Ing.

Pavel Klika

Ph.D.

ÚSI, OON – odborný asistent

+420 54114 8937
Pavel.Klika@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Vliv turistiky na hodnotu nemovitostí s rezidenční funkcí, v Jihočeském kraji., zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Vývoj a vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu bytových jednotek, v jihomoravském a zlínském kraji., zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2013

  Rozvoj publikačních a tvůrčích aktivit ÚSI, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  Modernizace výuky magisterského studijního programu Soudní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.10.2010, ukončení: 30.09.2013
  Detail

 • 2007

  Odborné posouzení metodiky použité pro ocenění části podniku úpadce, zahájení: 26.11.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail