Mgr.

Václav Kundera

Ph.D.

CESA, PVO – odborný asistent

+420 54114 9584
Vaclav.Kundera@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Václav Kundera, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2002 – 2005 Bakalářský studijní obor „Tělesná výchova a sport“ na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.
  • 2005 – 2007 Magisterský studijní obor „Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy“ na FSpS MU.
  • 2014 - 2019 Doktorské studium oboru „Kinantropologie“ na Katedře pedagogiky sportu FSpS MU.

Vědeckovýzkumná činnost

Janíková, M.; Janík, T.; Mužík, V; Kundera, V. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1