Ing.

Pavel Zubík

Ph.D.

FAST, VST – vědecký pracovník

+420 54114 7296
pavel.zubik@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Zubík, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Přenosná měřidla využívající ultrazvukový princip měření bodové a svislicové rychlosti vodního proudu, zahájení: 28.02.2024, ukončení: 13.12.2024
  Detail

 • 2023

  Posouzení použitelnosti měřidel využívajících ultrazvukový princip pro měření rychlosti vodního proudu, zahájení: 26.04.2023, ukončení: 24.11.2023
  Detail

 • 2022

  Využití plošné integrační metody rychlostního pole pro úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou při použití EMI měřidel, zahájení: 27.05.2022, ukončení: 30.11.2022
  Detail

 • 2016

  Experimentální validace numerických modelů proudění vzduchu v budovách, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2012

  Studium rychlostního pole při obtékání pilířů a stanovení součinitele kontrakce, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Matematické a fyzikální modelování rychlostního pole při obtékání mostních pilířů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail