Ing.

Václav Šulc

FSI, ÚFI OOPM – vědecký pracovník

Vaclav.Sulc@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Šulc

Výuka

Vyučované předměty

TSOSpeciální optické praktikum
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FSI, ÚFI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024