Ing.

Petr Veigend

FIT – studijní poradce

+420 54114 1183
studijni-poradce@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Veigend

Projekty

 • 2023

  Reliable, Secure, and Intelligent Computer Systems, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Spolehlivé, bezpečné a efektivní počítačové systémy, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Analýza připravenosti firmy Alba Metal pro prediktivní údržbu a Průmysl 4.0, zahájení: 02.05.2018, ukončení: 23.05.2018
  Detail

 • 2017

  Moderní a otevřené studium techniky, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Exploring new Applications for Modern Taylor Series Methods to Solve Stiff and High-Order Systems, zahájení: 01.07.2016, ukončení: 31.10.2017
  Detail

  Simulace toku plynů pístní skupinou spalovacích motorů, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail