doc. Ing.

Radek Burget

Ph.D.

FIT, UIFS – docent

+420 54114 1320
burgetr@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radek Burget, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • Ing., Informatika a výpočetní technika, FEI VUT Brno, 2001
  • Ph.D., Informační technologie, FIT VUT Brno, 2004

Přehled zaměstnání

  • Odborný asistent na FIT VUT v Brně, 2004 - 2021
  • Docent na FIT VUT v Brně, od 2021

Vědeckovýzkumná činnost

  • Extrakce informací z WWW
  • Sémantický web a ontologie
  • Segmentace a modelování obsahu elektronických dokumentů
  • Technologie informačních systémů
  • Projekt CSSBox - experimentální HTML/CSS renderovací stroj
  • FitLayout - framework pro anotaci a analýzu webových dokumentů.