Detail projektu

Využití plošné integrační metody rychlostního pole pro úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou při použití EMI měřidel

Období řešení: 27.05.2022 — 30.11.2022

O projektu

Předložený úkol PRM pro rok 2022 má za cíl realizovat experimentální práce za využití EMI měřidel při aplikaci plošné integrační metody rychlostního pole. Výsledkem bude zjištění, zda je možné předmětná měřidla při této metodě používat, případně za jakých podmínek. V případě, že bude použití EMI měřidel spolehlivé, budou získané skutečnosti zapracovány do MP 010.

Popis anglicky
The presented task of PRM for the year 2022 aims to carry out experimental work using EMI meters in the application of the area integration method of the velocity field. The result will be to determine whether the meters in question can be used in this method, or under what conditions. If the use of EMI meters is reliable, the obtained facts will be incorporated into MP 010.

Klíčová slova
EMI měřidla, průtok, rychlost, rychlostní pol

Klíčová slova anglicky
EMI meters, flow, velocity, velocity field

Označení

VIII/9/22

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Žoužela Michal, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Zubík Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- příjemce (15.06.2022 - nezadáno)

Zdroje financování

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- plně financující (2022-05-27 - 2022-11-30)

Odkaz