Ing.

Pavel Klika

Ph.D.

ÚSI, OON – odborný asistent

+420 54114 8937
Pavel.Klika@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  BRANDEJS, D.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V. Public recreation is an environmental aspect affecting not only the environment. In Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand…. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2022. s. 259-263. ISBN: 978-80-7509-831-3. ISSN: 2336-6311.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLIKA, P.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; DOLEŽALOVÁ, M.; VAŘECHOVÁ, M. Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem. TZB-info, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 1-13. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  KLIKA, P.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; DOLEŽALOVÁ, M.; VAŘECHOVÁ, M. Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem. ExFoS 2022, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. s. 184-196. ISBN: 978-80-214-6033-1.
  Detail

  BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na tržní hodnotu nemovitých věcí při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  VAŘECHOVÁ, M.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; SCHMEIDLER, K. The importance of cultural monuments in the valuation contex. In 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria: 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 2022. s. 933-940. ISBN: 978-619-7603-28-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; ČECH, J.; DOLEŽALOVÁ, M.; CUPAL, M. Tornádo - způsob odhadu nákladů při totální likvidaci nemovitosti. Soudní inženýrství, 2022, roč. 32, č. 4, s. 29-33. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

 • 2021

  KLIKA, P.; KLEDUS, R.; HLAVINKOVÁ, V. Teorie oceňování nemovitých věcí. TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2021. s. 1-134.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M. Sbírky řešených příkladů - oceňování podle cenových předpisů. Brno: ÚSI VUT, 2021.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; ČECH, J.; DOLEŽALOVÁ, M.; CUPAL, M. Tornádo - odhad nákladů na obnovu obecního nemovitého majetku. Soudní inženýrství, 2021, roč. 32, č. 3, s. 10-13. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

 • 2020

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M. Sbírky řešených příkladů pro oceňování nemovitých věcí (pro předmět Teorie oceňování nemovitostí). Brno: ÚSI VUT, 2020.
  Detail

  VAŘECHOVÁ, M.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P. Where did the gardens go?. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2020. s. 576-580. ISBN: 978-80-7509-715-6. ISSN: 2336-6311.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M.; TALPOVÁ, M.; HÁVA, K.; KLIKA, P. The Importance of Water Bodies on Recreational Properties. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria, 2020. s. 611-618. ISBN: 978-619-7603-11-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2019

  KLIKA, P.; ČECH, J. HEAT LOSSES OF BUILDINGS. DESIGN AND REALITY?. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2019. s. 403-410. ISBN: 978-619-7408-71-3. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KLIKA, P.; VAŘECHOVÁ, M. Real estate prices in recreational areas. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand…. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2019. s. 308-312. ISBN: 978-80-7509-659-3. ISSN: 2336-6311.
  Detail | WWW

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V. Současné oceňovací předpisy 2019. Brno: ÚSI VUT, 2019.
  Detail

  KLIKA, P.; KLIKOVÁ, A. MARKET VALUES OF LAND NEAR PROTECTED NATURAL SITES VERSUS MARKET VALUES OF LAND OUTSIDE THESE LOCATIONS. In SGEM Conference Proceedings 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2019. s. 499-506. ISBN: 978-619-7408-86-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KLIKA, P.; KLEDUS, R. Teorie oceňování nemovitých věcí. TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 1-131. ISBN: 978-80-214-5743-0.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

  ČECH, J.; KLIKA, P. Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2019. s. 263-270. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail | WWW

 • 2018

  KLIKA, P.; KLIKOVÁ, A. Tvorba databáze pro oceňování pozemků. Soudní inženýrství, 2018, č. 4, s. 44-48. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  KLIKA, P. OCEŇOVACÍ STANDARD – METODA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ. Soudní inženýrství, 2018, č. 2, s. 17-26. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  KLIKA, P.; KLIKOVÁ, A. CREATING DATABASE FOR VALUATION OF LAND. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 183-190. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2017

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; MATOUŠ, M. DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF CONDITIONS FOR THE BUILDINGS PLACEMENT ON THE VALUE OF THE LAND USING HABU METHOD. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 189-197. ISBN: 978-619-7408-10-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2016

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; Matouš, M. INFLUENCE OF A POSSIBILITY TO EMPLACE A BUILDING AND OF A TYPE OF A BUILDING BEING PLACED ON THE VALUE OF THE LAND. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 281-288. ISBN: 978-619-7105-67-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A.; LORENCOVÁ, M.; NYKODÝMOVÁ, V. Doplněk k reviznímu znaleckému posudku (C1493) na ocenění areálu papíren Předklášteří pro účely restitučního řízení. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 1-143.
  Detail

