doc. Ing.

Vít Motyčka

CSc.

FAST, TST – docent

+420 54114 7978
Vit.Motycka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Projekty

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2018

  Simulační model pro posouzení časového vytížení věžových jeřábů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  FV20606, Technologie lepení velkoformátových obkladových prvků, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.05.2020
  Detail

  Optimalizace návrhu zvedacích mechanizmů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  FV10075, Nová technologie vícepodlažních energeticky úsporných budov z lepených sendvičových panelů s možností zakládání na zemních vrutech s využitím technologie prefabrikovaných bytových jader, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2012

  Výběr a analýza faktorů bednění se zásadním vlivem na efektivní využití věžových jeřábů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  HC 205/10, Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi., zahájení: 01.07.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  Nová koncepce výuky Technologie staveb, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Odborné přednášky pro studenty magisterského a doktorského studia oboru Technologie a realizace staveb, zahájení: 01.04.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Projekt organizace řízení výstavby - UC Zlín, zahájení: 20.02.2006, ukončení: 16.03.2006
  Detail

  Nová koncepce výuky Technologie staveb, zahájení: 02.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Nová koncepce výuky Technologie staveb, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Systém celoživotnho vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail