Detail projektu

Reliable, Secure, and Intelligent Computer Systems

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

The project aims at research of theories and methods to facilitate the design of reliable, secure, and intelligent systems. For that purpose, it integrates selected researchers and students from all research groups of the Department of Intelligent systems of the Faculty of Information Technology of Brno University of Technology. The project includes theoretical research as well as prototype implementation and experimental evaluation of the proposed techniques on suitable case studies.

Označení

FIT-S-23-8151

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Andriushchenko Roman, Ing. - spoluřešitel
Beran Jan, Ing. - spoluřešitel
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Dacík Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Drga Jozef, Mgr. - spoluřešitel
Dvořák Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Firc Anton, Ing. - spoluřešitel
Goldmann Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. - spoluřešitel
Harmim Dominik, Ing. - spoluřešitel
Heidari Mona, Ph.D. - spoluřešitel
Hellebrandt Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Holop Patrik, Ing. - spoluřešitel
Homoliak Ivan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hruška Martin, Ing. - spoluřešitel
Hujňák Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Januš Filip, Ing. - spoluřešitel
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kočí Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kozák David, Ing. - spoluřešitel
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Malaník Petr, Ing. - spoluřešitel
Malík Viktor, Ing. - spoluřešitel
Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Martiček Štefan, Ing. - spoluřešitel
Matyáš Jiří, Ing. - spoluřešitel
Nečasová Gabriela, Ing. - spoluřešitel
Pavela Jiří, Ing. - spoluřešitel
Perešíni Martin, Ing. - spoluřešitel
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rydlo Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Semerád Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Síč Juraj, Mgr. - spoluřešitel
Snášel Daniel, Ing. - spoluřešitel
Stančíková Ivana, Ing. - spoluřešitel
Šátek Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šoková Veronika, Ing. - spoluřešitel
Tamaškovič Marek, Ing. - spoluřešitel
Vašíček Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Veigend Petr, Ing. - spoluřešitel
Vídeňský František, Ing. - spoluřešitel
Zbořil František, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Žák Marek, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav inteligentních systémů
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta informačních technologií
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Výsledky

VEIGEND, P.; ŠÁTEK, V. Nonlinear Control Using High-Order Integration Method. In 19th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP conference proceedings. Rhodes: American Institute of Physics, 2023. p. 1-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

PRUDKÝ, D.; FIRC, A.; MALINKA, K. Assessing the Human Ability to Recognize Synthetic Speech in Ordinary Conversation. In 2023 International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG). Proceedings of the 22nd International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Darmstadt: GI - Group for computer science, 2023. p. 1-5. ISBN: 978-3-88579-733-3.
Detail

FIRC, A.; MALINKA, K.; HANÁČEK, P. Deepfake Speech Detection: A Spectrogram Analysis. SAC '24: Proceedings of the 39th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing. 2024. p. 0-0.
Detail

DACÍK, T.; ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T.; ZULEGER, F. Deciding Boolean Separation Logic via Small Models. 2024. p. 0-0.
Detail

KOZÁK, D.; JOVANOVIC, V.; STANCU, C.; VOJNAR, T.; WIMMER, C. Comparing Rapid Type Analysis with Points-To Analysis in GraalVM Native Image. In Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN International Conference on Managed Programming Languages and Runtimes. New York: Association for Computing Machinery, 2023. p. 129-142. ISBN: 979-8-4007-0380-5.
Detail

MALÍK, V.; NEČAS, F.; SCHRAMMEL, P.; VOJNAR, T. 2LS: Arrays and Loop Unwinding (Competition Contribution). In Proceedings of the 29th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, part 2. Lecture Notes in Computer Science. Paris: Springer International Publishing, 2023. p. 529-534. ISBN: 978-3-031-30819-2.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. Prerequisites for Simulation-Based Software Design and Deployment. ICSEA 2023 The Eighteenth International Conference on Software Engineering Advances. Porto: Xpert Publishing Services, 2023. p. 105-109. ISBN: 978-1-68558-098-8.
Detail

