Detail projektu

Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu vzniká úplav. Úplav způsobuje pulzaci hladiny a podílí se na ztrátách mechanické energie. V úplavu se vyvíjí různé vírové struktury, což způsobuje hlavní komplikace při numerickém modelování. Úplav také způsobuje snížení životnosti konstrukce přelivu.

Popis anglicky
Behind the upstream edge of the broad-crested weir with rectangular cross-section is created separation of flow. Separation causes pulsation of water level and contributes to the loss of mechanical energy. The separation develops various vortex structures, which causes major complications for the numerical modeling. Separation also reduces the lifetime of the structure.

Klíčová slova
Přeliv se širokou korunou, odtržení proudu, experimentální výzkum, numerické modelování

Klíčová slova anglicky
Broad-crested weir, separation of flow, experimental research, numeric modelling

Označení

FAST-S-11-59

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Mistrová Ivana, Ing. - spoluřešitel
Roušar Ladislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zubík Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- odpovědné pracoviště (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L.; ROHÁČOVÁ, D. Tvar rychlostního pole v blízkosti dna za vysokých hodnot relativní drsnosti. In 25th symposium on anemometry. první. Praha: Institute of Hydrodfynamics ASCR, v.v.i., 2011. s. 75-84. ISBN: 978-80-87117-08-8.
Detail

ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L. Součinitel průtoku pravoúhlého obdélníkového přelivu se širokou korunou. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. první. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 214-222. ISBN: 978-80-227-3593-3.
Detail

ZACHOVAL, Z.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, vol. 60, no. 4, p. 288-298. ISSN: 0042-790X.
Detail

ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L. Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 1-37.
Detail

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J. Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. první. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 207-213. ISBN: 978-80-227-3593-3.
Detail