Ing.

Petr Dydowicz

Ph.D.

FP, ÚI – odborný asistent

+420 54114 2695
dydowicz@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.

Projekty

 • 2018

  Informační a znalostní management v éře Průmyslu 4.0, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Efektivní využití ICT a kvantitativních metod pro optimalizaci podnikových procesů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Využití ICT a matematických metod při řízení podniku , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  Zřízení experimentální počítačové učebny, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Zřízení nové počítačové učebny pro praktickou, experimentální i samostatnou činnost studentů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Zřízení počítačové učebny pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů, zahájení: 01.01.2006
  Detail

 • 2001

  Vybavení učebny audiovizuálním datovým projektorem - H, zahájení: 01.01.2001
  Detail