doc. Ing.

Petr Dzik

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – docent

+420 54114 9411, +420 54114 9404
dzik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1992 - 30.06.1997

  Olomouc
  Gymnázium v Olomouci-Hejčíně, anglická sekce

 • 01.09.1997 - 30.06.2002

  Brno
  Magisterský studijní program Fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Diplomová práce: Modifikace polyvinylalkoholu

 • 01.09.2002 - 28.03.2006

  Brno
  Doktorský studijní program Makromolekulární chemie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, téma disertační práce: Fotochemické modifikace polyvinyalkoholu

Přehled zaměstnání

 • 01.09.2005 - 31.03.2006

  Brno
  asistent, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

 • 01.04.2006 - ...

  Brno
  odborný asistent, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

Pedagogická činnost

 • Fyzikální chemie II
 • Koloristika a kolorimetrie
 • Povrchové úpravy
 • Moderní reprodukční procesy
 • Fotochemické procesy
 • Fotografické procesy

Vědeckovýzkumná činnost

 • depozice tenkých vrstev
 • materiálový tisk
 • Aplikovaná fotochemie (fotoreaktivní polymery, fotokatalýza)
 • Aplikovaná fyzikální chemie (hydrofilní gely)
 • Fotografická chemie, polygrafie a obrazové inženýrství

Akademické stáže v zahraničí

Krátkodobé pobyty v rámci Erasmus Mobility Program:  IRCE Lyon      (France), STU Bratislava (Slovakia), University of Ljubjana (Slovenia), University of Nova Gorica (Slovenia), University of Zagreb (Croatia), CIRIMAT Toulouse (France)

Projekty

 • 2003:FRVŠ G1 1896: Analýza pravosti cenin a identifikace falzifikátů
 • 2004:FRVŠ G1 1679: Příprava přijímacích vrstev pro inkoustový tisk
 • 2007:FRVŠ F1b 1492: Příprava předmětu Mod. reprodukční procesy
 • 2011: FRVŠ F1a 538:   Inovace předmětu Praktikum z mod. reprodučních procesů
 • 2009-2011:     GAČR  104/09/P165: Thin TiO2 Photocatalytic Layers Prepared by Priezoelectric Priting (Principal Investigator)
 • 2011-2012:Czech Slovenian Intergovernmental S&T Cooperation Programme: MEB 091141 Printed layers of titanium dioxide and their photocatalytic activity(co-investigator)
 • 2013-2015: TA03010548 Senzory s polovodivými oxidy
   

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

10

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

9