Detail předmětu

Vybrané statě z vytápění

FAST-NTB026Ak. rok: 2024/2025

Tvorba mikroklimatu vytápěných místností při variabilních podmínkách a dynamicky se měnících ztrátách. Jednotrubkové soustavy ústředního vytápění a jejich návrh. Sálavé vytápění. Návrh integrovaného spolupůsobení otopných těles, armatur a rozvodů založený na teplotním a hydraulickém vyvážení. Oběhová čerpadla. Návrh kotelen, předávacích stanic a kombinované výroby elektrické energie a tepla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Tepelná technika. Základy vytápění a vzduchotechniky. Základní zákony hydrauliky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností k tvorbě vnitřního prostředí budov systémy vytápění.
Student prohloubí své znalosti o systémech vytápění budov.

Základní literatura

KOLEKTIV AUTORU, Topenářská příručka, svazek 1 a 2, GAS, 2001, ISBN 80-86176-82-7

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech. 2. Tepelné soustavy v budovách – Dynamické stavy. 3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy. 4. Sálavé systémy vytápění. 5. Jednotrubkové otopné soustavy. 6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Regulační armatury. 7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii. 8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody. 9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem. 10. Výroba a distribuce páry. 11. Předávací stanice. 12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav. 13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech. 2. Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy. 3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy. 4. Sálavé systémy vytápění. 5. Jednotrubkové otopné soustavy. 6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Návr regulačních armatur. 7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii. 8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody. 9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem. 10. Výroba a distribuce páry. 11. Předávací stanice. 12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav. 13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.