  KLIKA, P.; SUPERATOVÁ, A.; KOSOVÁ, J.; NYKODÝMOVÁ, V.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek C1581 o výši nájemného z pozemků v rekreačním areálu. Brno: ÚSI VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2016. s. 1-174.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; BURDA, A.; CUPAL, M.; INTROVIČOVÁ, S.; KLIŠOVÁ, J.; MELEN, V.; NIČ, M.; NYKODÝMOVÁ, V.; PERTL, M.; LORENCOVÁ, M.; SUPERATOVÁ, A.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; UHERKOVÁ, E.; ULRICH, J. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. první. první. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN: 978-80-7204-930-1.
  Detail

 • 2015

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P. USE OF THE LOCATION CLASS METHOD WHEN APPRAISING ITEMS OF REAL ESTATE OF DIFFERENT SIZES. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 751-758. ISBN: 978-619-7105-41-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  KLIKA, P. DŮLEŽITÉ ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁŠÍ VYHLÁŠKA Č. 199/2014 SB. Sborník konference JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
  Detail

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A. Příspěvek k oceňování nemovitých věcí komparací. Soudní inženýrství, 2015, č. 1, s. 34-40. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2014

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P. K osnově znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí ve vztahu k novému občanskému zákoníku. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. 1, s. 40-44. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLIKA, P. Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů. Sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 61-73. ISBN: 978-80-214-4852-0.
  Detail

  KLIKA, P.; HRUBANOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek (C1486) na ocenění areálu papíren Předklášteří pro účely restitučního řízení. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 1-510.
  Detail

  KLIKA, P. Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. 2- 3, s. 158-167. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2013

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; DAŇHEL, P. Daně z převodu nemovitostí v Evropě. Soudní inženýrství, 2013, roč. 2012, č. 3, s. 261-266. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; HLAVÁČOVÁ, T. Rozsah škod vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí - k.ú. Otrokovice (C 1459). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 1-71.
  Detail

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti v k.ú. Sebranice, okr. Blansko (C 1452). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 1-82.
  Detail

 • 2012

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; BRADÁČ, A. Rozsah výměny prvků dlouhodobé životnosti v areálu papíren. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-2.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; LAVICKÝ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o výši škody způsobené pádem střechy provozovny (C 1412). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-57.
  Detail

  KLIKA, P.; STUDNAŘOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A. Znalecký posudek o stanovení obvyklého tržního nájemného z pozemku (C 1387). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-52.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o vydání věci (C 1420). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-490.
  Detail

  KLIKA, P. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: 2012. s. 1-63.
  Detail

 • 2011

  KLIKA, P.; STŘÍBNÝ, P.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A. Znalecký posudek (C1339). 2011.
  Detail

  KLIKA, P.; KLIKA, R. PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO SAMOSTATNÁ VĚC? PROBLEMATIKA OCENĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH. In Sborník konference. 2011. s. 270-366. ISBN: 978-80-214-4238- 2.
  Detail

 • 2010

  KLIKA, P.; KLIKA, R. METODIKA OCENĚNÍ POZEMKŮ PRO VÝKUP ŘSD. In Sborník konference. 2010. s. 235-250. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; WEIGEL, L.; HLAVINKOVÁ, V. Znalecký posudek (C 1324). 2010.
  Detail

  KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; KLIKA, P.; HORALÍK, J.; DAŇHEL, P.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudek (C 1321). 2010. s. 1-129.
  Detail

  KLIKA, P.; DAŇHEL, P.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudke (C 1330). 2010.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; DAŇHEL, P.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudek (C 1310). 2010. s. 1-91.
  Detail

 • 2009

  BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; VIDOVIČOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; NIČ, M.; MELEN, V. Teorie oceňování nemovitostí, VIII přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 1-753. ISBN: 978-80-7204-630-0.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; CHMELÍK, T.; CUPAL, M.; JANDOURKOVÁ, J.; BRUMOVSKÝ, M.; WEIGEL, L. C 1267 - Zjištění ceny průmyslového paláce v Praze na výstavišti před požárem. Brno: 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; CUPAL, M.; WEIGEL, L. Dluh finanční částky (C 1257). 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L. Doplněk o zaplacení finanční částky s příslušenstvím a o zaplacení finanční částky (D1237/1). 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SPÁČIL, M.; STŘÍBNÝ, P.; KALOUSEK, M.; BUREŠ, J.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1292). 2009.
  Detail

  KREJZA, Z.; ŠMAHEL, M.; KLIKA, P.; KUBÍČEK, J.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1252). 2009.
  Detail

