80- 214 4803 2.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V. Formwork demands on crane operation. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, 2013, roč. 7, č. 2, s. 78-84. ISSN: 1313-2539.
  Detail | WWW

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V. Main aspects that influence the right choice of cranes. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, 2013, roč. 7, č. 2, s. 70-77. ISSN: 1313-2539.
  Detail | WWW

  ŠTĚRBA, M.; MOTYČKA, V. VÝZNAM BEDĚNÍ PŘI POSOUZENÍ ČASOVÝCH POŽADAVKŮ NA VĚŽOVÉ JEŘÁBY. In Vývojové trendy v oblasti navrhovania, prípravy, realizácie a údržby stavieb - Zborník vedeckých prác. 1. Bratislava: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 216-221. ISBN: 978-80-263-0544- 6.
  Detail

  VLČKOVÁ, J.; MOTYČKA, V. Rozšíření výuky bezpečnosti práce na VUT v Brně. In Bezpečná stavba. Brno: 2013. s. 17-20. ISBN: 978-80-260-5009- 4.
  Detail

  ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P. Zkoušení přilnavosti silikonových tmelů na fasádním obkladovém materiálu Alubond. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Vývojové trendy v oblasti navrhovania, prípravy, realizácie a údržby stavieb. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 200-204. ISBN: 978-80-263-0544- 6.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V. Návrh základních stavebních strojů pro zemní práce. Silnice a železnice, 2013, roč. 8, č. 3, s. 88-89. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  ŠTĚRBA, M.; MOTYČKA, V.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Základní postup při návrhu zdvihacího mechanismu. Silnice a železnice, 2013, roč. 8, č. 3, s. 94-95. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

 • 2012

  MOTYČKA, V. Recenze - Dynamické modelovanie nasadenia debnenia do výstavby - doc. Ing. Renáta Bašková, PhD. Košice: TU v Košicích, Stavebná fakultaineering, 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V. ZOHLEDNĚNÍ POŽADAVKŮ PRAXE V INOVACI VÝUKY PŘEDMĚTU CW22. In People, buildings and enviroment 2012. Brno: VUT, FAST, 2012. s. 34-38. ISBN: 978-80-214-4628- 1.
  Detail

  VLČKOVÁ, J.; MOTYČKA, V. BOZP jako součást výuky na VUT. In Structura 2012. Olomouc: CD na vyžádání, 2012. s. 27-30. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; MOTYČKA, V. Proposal of Lifting Mechanisms in Construction Sites. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 2012, roč. 6, č. 2, s. 339-350. ISSN: 1313- 2563.
  Detail

 • 2011

  VLČKOVÁ, J. a kol. "ZOV" jako základ bezpečného provádění stavby. In Zborník z vedecko - odbornej konferencie REALIZÁCIA A EKONOMIKA STAVIEB. Košice: Etela Bačenková- Dom techniky, 2011. s. 104-107. ISBN: 978-80-232-0313- 4.
  Detail

  KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V. INOVACE VÝUKY STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTOVÁNÍ S OHLEDEM NA POŽADAVKY PRAXE. In Realizácia a ekonomika stavieb. Košice: Dům techniky Košice, 2011. s. 150-153. ISBN: 978-80-232-0313- 4.
  Detail

 • 2008

  KOVÁŘOVÁ, B., MOTYČKA, V. studijní opora předmětu CW 22 Stavebně technologické projektování pro obor R. Brno: VUT FAST Brno, 2008.
  Detail

 • 2007

  MOTYČKA, V. Optimalizace návrhu věžových jeřábů. VUT - FAST - TST: 2007. s. 1-170.
  Detail

  MOTYČKA, V. Recenze příspěvku Renaty Baškové: "Building process time structure modelling". Stavební fakulta TU Košice: TUK, 2007. s. 1 (1 s.).
  Detail

  MOTYČKA, V. Recenzní posudek Optimum implementation for health and safety regulations in construction operations. TU Bratislava: 2007. s. 1-20.
  Detail

  MOTYČKA, V. Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. 2007. 2007. CERM 2007: CERM, 2007. 105 s. ISBN: 978-80-7204-505- 1.
  Detail

  MOTYČKA, V.; BIELY, B. Posouzení a vyhodnocení POV. VUT - FAST - TST: 2007. s. 1-20.
  Detail

  MOTYČKA, V.; LOSSMANN, J. Risk management in connection with execution of underground structures and surface development securing. In Praha: 2007. s. 1-10.
  Detail

  MOTYČKA, V. Optimalizace návrhu věžových jeřábů, TECHSTA. In Optimalizace návrhu věžových jeřábů, TECHSTA. ČVUT Praha: 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-01-03880- 2.
  Detail

  MOTYČKA, V. Recenzní posudky studijních opor: CW 03 - Řízení stavební výroby a M01 - Řízení stavební výroby. VUT, FAST v Brně - TST: TST, 2007. s. 1-245.
  Detail

