Ing.

Stanislav Klusáček

Ph.D.

FEKT, UAMT – odborný asistent

+420 54114 6433
klusacek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2012 - Ph.D. - Kybernetika, automatizace a měření, FEKT VUT, dizertační práce: Metody bezdemontážní diagnostiky.

2001 - Ing. - Kybernetika, automatizace a měření, FEI VUT, diplomová práce: Multianalyzátor PULSE.

Přehled zaměstnání

2001 - 2005 - THP, vědecký pracovník - FEI/FEKT VUT v Brně, Ústav automatizace a měřicí techniky.

2006 - dosud - odborný asistent a vědecký pracovník - FEKT VUT v Brně, Ústav automatizace a měřicí techniky.

2011 - dosud - vědecký pracovník, CEITEC VUT, RG Kybernetika pro materiálové vědy, Laboratoř pokročilých senzorů.

Pedagogická činnost

Garant a vyučující (přednášky, laboratorní cvičení) v kurzech: Speciální snímače, Měřicí technika pro diagnostiku, Measuring techniques for technical diagnostics.

Vyučující (laboratorní cvičení) v kurzu: Snímače.

Počet úspěšně vedených bakalářských prací: 18

Počet úspěšně vedených diplomových prací: 25

Školitel Ph.D. studia schválený vědeckou radou FEKT VUT v Brně (2020).

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkum v oblasti snímačů vibrací a způsobů jejich kalibrace, piezoelektrické materiály, měření vibrací, metody technické analýzy a diagnostiky (vibrace, akustika, teplota), sběr a zpracování dat.

Akademické stáže v zahraničí

2013 - výzkumná stáž na Technical University of Denmark (DTU), Acoustic Technology Group.

Univerzitní aktivity

Člen Komory akademických pracovníků Akademického senátu FEKT VUT.


Fakultní koordinátor Erasmus+ pro univerzity: Universite D’Angers, Institut Polytechnique de Grenoble, Hellenic Mediterranean University, Technical University of Sofia – branch Plovdiv, Technical University of Gabrovo.

Mimouniverzitní aktivity

Aktivní sport, horská turistika, lyžování, snowboarding, motorka, loď.

Spolupráce s průmyslem

Honeywell International s.r.o., Brno, Česká republika, Advanced Technology - vývojové metody pro měření parametrů MEMS gyroskopů.

ABB s.r.o., Brno, Česká republika, Technologické centrum - vývoj A/D převodníků a zpracování dat pro snímače napětí a proudu.

Projekty

Mezinárodní výzkumné projekty: (člen řešitelského týmu)

H2020 ECSEL project "SILENSE" - https://silense.eu/

H2020 "Autodrive" - https://autodrive-project.eu/

FP6 EU "CREDO" - https://cordis.europa.eu/docs/results/30/30814/122807321-6_en.pdf

Národní výzkumné projekty: (člen řešitelského týmu)

TH03010205 - MEMS ESO - MEMS sensory s optickým snímáním.

TE02000202 - Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat.

TA03010444 - Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2.

TA03011279 - Modulární systém pro provozní on-line diagnostiku vibrací točivých strojů s inteligentní detekcí a vyhodnocováním poruchových stavů.

GACR No.102/06/1617- Moderní přístupy k měření vibrací.

Projekty Interní grantové agentury VUT: (zodpovědný řešitel)

FEKT-S-20-6205 - "Výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence pro Průmysl 4.0"

FEKT-S-17-4234 - "Průmysl 4.0 v automatizaci a kybernetice”

FEKT-S-14-2429 - "Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci"

FEKT-S-11-6 - "Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci"

FEKT-S-10-12 - "Moderní metody a prostředky v automatizaci "

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

Senior member of IIAV - The International Institute of Acoustics and Vibration.

2021 – The 27th International Congress on Sound and Vibration, scientific committee.

2016 - Setkání sesterských kateder kybernetiky, automatizace, umělé inteligence z České i Slovenské republiky, člen organizačního týmu.

2010 – 2015, Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií, člen organizačního týmu.