doc. Ing.

Petr Drexler

Ph.D.

FEKT, UTEE – docent

+420 54114 6284
drexler@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • DREXLER, P.; STEINBAUER, M.: HS1870960; Kaskádový laboratorní zdroj VN. UTEE, Kolejní 4, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • FIALA, P.; DREXLER, P.: LVDS; Sběrnice LVDS. TES Třebíč. (ověřená technologie)
  Detail

 • FIALA, P.; DREXLER, P.: HS1870900; Kombinovaný senzor pro měření okamžitého výkonu ultrakrátkého elektromagnetického impulsu. VTÚPV Vyškov. (funkční vzorek)
  Detail

 • FIALA, P.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.: PGV-II; Pulsní generátor výkonu PGV-II. Prototypa a.s., Hudcova 78, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; STEINBAUER, M.: Světelný zdroj 16X Rebel; Světelný zdroj 16X Rebel. MCAE, s.r.o.. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; DREXLER, P.: 15kanálový LED zdroj; Patnáctikanálový osvětlovací zdroj pro bioreaktory. MU Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; DREXLER, P.: Zdroj monochromatického světla; Zdroj monochromatického osvětlení pro biologické účely. MZLU Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; FRIEDL, M.: Měření model část. výboje; Měřicí simulační zařízení pro radiofrekvenční detekci a lokalizaci částečných výbojů. TES, s.r.o. IČ: 45477973. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/merici-model-pro-overovani-metod-detekce-lokalizace-aktivity-castecneho-vyboje. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/merici-model-pro-overovani-metod-detekce-lokalizace-aktivity-castecneho-vyboje, počet stažení: 3
  Detail

 • DREXLER, P.; FRIEDL, M.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.: Detekční antény ČV; Sada detekčních antén pro radiofrekvenční metodu detekce a lokalizace částečného výboje. TES, a.s., Třebíč IČ: 45477973. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; FRIEDL, M.: RF zesilovače ČV; Sada vysokofrekvenčních širokopásmových zesilovačů a útlumových článků. TES, a.s. Třebíč IČ: 45477973. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; ČÁP, M.: LED driver 9A; Výkonový proudový zdroj pro LED SST-90-W. FINN SUB, s.r.o. IČ: 26084091. (funkční vzorek)
  Detail

 • KADLEC, R.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P.: Generátor impulsů; Generátor napěťových impulsů vysoké úrovně. UTEE, Kolejní 4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/generator-napetovych-impulsu-vysoke-urovne. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/generator-napetovych-impulsu-vysoke-urovne, počet stažení: 2
  Detail

 • NEŠPOR, D.; DREXLER, P.: Elektromagnetická cela; Elektromagnetická cela pro testování rezonančních struktur. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/elektromagneticka-cela-pro-testovani-rezonancnich-struktur. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/elektromagneticka-cela-pro-testovani-rezonancnich-struktur, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.; MYŠKA, R.: Impulzní generátor 80 MW; Impulzní výkonový generátor 80 MW. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/impulzni-vykonovy-generator-80-mw. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/impulzni-vykonovy-generator-80-mw, počet stažení: 2
  Detail

 • FRIEDL, M.; DREXLER, P.: Simulační norné jiskřiště; Simulační nastavitelné ponorné jiskřiště. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/simulacni-nastavitelne-ponorne-jiskriste. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/simulacni-nastavitelne-ponorne-jiskriste, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.: Sada kónických antén; Sada kónických antén pro detekci částečného výboje. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-konickych-anten-pro-detekci-castecneho-vyboje. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-konickych-anten-pro-detekci-castecneho-vyboje, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.; ROUBAL, Z.; ČÁP, M.; FIALA, P.: Výkonový LED zdroj; Výkonný osvětlovací LED modul pro potápěčské účely. FINN SUB s.r.o., IČ: 26084091. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/vykonny-osvetlovaci-led-modul-pro-potapecske-ucely. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/vykonny-osvetlovaci-led-modul-pro-potapecske-ucely, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.; BUŠ, O.; KUBÁSEK, R.: Generátor pulzního signálu; Generátor pulzního signálu s velmi strmou hranou. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/generator-pulzniho-signalu-s-velmi-strmou-hranou. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/generator-pulzniho-signalu-s-velmi-strmou-hranou, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.: Sada spirálových antén; Sada spirálových antén pro experimentální vývoj metod šumové spektroskopie. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-spiralovych-anten-pro-experimentalni-vyvoj-metod-sumove-spektroskopie. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-spiralovych-anten-pro-experimentalni-vyvoj-metod-sumove-spektroskopie, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.: Napájecí zdroj pro zesilovače; Napájecí zdroj pro vysokofrekvenční zesilovače. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/napajeci-zdroj-pro-vysokofrekvencni-zesilovace. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/napajeci-zdroj-pro-vysokofrekvencni-zesilovace, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.: Čtyřkanálový vf zesilovač; Čtyřkanálová sestava vysokofrekvenčních širokopásmových zesilovačů. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/ctyrkanalova-sestava-vysokofrekvencnich-sirokopasmovych-zesilovacu. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/ctyrkanalova-sestava-vysokofrekvencnich-sirokopasmovych-zesilovacu, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.: Sada Vivaldiho antén; Sada antén Vivaldiho typu pro detekci částečného výboje. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-anten-vivaldiho-typu-pro-detekci-castecneho-vyboje. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-anten-vivaldiho-typu-pro-detekci-castecneho-vyboje, počet stažení: 2
  Detail