PLEŠKO, F.; GOLDMANN, T.; MALINKA, K. Facial Image Reconstruction and its Influence to Face Recognition. 2023 International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG). Darmstadt: Society for Informatics, 2023. p. 1-4. ISBN: 979-8-3503-3655-9.
Detail

MALINKA, K.; FIRC, A.; HANÁČEK, P. Deepfakes a lidé: dokážeme ještě rozlišit pravou řeč od umělé?. DSM Data Security Management, 2023, roč. 2023, č. 04, s. 22-26. ISSN: 1211-8737.
Detail

CHEN, Y.; CHOCHOLATÝ, D.; HAVLENA, V.; HOLÍK, L.; LENGÁL, O.; SÍČ, J. Solving String Constraints with Lengths by Stabilization. Proceedings of the ACM on Programming Languages, 2023, vol. 7, no. 10, p. 2112-2141. ISSN: 2475-1421.
Detail

ŠALKO, M.; FIRC, A.; MALINKA, K. Security Implications of Deepfakes in Face Authentication. SAC '24: Proceedings of the 39th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing. 2024. p. 0-0.
Detail

DRGA, J.; HOMOLIAK, I.; VANČO, J.; PEREŠÍNI, M.; HANÁČEK, P.; VASILAKOS, A. Detecting and Preventing Credential Misuse in OTP-Based Two and Half Factor Authentication Toward Centralized Services Utilizing Blockchain-Based Identity Management. In 2023 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC). Dubai: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023. p. 1-4. ISBN: 979-8-3503-1019-1.
Detail

STANČÍKOVÁ, I.; HOMOLIAK, I. SBvote: Scalable Self-Tallying Blockchain-Based Voting. In SAC '23: Proceedings of the 38th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing. Tallin: Association for Computing Machinery, 2023. p. 203-2011. ISBN: 978-1-4503-9517-5.
Detail

FIRC, A.; MALINKA, K.; HANÁČEK, P. Deepfakes as a threat to a speaker and facial recognition: an overview of tools and attack vectors. Heliyon, 2023, vol. 9, no. 4, p. 1-33. ISSN: 2405-8440.
Detail

FIRC, A.; MALINKA, K.; HANÁČEK, P. Deepfakes: Bezpečnostní výzva pro naše uši. DSM Data Security Management, 2023, roč. 2023, č. 02, s. 41-44. ISSN: 1211-8737.
Detail

MALINKA, K.; FIRC, A.; PEREŠÍNI, M.; JANUŠ, F.; HUJŇÁK, O. On the educational impact of ChatGPT: Is Artificial Intelligence ready to obtain a University degree?. In Proceedings of the 2023 Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. Turku: Association for Computing Machinery, 2023. p. 47-53. ISBN: 979-8-4007-0138-2.
Detail

ŽÁK, M.; ROZMAN, J.; ZBOŘIL, F. Energy Efficiency of a Wheeled Bio-Inspired Hexapod Walking Robot in Sloping Terrain. Robotics, 2023, vol. 12, no. 2, p. 1-15. ISSN: 2218-6581.
Detail

HOLÍK, L.; HOLÍKOVÁ, L.; SÍČ, J.; VOJNAR, T. Fast Matching of Regular Patterns with Synchronizing Counting. In Foundations of Software Science and Computation Structures. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2023. p. 392-412. ISSN: 0302-9743.
Detail

HASLINGER, J.; KUČERA, R.; MOTYČKOVÁ, K.; ŠÁTEK, V. Stokes problem with the Coulomb stick-slip boundary conditions in 3D: formulations, approximation, algorithms, and experiments. Mathematics and Computers in Simulation, 2024, vol. 2024, no. 216, p. 145-167. ISSN: 0378-4754.
Detail

LENGÁL, O.; CHEN, Y.; TSAI, W.; LIN, J.; CHUNG, K.; YEN, D. An Automata-Based Framework for Verification and Bug Hunting in Quantum Circuits. Proceedings of the ACM on Programming Languages, 2023, vol. 7, no. 6, p. 1218-1243. ISSN: 2475-1421.
Detail

LENGÁL, O.; CHEN, Y.; TSAI, W.; CHUNG, K.; LIN, J. AutoQ: An Automata-based Quantum Circuit Verifier. In Proceedings of 35th International Conference on Computer Aided Verification. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer Verlag, 2023. p. 139-153. ISSN: 0302-9743.
Detail

HOLÍK, L.; HRUŠKA, M.; SÍČ, J.; VARGOVČÍK, P.; FIEDOR, T.; ROGALEWICZ, A. Reasoning about Regular Properties: A Comparative Study. In Automated Deduction - CADE 29. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2023. p. 286-306. ISSN: 0302-9743.
Detail

RYDLO, Š.; DRAHANSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Multimodální snímač prostorové struktury krevního řečiště prstu. 37053, užitný vzor. (2023)
Detail

RYDLO, Š.; DRAHANSKÝ, M.: FingVein3D_v1; Zařízení pro snímání krevního řečiště prstu ve 3D za použití zrcadel. Zařízení je umístěno na Ústavu Inteligentních systemů ve výzkumné skupině STRaDe a jako součást biometrické laboratoře.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/749/. (funkční vzorek)
Detail

RYDLO, Š.; JURDA, M.; DRAHANSKÝ, M.; URBANOVÁ, P.; ČERNÝ, D.; SAKIN, M.: ADAPT_PGS_001; 3D fotogrammetrická stanice pro celotělový záznam člověka. Umístěno níže v souborech. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/723/. (funkční vzorek)
Detail

GOLDMANN, T.: FACEAIKIT; FaceAIKit: Library for face detection and recognition. https://github.com/tgoldmann/face-ai-kit. URL: https://github.com/tgoldmann/face-ai-kit. (software)
Detail

HAVLENA, V.; HOLÍK, L.; CHOCHOLATÝ, D.; LENGÁL, O.; SÍČ, J.; FIEDOR, T.; HRUŠKA, M.: mata; Mata: A Finite Automata Library. https://github.com/VeriFIT/mata. URL: https://github.com/VeriFIT/mata. (software)
Detail

RYDLO, Š.; NOVÁČKOVÁ, K.; PEMČÁK, I.; MALANÍK, P.: APALER-ZJO; Optická soustava pro boční snímání laserového svazku v otevřeném prostoru se zesilovačem jasu obrazu. Zařízení je umístěno na Ústavu Inteligentních systemů ve výzkumné skupině STRaDe, v rámci spolupráce na projektu APALER. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/783/. (funkční vzorek)
Detail

KROENING, D.; MALÍK, V.; SCHRAMMEL, P.; VOJNAR, T.; MUKHERJEE, R.; MARTIČEK, Š.; NEČAS, F.; HRUŠKA, M.; BRAIN, M.; BUECHELI, S.; DAVID, C.; KUMAR, M.; WATCHER, B.: 2LS 0.10; 2LS: Static Analyser and Verifier, version 0.10. https://github.com/diffblue/2ls/releases/tag/2ls-0.10. URL: https://github.com/diffblue/2ls/releases/tag/2ls-0.10. (software)
Detail

GOLDMANN, T.; ČERNÝ, D.; DRAHANSKÝ, M.; URBANOVÁ, P.: SYDAFIDENTIS23; SYDA-Fidentis dataset for evaluate face recognition algorithms. Odkaz ke stažení je dostupný až po odsouhlasení licenčních podmínek. Pro více informací kontaktuje Tomáše Goldmann, igoldmann@fit.vutbr.cz.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/791/. (software)
Detail

HAVLENA, V.; HOLÍK, L.; CHOCHOLATÝ, D.; LENGÁL, O.; SÍČ, J.; CHEN, Y.: Z3-Noodler; Z3-Noodler: A String Solver. https://github.com/VeriFIT/z3-noodler. URL: https://github.com/VeriFIT/z3-noodler. (software)
Detail

ŠOKOVÁ, L.; KOLÁŘ, D.; RYDLO, Š.: APALER-DETECT01; Detekce laserového svazku v otevřeném prostoru. Software je umístěn na Fakultě informačních technologií VUT v Brně v datovém repozitáři výzkumné skupiny STRaDe.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/798/. (software)
Detail