doc. Ing.

Slavomír Vosecký

CSc.

FSI, LÚ OLT – docent

+420 54114 3464
vosecky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 08.01.2015 - ...

  VUT/FSI
  docent - lektor vybraných předmětů specializace Provoz letadel a letišť.
  úvazek 100%

Doplňující informace:

 • 1969, Ing., Vojenská akademie v Brně, obor Vojenská radiotechnika
 • 1977, CSc., Vojenská akademie v Brně, obor Vojenská radiotechnika
 • 1989, doc., Vojenská akademie v Brně, obor Vojenská radiotechnika

Přehled zaměstnání

 • 1969-1971, provozní inženýr-tech. zást. velitele jednotky, letectvo Armády ČR
 • 1971-1989, VŠ učitel - věd. ped. pracovník, Vojenská akademie v Brně
 • 1989-2003, VŠ učitel-docent, Vojenská akademie v Brně
 • 2003-dosud, VŠ učitel-docent, Letecký ústav, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1971, VŠ učitel, Vojenská akademie v Brně
 • 1971-1975, VŠ učitel, Military Technical College, Káhira
 • 1975-1978, VŠ učitel, Vojenská akademie v Brně
 • 1978-1980, VŠ učitel, Military Technical College, Bagdád
 • 1980-1989/2003, VŠ učitel/docent, Vojenská akademie v Brně
 • 2003-dosud, docent, Letecký ústav, FSI, VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Přesnost a pracovní oblast pasivního radaru (pasivního hyperbolického systému)
 • Možnosti využití leteckého palubního radaru pro řízení přiblížení a přistání
 • Navigace malého letadla
 • Přesnost a pracovní oblasti systémů daleké navigace
 • Harmonizace civilního a vojenského letového provozu v ČR (spolupráce)
 • Aplikace GPS/DGPS do provozu Vzdušných sil AČR (ideový projekt,spolupráce)
 • Komplexní integrovaný systém zabezpečení ŘLP Vzdušných sil AČR (spolupráce)
 • Komunikace, navigace, sledování vzdušného provozu.
 • Zabezpečovací letecká technika.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1976, tříměsíční stáž u provozních částí letectva Armády ČR
 • 1991, tříměsíční stáž u řídicí části letectva Armády ČR
 • od 10/2003 žádné stáže

Univerzitní aktivity

 • 1971-1992, VŠ učitel/docent katedry palubního a pozemního radiotechnického zabezpečení letectva Armády ČR
 • 1992-1997, vedoucí učební skupiny katedry palubního a pozemního radiotechnic-kého zabezpečení letectva Armády ČR
 • 1997-2003, zástupce vedoucího katedry palubního a pozemního radiotechnického zabezpečení letectva Armády ČR
 • 2003-dosud, docent odboru provozu letadel Leteckého ústavu, FSI, VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen tří delegací GŠ AČR ve vědeckých komisích NATO (98-2000).
 • Pracovní účast v analytické skupině NATO/NAFAG/SC3 (příprava obsahu dokumentu „Navigační strategie NATO“ - 2001).
 • Člen Výboru GŠ AČR pro interoperabilitu v NATO (1999-2003).
 • Zástupce ČR v NATO/Research&Technology Organization/člen Sensors&Electronic Technologies Panel (1999-2005).
 • Lektor leteckých škol v oblasti teoretické přípravy profesionálních pilotů v oborech komunikace, navigace a sledování vzdušného provozu.

Ocenění vědeckou komunitou

 • Bez záznamu.

Citace ostatní (bez autocitací)

25