Organizační struktura

Rada pro umění, design a architekturu

Účelem činnosti Rady pro umění, design a architekturu VUT je vytvořit platformu pro výměnu názorů, sdílení informací o potřebách, projektech a realizacích z oblasti umění, designu a architektury. Rada navrhuje a projednává, posuzuje, konzultuje a připravuje stanoviska a doporučení ve vztahu k oblastem umění, designu a architektury. Jejím zřizovatelem je rektor. Její jednací řád je upraven Směrnicí č. 5/2021.

Kontaktní údaje

Rada pro umění, design a architekturu
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel