Ing.

Pavel Klika

Ph.D.

ÚSI, OON – odborný asistent

+420 54114 8937
Pavel.Klika@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  BRANDEJS, D.; KLIKA, P. The environmental aspect of tourism and recreation also affects the value of residential properties. In Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand!. Proceedings of the 15th Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2024. s. 322-326. ISBN: 978-80-7509-962-4.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2023

  BRANDEJS, D.; KLIKA, P.; FRANCOVÁ, K. Architektonický styl není příliš významným cenotvorným faktorem. Soudní inženýrství, 2023, roč. 2022, č. 3-4, s. 72-78. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  BRANDEJS, D.; KLIKA, P.; FRANCOVÁ, K. Nejvýznamnější cenotvorné faktory kulturních památek s rezidenční funkcí. Soudní inženýrství, 2023, roč. 2023, č. 34 (1), s. 32-39. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Vlastnosti okolí jsou také cenotvorné faktory kulturních památek s rezidenční funkcí. ExFoS 2023 - XXXI. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství 31 st International Scientific Conference of Forensic Engineering. Expert Forensic Science 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2023. s. 138-148. ISBN: 978-80-214-6133-8.
  Detail | WWW

  BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Nejen historický odkaz ovlivňuje hodnotu kulturních památek, ale například i vzdálenost od zastávky nebo k základní škole. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. s. 1-3.
  Detail | WWW

  BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Public recreation and tourism are aspects that affect not only the environment. In 14th Conference on Public Recreation and Landscape Protection - With Environment Hand in Hand?. Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand?. Křtiny: Mendel University in Brno, 2023. s. 212-216. ISBN: 978-80-7509-905-1. ISSN: 2336-632X.
  Detail | WWW

  BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Sustainable architecture from the point of view of the pricing factors of national cultural monuments. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. 22. Vienna, Austria: SGEM WORLD SCIENCE GmbH, 2023. ISBN: 978-619-7603-52-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  HOBST, L.; DOLEŽALOVÁ, M.; KLIKA, P. SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV V BYTOVÉM DOMĚ OD ROKU 1932 DO SOUČASNOTI. ExFoS 2023 - XXXI. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství 31 st International Scientific Conference of Forensic Engineering. Expert Forensic Science 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2023. s. 173-183. ISBN: 978-80-214-6133-8.
  Detail

 • 2022

  KLIKA, P.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; DOLEŽALOVÁ, M.; VAŘECHOVÁ, M. Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem. ExFoS 2022, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. s. 184-196. ISBN: 978-80-214-6033-1.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; ČECH, J.; DOLEŽALOVÁ, M.; CUPAL, M. Tornádo - způsob odhadu nákladů při totální likvidaci nemovitosti. Soudní inženýrství, 2022, roč. 32, č. 4, s. 29-33. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  KLIKA, P.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; DOLEŽALOVÁ, M.; VAŘECHOVÁ, M. Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem. TZB-info, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 1-13. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  VAŘECHOVÁ, M.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; SCHMEIDLER, K. The importance of cultural monuments in the valuation contex. In 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria: 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 2022. s. 933-940. ISBN: 978-619-7603-28-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na tržní hodnotu nemovitých věcí při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  BRANDEJS, D.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V. Public recreation is an environmental aspect affecting not only the environment. In Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand…. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2022. s. 259-263. ISBN: 978-80-7509-831-3. ISSN: 2336-6311.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  KLIKA, P.; KLEDUS, R.; HLAVINKOVÁ, V. Teorie oceňování nemovitých věcí. TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2021. s. 1-134.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; ČECH, J.; DOLEŽALOVÁ, M.; CUPAL, M. Tornádo - odhad nákladů na obnovu obecního nemovitého majetku. Soudní inženýrství, 2021, roč. 32, č. 3, s. 10-13. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M. Sbírky řešených příkladů - oceňování podle cenových předpisů. Brno: ÚSI VUT, 2021.
  Detail

 • 2020

  VAŘECHOVÁ, M.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P. Where did the gardens go?. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2020. s. 576-580. ISBN: 978-80-7509-715-6. ISSN: 2336-6311.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M. Sbírky řešených příkladů pro oceňování nemovitých věcí (pro předmět Teorie oceňování nemovitostí). Brno: ÚSI VUT, 2020.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M.; TALPOVÁ, M.; HÁVA, K.; KLIKA, P. The Importance of Water Bodies on Recreational Properties. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria, 2020. s. 611-618. ISBN: 978-619-7603-11-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2019

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V. Současné oceňovací předpisy 2019. Brno: ÚSI VUT, 2019.
  Detail

  KLIKA, P.; KLIKOVÁ, A. MARKET VALUES OF LAND NEAR PROTECTED NATURAL SITES VERSUS MARKET VALUES OF LAND OUTSIDE THESE LOCATIONS. In SGEM Conference Proceedings 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2019. s. 499-506. ISBN: 978-619-7408-86-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KLIKA, P.; VAŘECHOVÁ, M. Real estate prices in recreational areas. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand…. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2019. s. 308-312. ISBN: 978-80-7509-659-3. ISSN: 2336-6311.
  Detail | WWW

  KLIKA, P.; ČECH, J. HEAT LOSSES OF BUILDINGS. DESIGN AND REALITY?. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2019. s. 403-410. ISBN: 978-619-7408-71-3. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KLIKA, P.; KLEDUS, R. Teorie oceňování nemovitých věcí. TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 1-131. ISBN: 978-80-214-5743-0.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

  ČECH, J.; KLIKA, P. Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2019. s. 263-270. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail | WWW

 • 2018

  KLIKA, P.; KLIKOVÁ, A. CREATING DATABASE FOR VALUATION OF LAND. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 183-190. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KLIKA, P. OCEŇOVACÍ STANDARD – METODA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ. Soudní inženýrství, 2018, č. 2, s. 17-26. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  KLIKA, P.; KLIKOVÁ, A. Tvorba databáze pro oceňování pozemků. Soudní inženýrství, 2018, č. 4, s. 44-48. ISSN: 1211-443X.
  Detail

 • 2017

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; MATOUŠ, M. DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF CONDITIONS FOR THE BUILDINGS PLACEMENT ON THE VALUE OF THE LAND USING HABU METHOD. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 189-197. ISBN: 978-619-7408-10-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2016

  KLIKA, P.; SUPERATOVÁ, A.; KOSOVÁ, J.; NYKODÝMOVÁ, V.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek C1581 o výši nájemného z pozemků v rekreačním areálu. Brno: ÚSI VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2016. s. 1-174.
  Detail

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; Matouš, M. INFLUENCE OF A POSSIBILITY TO EMPLACE A BUILDING AND OF A TYPE OF A BUILDING BEING PLACED ON THE VALUE OF THE LAND. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 281-288. ISBN: 978-619-7105-67-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; BURDA, A.; CUPAL, M.; INTROVIČOVÁ, S.; KLIŠOVÁ, J.; MELEN, V.; NIČ, M.; NYKODÝMOVÁ, V.; PERTL, M.; LORENCOVÁ, M.; SUPERATOVÁ, A.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; UHERKOVÁ, E.; ULRICH, J. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. první. první. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN: 978-80-7204-930-1.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A.; LORENCOVÁ, M.; NYKODÝMOVÁ, V. Doplněk k reviznímu znaleckému posudku (C1493) na ocenění areálu papíren Předklášteří pro účely restitučního řízení. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 1-143.
  Detail

 • 2015

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A. Příspěvek k oceňování nemovitých věcí komparací. Soudní inženýrství, 2015, č. 1, s. 34-40. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLIKA, P. DŮLEŽITÉ ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁŠÍ VYHLÁŠKA Č. 199/2014 SB. Sborník konference JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P. USE OF THE LOCATION CLASS METHOD WHEN APPRAISING ITEMS OF REAL ESTATE OF DIFFERENT SIZES. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 751-758. ISBN: 978-619-7105-41-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2014

  KLIKA, P.; HRUBANOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek (C1486) na ocenění areálu papíren Předklášteří pro účely restitučního řízení. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 1-510.
  Detail

  KLIKA, P. Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů. Sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 61-73. ISBN: 978-80-214-4852-0.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P. K osnově znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí ve vztahu k novému občanskému zákoníku. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. 1, s. 40-44. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLIKA, P. Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. 2- 3, s. 158-167. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2013

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti v k.ú. Sebranice, okr. Blansko (C 1452). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 1-82.
  Detail

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; HLAVÁČOVÁ, T. Rozsah škod vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí - k.ú. Otrokovice (C 1459). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 1-71.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; DAŇHEL, P. Daně z převodu nemovitostí v Evropě. Soudní inženýrství, 2013, roč. 2012, č. 3, s. 261-266. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2012

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; BRADÁČ, A. Rozsah výměny prvků dlouhodobé životnosti v areálu papíren. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-2.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o vydání věci (C 1420). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-490.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; LAVICKÝ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o výši škody způsobené pádem střechy provozovny (C 1412). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-57.
  Detail

  KLIKA, P. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: 2012. s. 1-63.
  Detail

  KLIKA, P.; STUDNAŘOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A. Znalecký posudek o stanovení obvyklého tržního nájemného z pozemku (C 1387). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-52.
  Detail

 • 2011

  KLIKA, P.; KLIKA, R. PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO SAMOSTATNÁ VĚC? PROBLEMATIKA OCENĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH. In Sborník konference. 2011. s. 270-366. ISBN: 978-80-214-4238- 2.
  Detail

  KLIKA, P.; STŘÍBNÝ, P.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A. Znalecký posudek (C1339). 2011.
  Detail

 • 2010

  KLIKA, P.; KLIKA, R. METODIKA OCENĚNÍ POZEMKŮ PRO VÝKUP ŘSD. In Sborník konference. 2010. s. 235-250. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; DAŇHEL, P.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudek (C 1310). 2010. s. 1-91.
  Detail

  KLIKA, P.; DAŇHEL, P.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudke (C 1330). 2010.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; WEIGEL, L.; HLAVINKOVÁ, V. Znalecký posudek (C 1324). 2010.
  Detail

  KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; KLIKA, P.; HORALÍK, J.; DAŇHEL, P.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudek (C 1321). 2010. s. 1-129.
  Detail

 • 2009

  BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; VIDOVIČOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; NIČ, M.; MELEN, V. Teorie oceňování nemovitostí, VIII přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 1-753. ISBN: 978-80-7204-630-0.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L. Doplněk o zaplacení finanční částky s příslušenstvím a o zaplacení finanční částky (D1237/1). 2009.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; KOMOSNÁ, M.; SPOUSTA, M.; MIKULÁŠEK, M.; WEIGEL, L. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek Jana Čecha (C1286/2). 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; CHMELÍK, T.; CUPAL, M.; JANDOURKOVÁ, J.; BRUMOVSKÝ, M.; WEIGEL, L. C 1267 - Zjištění ceny průmyslového paláce v Praze na výstavišti před požárem. Brno: 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; STRÁNSKÝ, J.; KOMOSNÁ, M.; WEIGEL, L. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (C 1286/1). 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SPÁČIL, M.; STŘÍBNÝ, P.; KALOUSEK, M.; BUREŠ, J.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1292). 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; CUPAL, M.; WEIGEL, L. Dluh finanční částky (C 1257). 2009.
  Detail

  KOSOVÁ, J.; KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; STŘÍBNÝ, P.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1263). 2009. s. 1-35.
  Detail

  KREJZA, Z.; ŠMAHEL, M.; KLIKA, P.; KUBÍČEK, J.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1252). 2009.
  Detail

 • 2008

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P. Metodika stanovení náhrad pro vypořádání práv k nemovitostem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; NEDOMOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; BURDA, A.; PLUSKALOVÁ, K.; FELDMANNOVÁ, J.; NIČ, M. Teorie Oceňování nemovitostí, VII přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. ISBN: 978-80-7204-578-5.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SEDLÁČEK, J. Obvyklá cena nemovitostí v areálu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (C 1198). Brno: 2008.
  Detail

