Ing.

Pavel Šiler

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9459, +420 54114 9373
siler@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Šiler, Ph.D.

Projekty

 • 2019

  Potlačení negativního vlivu zinku v Portlandském cementu pomocí akcelerátorů hydratace, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2016

  Studium adheze polymerních materiálů v závislosti na použitých pojivových systémech, zahájení: 24.11.2016, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  Porovnání různorodých standardů různými metodami, zahájení: 05.10.2016, ukončení: 31.05.2017
  Detail

  Optimalizace možností využití vápence z Lesního lomu v Líšni , zahájení: 05.10.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2013

  Analýza vzorků, zahájení: 23.08.2013, ukončení: 22.10.2013
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail