Ing.

Tomáš Holoubek

FSI, ÚAI OAI

Tomas.Holoubek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Holoubek