 • KADLEC, R.; DREXLER, P.: Přenosová síť pro PVG; Přenosová síť. UTEE, Kolejní 4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/prenosova-sit. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/prenosova-sit, počet stažení: 2
  Detail

 • NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; HANZELKA, M.: Elektromgnetická čočka; Elektromagnetická čočka pro NMR systém. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/elektromgneticka-cocka-pro-nmr-system. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/elektromgneticka-cocka-pro-nmr-system, počet stažení: 2
  Detail

 • NEŠPOR, D.; DREXLER, P.: Magnetoinduktivní sonda; Sonda pro mapování magnetické indukce B v reaktivním poli antény. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sonda-pro-mapovani-magneticke-indukce-b-v-reaktivnim-poli-anteny. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sonda-pro-mapovani-magneticke-indukce-b-v-reaktivnim-poli-anteny, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.; ČÁP, M.; STEINBAUER, M.; KAŠKA, M.; MYŠKA, R.: MOSAD-PD-UHF; Systém pro detekci a lokalizaci aktivity částečného výboje MOSAD-PD-UHF. TES, s.r.o.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/system-pro-detekci-lokalizaci-aktivity-castecneho-vyboje-mosad-pd-uhf. (prototyp)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/system-pro-detekci-lokalizaci-aktivity-castecneho-vyboje-mosad-pd-uhf, počet stažení: 3
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KAŠKA, M.; ČÁP, M.: UHF PD sonda; Sestava sondy pro detekci aktivity částečného výboje ve výkonových olejových transformátorech. TES, s.r.o.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sestava-sondy-pro-detekci-aktivity-castecneho-vyboje-ve-vykonovych-olejovych-transformatorech. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sestava-sondy-pro-detekci-aktivity-castecneho-vyboje-ve-vykonovych-olejovych-transformatorech, počet stažení: 3
  Detail

 • DREXLER, P.; ČÁP, M.; NEŠPOR, D.: 3T birdcage rezonátor; Dvoukanálový rezonátor typu birdcage. ÚTEE FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/dvoukanalovy-rezonator-typu-birdcage. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/dvoukanalovy-rezonator-typu-birdcage, počet stažení: 2
  Detail

 • DREXLER, P.; ČÁP, M.; NEŠPOR, D.: MR RF test system; Objemový rezonátor pro testování kompatibility implantabilních zařízení v nukleární magnetické rezonanci. MR:Comp GmbH, Germany. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; SZABÓ, Z.; HLADKÝ, D.; STEINBAUER, M.: RF generátor; Výkonový RF generátor. ECNE Trading a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; ČÁP, M.: PDUHF sensor; Snímač UHF signálu částečného výboje. TES, s.r.o.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; ČÁP, M.; KADLEC, R.: PDUHF main unit; Zařízení pro zpracování signálu z UHF snímačů částečného výboje. TES, s.r.o.. (funkční vzorek)
  Detail

 • KADLEC, R.; DREXLER, P.; VRTĚLKOVÁ, H.; MARCOŇ, P.; JANOUŠEK, J.; VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; POKORNÝ, J.; ČÁP, M.; NOVOTNÝ, J.; ŠIRŮČKOVÁ, A.; GESCHEIDTOVÁ, E.: The Laser Deterrent Device; Laserový zdroj pro plašení ptactva. Produkt je umístěn na ÚTEE, FEKT VUT v Brně. URL: https://www.utee.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/Laserovy_zdroj_pro_plaseni_ptactva.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.utee.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/Laserovy_zdroj_pro_plaseni_ptactva.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • ČÁP, M.; SZABÓ, Z.; FIALA, P.; DREXLER, P.; KADLEC, R.; KŘÍŽ, T.; HEJTMÁNEK, T.: Desková rotační jednotka pro záchyt virových patogenůggerem; Desková rotační jednotka pro záchyt virových patogenů. Laboratoře UTEE. URL: https://www.utee.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/Deskova_rotacni_jednotka_pro_zachyt_virovych_patogenu.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.utee.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/Deskova_rotacni_jednotka_pro_zachyt_virovych_patogenu.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • ČÁP, M.; SZABÓ, Z.; FIALA, P.; DREXLER, P.; KADLEC, R.; JANOUŠEK, J.; POKORNÝ, J.: Lokální jednotka pro záchyt virových patogenů; Lokální jednotka pro záchyt virových patogenů. Laboratoře UTEE. URL: https://www.utee.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/Lokalni_jednotka_pro_zachyt_virovych_patogenu.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.utee.fekt.vut.cz/sites/default/files/inline-files/Lokalni_jednotka_pro_zachyt_virovych_patogenu.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • ČÁP, M.; SZABÓ, Z.; FIALA, P.; KADLEC, R.; DREXLER, P.; KRÁLÍK, P.; PAVLIŠ, O.: CV19-II; Zařízení určené na vzorkování vzduchu použitelné pro detekci virů zodpovědných za respirační infekce člověka. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Technická 3082/12, 616 00 Brno. URL: https://www.utee.fekt.vut.cz/projekt/system-pro-vzorkovani-detekci-koronaviru-dalsich-puvodcu-respiracnich-onemocneni-ze-vzduchu. (funkční vzorek)
  https://www.utee.fekt.vut.cz/projekt/system-pro-vzorkovani-detekci-koronaviru-dalsich-puvodcu-respiracnich-onemocneni-ze-vzduchu, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.