  FAJKOŠ, A.; ŠMAHEL, M.; KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SCHMID, P. Bezplatné odstranění vad díla (C 1206). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČOVÁ, L.; CÍSAŘOVÁ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; OŠČATKA, J. Zneužití informací v obchodním styku (C 1204). 2008.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L.; SOCHOR, J.; HRUBEŠOVÁ, A. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1225). 2008.
  Detail

  KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SUPERATOVÁ, A.; KREJZA, Z. Finanční částka s příslušenstvím (D 1172/1). 2008.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; STRÁNSKÝ, J.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudek (C 1242). 2008.
  Detail

  KLIKA, P.; WEIGEL, L.; BUCHTA, S.; ŠMAHEL, M.; BRUMOVSKÝ, M. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1237). 2008.
  Detail

 • 2007

  KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SPÁČIL, M.; DONAŤÁKOVÁ, D.; KREJZA, Z. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1178). Brno: 2007.
  Detail

  KLIKA, P.; CUPAL, M.; KREJČÍŘ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; STRÁNSKÝ, J.; SPOUSTA, M.; PAVLOVÁ, V.; SEDLÁČEK, J.; MIKULÁŠEK, M.; BRUMOVSKÝ, M. Odborné posouzení metodiky použité pro ocenění části podniku úpadce. Brno: 2007.
  Detail

  KLIKA, P. Regulace nájemného v ČR. In Sborník konference. Brno: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7204-491- 7.
  Detail

  KLIKA, P. Regulace nájemného v České republice. In Sborník anotací konference Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 385-385. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  KLIKA, P. Česká geologická služba " Geofond". Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 3, s. 155-155. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLIKA, P. Vliv výstavby areálu Hyundai na ceny nemovitostí v blízkém okolí. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 5, s. 273-274. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLIKA, P.; SUPERATOVÁ, A.; WEIGEL, L. Uhrazení dlužného nájemného s příslušenstvím (C 1153). Brno: 2007.
  Detail

 • 2006

  BRADÁČOVÁ, L.; CÍSAŘOVÁ, P.; KOZIELKOVÁ, E.; KLIKA, P. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1137). 2006.
  Detail

  KLEDUS, R.; SUPERATOVÁ, A.; KLIKA, P.; BLAHOŇOVSKÝ, J.; ŠIMÁČEK, O. Vlastnictví k nemovitostem (C 1104). 2006.
  Detail

  KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SUPERATOVÁ, A.; JÁNSKÝ, J. Vydání věci (C 1129). 2006.
  Detail

  KLIKA, P. Standardizace znaleckých postupů při oceňování věcných břemen. Sborník konference Juniorstav 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. s. 69-69. ISBN: 80-214-3115-6.
  Detail

  KLIKA, P. Případová studie pro stanovení výše změny stavebně technického charakteru budovy. Sborník konference. Brno: 2006. s. 1-2.
  Detail

 • 2005

  BRADÁČ, A.; HÁBA, J.; KLIKA, P. C 1064 - Hodnota věcného břemene. Brno: 2005.
  Detail

  KLIKA, P. Změny chystaného stavebního zákona a jejich vliv na oceňovací praxi. Sborník konference Juniorstav 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. s. 54-54. ISBN: 80-214-2834-1.
  Detail

  KLEDUS, R.; VLČKOVÁ, I.; WEIGEL, L.; KLIKA, P. C 1060 - Změna stavebně technického charakteru stavby. Brno: 2005.
  Detail

 • 2004

  KLIKA, P. Terasa vytvořená venkovní úpravou je součástí pozemku, nikoli samostatná stavba. Sborník konference Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 396-396. ISBN: 80-214-2560-1.
  Detail

  KLEDUS, R.; WEIGEL, L.; KLIKA, P. Přezkoumání znaleckého posudku a ocenění nemovitostí k roku 1984. Brno: 2004.
  Detail

  KLIKA, P. Vypořádání členství v bytovém družstvu. 5. Odborná konference doktorského studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 115-118. ISBN: 80-7204-265-3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.