Ing.

Pavel Šiler

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9459, +420 54114 9373
siler@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Šiler, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J. Determination of the effect of sodium salts on hydration kinetics, hydration degree and mechanical properties of zinc oxide blended Portland cement. Palermo: 2022.
  Detail

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. The thermal analysis of zinc oxide‑contaminated Portland cement blended with thiocyanates and determination of their effect on hydration and properties. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, č. 2022-11-13, ISSN: 1588-2926.
  Detail | WWW

  BEDNÁREK, J.; MATĚJOVÁ, L.; JANKOVSKÁ, Z.; VAŠTYL, M.; SOKOLOVÁ, B.; PEIKERTOVÁ, P.; ŠILER, P.; VERNER, A.; TOKARSKÝ, J.; KOUTNÍK, I.; ŠVÁB, M.; VRÁBLOVÁ, M. The influence of structural properties on the adsorption capacities of microwave-assisted biochars for metazachlor removal from aqueous solutions. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2022, roč. 10, č. 3, ISSN: 2213-3437.
  Detail | WWW

  DAMBRAUSKAS, T.; DAVIDOVICIENE, D.; BALTAKYS, K.; EISINAS, A.; JASKUNAS, A.; ŠILER, P.; RUDELIS, V.; ŠVEDAITĖ, E. Effect of intercalated metal ions on the specific surface area and porosity of dibasic calcium silicate hydrate. SURFACES AND INTERFACES, 2022, roč. 33, č. OCT 2022, ISSN: 2468-0230.
  Detail | WWW

  BEDNÁREK, J.; MATĚJOVÁ, L.; KOUTNÍK, I.; VRÁBLOVÁ, M.; CRUZ, C.; STRAŠÁK, T.; ŠILER, P.; HRBÁČ, J. Revelation of high-adsorption-performance activated carbon for removal of fluoroquinolone antibiotics from water. Biomass Conversion and Biorefinery, 2022, č. 21 march 2022, ISSN: 2190-6815.
  Detail | WWW

  KUZIELOVA, E.; SLANÝ, M.; ŽEMLIČKA, M.; ŠILER, P.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Thermal stability of the phases developed at high-pressure hydrothermal curing of class G cement with different pozzolanic and latent hydraulic additives. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, roč. 147, č. 18, s. 9891-9902. ISSN: 1588-2926.
  Detail | WWW

 • 2021

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. Negative effect of Zinc compounds on hydration kinetics of ordinary Portland cement. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CATAURO, M.; ŠILER, P.; MÁSILKO, J.; RISOLUTI, R.; CIPRIOTI, S. Synthesis, Structural, Morphological and Thermal Characterization of Five Different Silica-Polyethylene Glycol-Chlorogenic Acid Hybrid Materials. Polymers, 2021, roč. 13, č. 10, s. 1-13. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; HAJZLER, J.; MARKO, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; JANČA, M.; ZLÁMAL, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; MATĚJKA, L.; ŠVEC, J.; KUZIELOVA, E. Use of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Study the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Fly Ash. Materials, 2020, roč. 13, č. 22, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠVEC, J.; ŠILER, P.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; JANČA, M.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; OPRAVIL, T.; KOLÁŘOVÁ, I. Simultaneous thermogravimetric and differential thermal analysis determination of products formed during hydration of blended Portland cement doped with zinc. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, č. 142, s. 1749-1758. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; JANČA, M.; ŠILER, P.; PALOU, M. Later stages of Portland cement hydration influenced by different portions of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slag. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, roč. 142, č. 1, s. 339-348. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  JANČA, M.; ŠILER, P.; ALEXA, M. Study of the influence of water coefficient on porosity and mechanical properties of high‑performance concrete. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 121-128. ISBN: 978-80-214-5921-2.
  Detail | WWW

 • 2019

  JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Improving the dispersion of silica fume in cement pastes and mortars. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. The comparison of the effect of Zinc compounds on hydration of ordinary Portland cement. In Sborník přispěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/188 612 00 Brno, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-5808-6.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; KOPLÍK, J.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; MARKO, M.; POKORNÝ, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. Materials, 2019, roč. 12, č. 18, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. The effect of zinc, water to binder ratio and silica fume on the hydration and mechanical properties of Portland cement mixtures. In 22st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. England and Wales: IOP Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. The comparison of the effect of Zinc compounds on hydration of ordinary Portland cement. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/188 612 00 Brno, 2019. s. 82-82. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

 • 2018

  JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Determination accuracy of analysis refractory materials by x-ray fluorescence. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; DOBIÁŠ, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; OPRAVIL, T. Differences in use of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on hydration of cement blended with ground blast furnace slag and silica fume. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 121-121. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; MUSIL, P.; OPRAVIL, T. The possibilities of analysis of limestone chemical composition. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠILER, P. Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium. In International Conference Building Materials , Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; BEDNÁREK, J.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T. Application of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, č. 133, s. 27-40. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. The effect of zinc on the Portlands cement hydration. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2017. s. 131-134. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  ŠILER, P.; KOPLÍK, J. Porovnání různorodých standardů různými metodami. Brno: 2017. s. 1-117.
  Detail

  ŠILER, P.; POŘÍZKA, J.; BEDNÁREK, J. Souhrná zpráva projektu Optimalizace možností využití vápence z Lesního lomu v Líšni. Brno: 2017. s. 1-55.
  Detail

  ŠILER, P.; MÁSILKO, J. Studium adheze polymerních materiálů v závislosti na použitých pojivových systémech. Brno: 2017. s. 1-30.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I. Vliv zinku na hydrataci portlandského cementu. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. 1. Parduice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 47-50. ISBN: 978-80-7560-060-8.
  Detail

 • 2016

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEZDĚK, O.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 83-86. ISBN: 978-80-7395-986- 9.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; SEHNAL, T.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. The determination of the influence of pH value of curing conditions on Portland cement hydration. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 10 - 17, s. 10-17. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; SEHNAL, T.; SNOP, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. The influence of particle size of cement and different additives on the properties of Portland cement pastes. Materials Science Forum, 2016, roč. 851, č. 2, s. 104-109. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠILER, P.; BAYER, P.; SEHNAL, T.; KOLÁŘOVÁ, I.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 197-200. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  DIVIŠ, P.; ŠILER, P. Monitoring of tin and aluminum release from food packaging to packaged food. Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications: Book of abstracts. 2015. s. 108-108.
  Detail

  ŠILER, P.; BAYER, P.; SEHNAL, T.; KOLÁŘOVÁ, I.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Effects of high-temperature fly ash and fluidized bed combustion ash on the hydration of Portland cement. Construction and building materials, 2015, roč. 2015, č. 78, s. 181-188. ISSN: 0950-0618.
  Detail

 • 2014

  KOLÁŘOVÁ, I.; ŠILER, P.; ŠOUKAL, F. The influence of zinc on the hydration and compressive strength of Portland cement. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 2014. s. 43-46. ISBN: 9783038351887. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  PALOU, M.; ŠOUKAL, F.; BOHÁČ, M.; ŠILER, P.; IFKA, T.; ŽIVICA, V. Performance of G-Oil Well cement exposed to elevated hydrothermal curing conditions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, roč. 118, č. 2, s. 865-874. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; WASSERBAUER, J.; PAŘÍZEK, L.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Pevnostní charakteristika kompoztitů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-52.
  Detail

  OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠILER, P.; KOPLÍK, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Výzkum možností eleiminace některých složek popílku. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-58.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠILER, P. Metoda pro stanovení amoniaku v práškových vzorcích. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-14.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I. Výzkum sorpční kapacity bentonitu. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-54.
  Detail

  KOLÁŘOVÁ, I.; ŠILER, P.; HAVLICA, J. Impact of Zn salts on hydration, compressive strength, microstructure, leachability and toxicity of ordinary Portland cement. Sborník abstraktů Chemie je život - studentská konference. Brno: VUT v Brně FCH, 2014. s. 71-71. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P. Stanovení křížové konaminace vzorků 1. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-6.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P. Stanovení křížové konaminace vzorků 2. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-11.
  Detail

  ŠILER, P.; BEZDĚK, O.; KOLÁŘOVÁ, I.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. The influence of aggregates on the properties of concrete. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Švícarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 277-280. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; KRÁTKÝ, J.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. Influence of superplasticizers on the course of Portland cement hydration. Chemical Papers, 2014, roč. 68, č. 1, s. 90-97. ISSN: 0366-6352.
  Detail

 • 2013

  ŠILER, P.; KRÁTKÝ, J.; KOLÁŘOVÁ, I.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. Calorimetric determination of the effect of additives on cement hydration process. Chemical Papers, 2013, roč. 67, č. 2, s. 213-220. ISSN: 0366- 6352.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠILER, P.; WASSERBAUER, J. Soubor výsledků a vyhodnocení povrchových analýzy. 2013. s. 1-41.
  Detail

 • 2012

  KOLÁŘOVÁ, I.; ŠILER, P.; WIRTHOVÁ, M. Application of a multicell isoperibolic - semiadiabatic calorimeter for the measurement of the effect of different additives on the hydration process of ordinary portland cement. Laussane - Švýcarsko: 2012.
  Detail

  ŠILER, P.; KRÁTKÝ, J.; DE BELIE, N. Isothermal and solution calorimetry to assess the effect of superplasticizers and mineral admixtures on cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 107, č. 1, s. 313-320. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P. Posouzení koroze gum. 2012. s. 1-75.
  Detail

 • 2011

  ŠILER, P.; KRÁTKÝ, J. The studium of the effect of selected mineral admixtures on the hydration of portland cement by isoperibolic calorimetry. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. s. 937-937. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2007

  ŠILER, P. The Adsorption of Superplasticizers, One of the Most Important Chemical Modifying Admixtures, on the Individual Mineral Components of Concrete Mixtures. In Brno: VUT Brno, 2007. s. 200-203. ISBN: 978-80-214-3555- 1.
  Detail

  ŠILER, P.; KRÁTKÝ, J. The adsorption of superplasticizers on the individual mineral components of concrete mixtures. In Ecology and new building material and products. 2007. s. 201-204. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  ŠILER, P.; KRÁTKÝ, J.; MAKALOUŠOVÁ, E. Adsorpce superplastifikátorů na jednotlivé minerální komponenty betonových směsí. In Maltoviny 2007. VUT BRNO FS, 2007. s. 148-151. ISBN: 978-80-214-3520- 9.
  Detail

 • 2006

  KRÁTKÝ, J.; ŠILER, P. The Adsorption of Superplasticizers on the Individual Mineral Components of Concrete Mixtures. In Proceedings of Junior Euromat 2006 [CD-ROM]. 2006.
  Detail

  KRÁTKÝ, J.; ŠILER, P.; MAKALOUŠOVÁ, E. Studium adsorpce superplastifikátorů na jednotlivé minerální komponenty betonových směsí. In Sborník konference X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: 2006. s. 298-302. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

 • 2005

  KRÁTKÝ, J., HOLEŠINSKÝ, R., MAKALOUŠOVÁ, E., ŠILER, P., BRANDŠTETR, J. Different methods used for superplasticizer content analysis. In Chemické listy. Brno: 2005. s. 461-462. ISBN: 0009- 2770.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.