Ing.

Radim Kadlec

Ph.D.

FEKT, UTEE – odborný asistent

+420 54114 6279
kadlec@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radim Kadlec, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1995-09-01 - 2002-06-30

  Gymnázium Moravská Třebová

 • 2002-09-01 - 2005-06-21

  VUT v Brně, FEKT
  Bakalářské studium v oboru Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika téma bakalářské p. "Nové směry výpočtů v osovětlovací technice".

 • 2005-09-01 - 2007-06-12

  VUT v Brně, FEKT
  Magisterské studium v oboru Elektronika a sdělovací technika, téma diplomové p. "Řídící software pro kartu GaGe Compuscope 1250".

 • 2007-09-01 - 2014-05-19

  VUT v Brně, FEKT
  Doktorské studium v oboru Teoretická elektrotechnika, téma disertační práce "Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí".

Přehled zaměstnání

 • 2008-02-01 - 2021-06-30

  Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
  Technický pracovník

 • 2009-04-29 - ...

  Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
  Akademický pracovník, odborný asistent - pedagogická činnost, vědecká a výzkumná činnost, příprava a řízení projektů, přezkušování zaměstnanců z bezpečnosti v elektrotechnice.

Pedagogická činnost

 • Garantem předmětů:
  • XPC-ELB - Bezpečná elektrotechnika
  • MPC-EIC - Elektrické instalace
  • BPC-ELS - Elektrotechnický seminář
 • Vyučovanými předměty jsou:
  • XPC-ELB - Bezpečná elektrotechnika
  • MPC-EIC - Elektrické instalace
  • BPC-ELS - Elektrotechnický seminář
  • BPC-EL1 - Elektrotechnika 1
 • Vedení bakalářských a diplomových.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Příprava a řízení projektů
 • Bezpečnosti v elektrotechnice, instalace
 • Modelování elektromagnetických vln, analýza a numerické modelování světelných poměrů na rozhraní prostředí
 • Speciální měřící metody

Akademické stáže v zahraničí

 • 2008-03-17 - 2008-06-17

  Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP), Francie
  Tříměsíční stáž, projekt na zpracování obrazů.

Spolupráce s průmyslem

Vývoj kapkometru s dataloggerem, 2021, Česká geologická služba

Návrh a sestavení multifunkčního panelu pro výukové a demonstrační účely, 2019, EATON Elektrotechnika, s.r.o.

Vývoj senzorů částečných výbojů v pásmu UHF, 2018, TES s.r.o.

Ocenění vědeckou komunitou

2007: Cena děkana za diplomovou práci

Projekty

FW06010622 – Škálovatelný ionizátor pro vesmírné technologie a laboratorní aplikace, Technologická agentura ČR, 2023–2025, člen řešitelského týmu.

VJ02010036 Robotický systém řízený algoritmy umělé inteligence pro zpravodajské a průzkumné účely, Ministerstvo vnitra ČR, 2022–2025, manažer projektu.

NPO_VUT_MSMT-16609/2022 – Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2022–2024, člen řešitelského týmu.

TJ04000441 – Systém plašení špačků založený na pasivním optickém lokátoru, Technologická agentura ČR, 2020–2022, člen řešitelského týmu.

VI04000071 – Systém pro vzorkování a detekci koronaviru a dalších původců respiračních onemocnění ze vzduchu, Ministerstvo vnitra ČR, 2021–2022, člen řešitelského týmu.

TJ04000064 – Zhodnocení vlivu povrchových podmínek na jeskynní prostředí, Technologická agentura ČR, 2020–2022, člen řešitelského týmu.

20-14105S – Výzkum atmosférické plazmové štěrbinové trysky s komplexním elektromagnetickým buzením a plazmovou chemií, Grantová agentura České republiky, 2020–2022, člen řešitelského týmu.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013325 – Studium moderní a rozvíjející se techniky VUT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020–2021, člen řešitelského týmu.

CZ.1.07/2.3.00/20.0175 – Rozvoj potenciálu lidských zdrojů pro vědu a výzkum v oblasti elektrotechniky, 2012–2015, MŠMT OPVK, vědecký manažer a spolukoordinátor.

LO1401 Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE), 2015–2019, MŠMT Národní program udržitelnosti I, člen vědeckého týmu a organizátor části při UTEE.

GA15-08803S – Vzdálená identifikace malých odražečů prostřednictvím elektromagnetických vln, Grantová agentura České republiky, 2015–2017, člen řešitelského týmu.

CZ.1.07/2.2.00/07.0390 – Institut experimentálních technologií 2, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2009–2012, člen řešitelského týmu.

CZ.1.07/1.1.02/01.0029 – Institut experimentálních technologií 1, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2009–2012, člen řešitelského týmu.