  KOSOVÁ, J.; KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; STŘÍBNÝ, P.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1263). 2009. s. 1-35.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; STRÁNSKÝ, J.; KOMOSNÁ, M.; WEIGEL, L. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (C 1286/1). 2009.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; KOMOSNÁ, M.; SPOUSTA, M.; MIKULÁŠEK, M.; WEIGEL, L. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek Jana Čecha (C1286/2). 2009.
  Detail

 • 2008

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P. Metodika stanovení náhrad pro vypořádání práv k nemovitostem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2008.
  Detail

  KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SUPERATOVÁ, A.; KREJZA, Z. Finanční částka s příslušenstvím (D 1172/1). 2008.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SEDLÁČEK, J. Obvyklá cena nemovitostí v areálu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (C 1198). Brno: 2008.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L.; SOCHOR, J.; HRUBEŠOVÁ, A. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1225). 2008.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; STRÁNSKÝ, J.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudek (C 1242). 2008.
  Detail

  KLIKA, P.; WEIGEL, L.; BUCHTA, S.; ŠMAHEL, M.; BRUMOVSKÝ, M. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1237). 2008.
  Detail

  FAJKOŠ, A.; ŠMAHEL, M.; KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SCHMID, P. Bezplatné odstranění vad díla (C 1206). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; NEDOMOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; BURDA, A.; PLUSKALOVÁ, K.; FELDMANNOVÁ, J.; NIČ, M. Teorie Oceňování nemovitostí, VII přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. ISBN: 978-80-7204-578-5.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČOVÁ, L.; CÍSAŘOVÁ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; OŠČATKA, J. Zneužití informací v obchodním styku (C 1204). 2008.
  Detail

 • 2007

  KLIKA, P. Česká geologická služba " Geofond". Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 3, s. 155-155. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SPÁČIL, M.; DONAŤÁKOVÁ, D.; KREJZA, Z. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1178). Brno: 2007.
  Detail

  KLIKA, P. Regulace nájemného v ČR. In Sborník konference. Brno: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7204-491- 7.
  Detail

  KLIKA, P.; SUPERATOVÁ, A.; WEIGEL, L. Uhrazení dlužného nájemného s příslušenstvím (C 1153). Brno: 2007.
  Detail

  KLIKA, P. Regulace nájemného v České republice. In Sborník anotací konference Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 385-385. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  KLIKA, P.; CUPAL, M.; KREJČÍŘ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; STRÁNSKÝ, J.; SPOUSTA, M.; PAVLOVÁ, V.; SEDLÁČEK, J.; MIKULÁŠEK, M.; BRUMOVSKÝ, M. Odborné posouzení metodiky použité pro ocenění části podniku úpadce. Brno: 2007.
  Detail

  KLIKA, P. Vliv výstavby areálu Hyundai na ceny nemovitostí v blízkém okolí. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 5, s. 273-274. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2006

  BRADÁČOVÁ, L.; CÍSAŘOVÁ, P.; KOZIELKOVÁ, E.; KLIKA, P. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1137). 2006.
  Detail

  KLEDUS, R.; SUPERATOVÁ, A.; KLIKA, P.; BLAHOŇOVSKÝ, J.; ŠIMÁČEK, O. Vlastnictví k nemovitostem (C 1104). 2006.
  Detail

  KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SUPERATOVÁ, A.; JÁNSKÝ, J. Vydání věci (C 1129). 2006.
  Detail

  KLIKA, P. Případová studie pro stanovení výše změny stavebně technického charakteru budovy. Sborník konference. Brno: 2006. s. 1-2.
  Detail

  KLIKA, P. Standardizace znaleckých postupů při oceňování věcných břemen. Sborník konference Juniorstav 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. s. 69-69. ISBN: 80-214-3115-6.
  Detail

 • 2005

  BRADÁČ, A.; HÁBA, J.; KLIKA, P. C 1064 - Hodnota věcného břemene. Brno: 2005.
  Detail

  KLIKA, P. Změny chystaného stavebního zákona a jejich vliv na oceňovací praxi. Sborník konference Juniorstav 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. s. 54-54. ISBN: 80-214-2834-1.
  Detail

  KLEDUS, R.; VLČKOVÁ, I.; WEIGEL, L.; KLIKA, P. C 1060 - Změna stavebně technického charakteru stavby. Brno: 2005.
  Detail

 • 2004

  KLIKA, P. Vypořádání členství v bytovém družstvu. 5. Odborná konference doktorského studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 115-118. ISBN: 80-7204-265-3.
  Detail

  KLEDUS, R.; WEIGEL, L.; KLIKA, P. Přezkoumání znaleckého posudku a ocenění nemovitostí k roku 1984. Brno: 2004.
  Detail

  KLIKA, P. Terasa vytvořená venkovní úpravou je součástí pozemku, nikoli samostatná stavba. Sborník konference Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 396-396. ISBN: 80-214-2560-1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.