doc. Ing.

Petr Svoboda

Ph.D.

FSI, ÚK OT – docent

+420 54114 3215
Petr.Svoboda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2016, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2009, Ph.D., Fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, studijní obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2005, Ing., Fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, studijní obor Aplikovaná mechanika.

Přehled zaměstnání

 • 2016-dosud, docent, odbor Tribologie, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2009-2015, odborný asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2006-2008, technicko hospodářský pracovník, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2005-2009, doktorand doktorské prezenční studium FSI VUT v Brně  
 • 2001 - konstruktér, Česká zbrojovka a.s.

Pedagogická činnost

 • Předměty vyučované v bakalářském studijním programu  B-STI Strojní inženýrství: CAD (FSI-3CD), Konstruování (FSI-2K), Konstruování a CAD (FSI-4KC).
 • Předměty vyučované v doktorském studijním programu D4Z-P Stroje a zařízení: Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení (FSI-9VPR).
 • Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti tribologie.

Vědeckovýzkumná činnost

Akademické stáže v zahraničí

 • 2015 - University of Birmingham, School of Metallurgy and Materials, Birmingham, Velká Británie.
 • 2019 - Technische Universität Wien, Institute of Engineering Design and Product Development.

Univerzitní aktivity

 • 2021-dosud, člen komory akademických pracovníků Akademického senátu FSI.
 • 2021-dosud, člen komise pro vědu a výzkum AS FSI.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2019-2021, člen hodnoticího panelu P101 - Strojní inženýrství Grantové agentury České republiky.
 • 2021-2023, předseda hodnoticího panelu P101 - Strojní inženýrství Grantové agentury České republiky.
 • 2021-2023, člen oborové komise Technických věd Grantové agentury České republiky.
 • 2019-dosud, hodnotitel projektů v programech Technologické agentury České republiky.
 • 2019-dosud, člen redakční rady časopisu Applied Engineering Letters (ISSN 2466-4677).
 • 2022-dosud, člen redakční rady časopisu Tribology and Materials (ISSN 2812-9717).

Spolupráce s průmyslem

 • Bosch Rexroth, spol. s r.o.
 • HYTECH CR spol. s r.o.
 • AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
 • Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • Ionbond Czechia, s.r.o.
 • WOCO STV s.r.o.
 • Humpolecké strojírny Humpolec a.s.
 • Pokorný, s.r.o.
 • ABB s.r.o.
 • Varroc Lighting Systems s.r.o.
 • NANOTECH-EUROPE s.r.o.
 • Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Klíčová slova

 • Experimentální výzkum.
 • Konstruování strojů.
 • Tribologie.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2021, Pamětní medaile VUT – ocenění za významné přispění k rozvoji výuky v oblasti základů konstruování na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Projekty

 • Experimentální studium mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách (BD 136 3032), 2006.  
 • Experimentální studium utváření mazacího filmu za podmínek nedostatečného mazání (grant GAČR č. 13-30879P), 2013-2015.
 • Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology (CEEPUS BG-0703), 2016-2022.
 • Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (dílčí projekt TN01000071/02, Výzkum stendu hydrostatického uložení rozměrných konstrukcí v oblasti speciálních zařízení), 2020-2022.
 • Výzkum a vývoj hydrostatického pohonu a uloženı́ točny na bázi adaptivnı́ch regulačnı́ch smyček (grant TA ČR TREND FW03010357), 2021-2023.
 • Výzkum a vývoj nového serovválce pro energetiku (grant  OP PIK Aplikace CZ.O1.1.02/O.O/O.O/20_321/0024483), 2021-2023.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

176

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

153

Citace ostatní (bez autocitací)

185