  RADA, V., MOTYČKA, V. Výuka technologických procesů a multimediální pomůcky. In Sborník přednášek mezinárodní konference TECHSTA 2000. 2007. Praha: ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2007. s. 14 ( s.)ISBN: 80-01-02225- 0.
  Detail

  MOTYČKA, V. Assessment of Crane Operating Time Utilization on the Construction Site. In Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU. Košice: TU v Košicích, 2007. s. 279-284. ISBN: 978-80-8073-792- 4.
  Detail

 • 2006

  MOTYČKA, V.; MAKÝŠ, P. Autožeriavy pomáhajú při výstavbe málopodlažných objektov. Stavba, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 50-52. ISSN: 1335- 5406.
  Detail

  MOTYČKA, V.; LOSSMANN, J. Risks management in connections with tunnels heading and surface development securing. Osterreichische Ingenieur und Architekten Zeitschrift, 2006, roč. 2006, č. 1- 3, s. 30-34. ISSN: 0721- 9415.
  Detail

  MOTYČKA, V.; LOSSMANN, J. Preparation of tunnels construction with risk management system utilization. Osterreichische Ingenieur und Architekten Zeitschrift, 2006, roč. 2006, č. 4- 6, s. 91-94. ISSN: 0721- 9415.
  Detail

  MOTYČKA, V. Design of the tower crane aiming at the required output of supply. In Vývojové tendencie v technologii stavieb. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 147-150. ISBN: 80-227-2478- 5.
  Detail

  MOTYČKA, V. Speciální technologie - modul 01 - ZÁCHOVNÁ PÉČE O STAVEBNÍ OBJEKTY OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI BUDOVA NA PÉČI O STAVEBNÍ OBJEKTY. elektronická studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2006. s. 1-51.
  Detail | WWW

  ZAPLETAL, I.; KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V. Technologie staveb - dokončovací práce. In Technologie staveb - dokončovací práce. Edícia vysokoškolských učebníc. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 17-49. ISBN: 80-227-2484- X.
  Detail

  ZAPLETAL, I.; KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V. Zahradní architektura. In Technologie staveb - dokončovací práce. Edícia vysokoškolských učebníc. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 94-147. ISBN: 80-227-2484- X.
  Detail

 • 2005

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.023/ 02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.024/ 02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/ 02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.033/ 02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed. Expertní posudek investičního projektu p.č.035/ 02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.042/ 02 Revitalizace Bíloveckého zámku. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.045/ 02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.057/ 02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání, kultury a aktivit volného času. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.052/ 02 Sportovní areál Ještěd Liberec. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.054/ 02 Golfový areál Beroun. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I. etapa. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko- bavorský geopark. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.064/ 02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku. Brno: 2005.
  Detail

  MOTYČKA, V. Technický dozor investora - důležitý článek v procesu výstavby. Sborník konference UNIORSTAV 2005. CERM Brno, 2005. ISBN: 80-214-2832- 5.
  Detail

  MOTYČKA, V.; HRAZDIL, V.; DOČKAL, K.; LÍZAL, P.; MARŠÁL, P. Technologie staveb I technologie stavebních procesů Část 2 Hrubá vrchní stavba. Technologie staveb I. Cerm. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2005. s. 1-132. ISBN: 80-214-2873- 2.
  Detail

  MOTYČKA, V.; LOSSMANN, J. Řízení rizik při zabezpečování nadzemní zástavby v souvislosti s ražbou tunelů. Príprava a realizace staveb. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2005. s. 161-166. ISBN: 80-8073-284- 1.
  Detail

  MOTYČKA, V. OBNOVITELNÉ MATERIÁLOVÉ ZDROJE, VYUŽITELNÉ VE STAVEBNICTVÍ. Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: CERM Brno, 2005. ISBN: 80-214-2832- 5.
  Detail

  MOTYČKA, V. Nová koncepce technologie staveb - přístpěvek na konferenci FAST VUT v Brně. 2005.
  Detail

  MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 08, BW51, Střešní pláště - způsob provádění. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 1-31.
  Detail

  MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 08, BW02,Procesy vnitřní a dokončovací - malby. studijní opora. ÚAIÚ, 2005. s. 1-17.
  Detail

  MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 09, BW02,Procesy vnitřní a dokončovací - nátěry. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 1-13.
  Detail

  MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 09, BW04, Technologie provádění maleb. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 1-17.
  Detail

  MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 10, BW04, Technologie provádění nátěrů. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 13-13.
  Detail

  MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 8, BW01, Technologie provádění střešních plášťů. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 1-31.
  Detail

  MOTYČKA, V. Řízení rizik při zabezpečování nadzemní zástavby v souvislosti s ražbou tunelů. In sborník. Liptovský Ján: Technická univerzita v Košicích, 2005. s. 107-112. ISBN: 80-8073-284- 1.
  Detail

  MOTYČKA, V. Nová koncepce výuky technologie staveb. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.001/ 02 Sportovně rekreační areál Ostravice. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.002/ 02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.003/ 02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.015/ 02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum". 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.006/ 02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.007/ 02 Centrum pohybových aktivit Kravaře. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.008/ 02 Evropské kongresové centrum Dvorana. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.009/ 02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.010/ 02 Centrum moravského vinařství. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.011/ 02 Kongresové centrum Zlín. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko- Třebovsku. Brno: 2005.
  Detail

 • 2004

  MOTYČKA, V. Poruchy nadzemní zástavby a její zajišťování v souvislosti s ražbou štol. In TECHSTA 2004. ČVUT Praha: fakulta stavební, 2004. s. 5 ( s.)
  Detail

 • 2003

  MOTYČKA, V. Stavebně technologický posudek na provedení obytných prostorů v podroví a bazénové haly v rámci rekonstrukce rodinného domu na Baarově nábřeží 40. Igma spol s.r.o.: Igma spol s.r.o., 2003.
  Detail

  MUSIL, F., MOTYČKA, V. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2003. ISBN: 80-7204-282- 3.
  Detail

  MOTYČKA, V. Znalecký posudek- Ve věci o náhradu škody. Městský soud Brno: Městský soud Brno, 2003.
  Detail

  MOTYČKA, V. Znalecký posudek- O určení naplatnosti dohody o vydání nemovitostí. Okresní soud Brno- venkov: Okresní soud Brno- venkov, 2003.
  Detail

  MOTYČKA, V. Znalecký posudek- k projektové dokumetaci a provedení statického zajištění klenby sklepu Úvoz 26. Městský soud Brno: Městský soud Brno, 2003.
  Detail

 • 2002

  MOTYČKA, V. Odborný posudek na provedení jednopláštové ploché střechy administrativní budovy letiště Praha. Společnost Aviation Servise a.s.: Společnost Aviation Servise a.s., 2002.
  Detail

  MOTYČKA, V. Využití netradičních způsobů výstavby vyžaduje technologickou kázeň. Tepelná ochrana budov, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 47 ( s.)ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  MOTYČKA, V., LÍZAL, P. Spolupráce projektanta, dodavatele a technologa nelze podceňovat. In Techsta 2002. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 163 ( s.)ISBN: 80-01-02629- 9.
  Detail

 • 2001

  MOTYČKA, V. Stanovení optimální skladovací plochy na staveništi. Kandidátská disertační práce. VUT v Brně, Fakulta Stavební: VUT v Brně, Fakulta Stavební, 2001.
  Detail

  MOTYČKA, V. STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ SKLADOVACÍ PLOCHY NA STAVENIŠTI. In Developments in building technology. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. s. 107 ( s.)ISBN: 80-227-1572- 7.
  Detail

 • 2000

  BIELY, B., MOTYČKA, V. Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. neuvedeno. Praha: Verlag Dashofer, 2000. s. 1 ( s.)
  Detail

  MOTYČKA, V. Vlikost plochy pro skladování stavebního materiálu na staveništi. In Technológia v stavebníctve, IV. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Košice - SR: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ministerstvo výstavby a regionálného rozvoja SR, 2000. s. 217 ( s.)ISBN: 80-7099-515- 7.
  Detail

  MOTYČKA, V. Skladovací plochy na staveništi. In TECHSTA 2000 - Odborná konference s mezinárodní účastí. Praha: ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2000. s. 59 ( s.)ISBN: 80-01-02225- 0.
  Detail

 • 1999

  MOTYČKA, V. Plocha pro zařízení staveniště. In XI. Mezinárodní vědecká konference - Sekce 13: Technologie v. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 1999. s. 149 ( s.)ISBN: 80-214-1445- 6.
  Detail

  MOTYČKA, V. Rekonstrukce bytových jader. In Příspěvek na semináři ČSSI. Brno: ČSSI s.r.o., 1999. s. 1 ( s.)
  Detail

  MOTYČKA, V. Plocha pro zařízení staveniště. In XI Mezinárodní vědecká konference VUT FAST Brno. Brno: VUT FAST Brno, 1999. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 1997

  MOTYČKA, V. Regenerace panelových domů. ŘEŠENÍ projektu MPO ČR 1997- 2000. VUT Brno: MPO ČR, 1997.
  Detail

  MOTYČKA, V. Technologické aspekty realizace krytiny z asfaltových šindelů. In VI Vědecká konference Stavební fakulty TU Košice. Košice: Stavební fakulta TU Košice, 1997. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 1993

  MOTYČKA, V. Vývoj optimálních technologií pro modernizaci a rekonstrukci budov. Výzkumný úkol GA ČR č. 103/93/ 0188. VUT Brno: VUT Brno a MPO ČR, 1993.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.