Ing. et Ing.

Pavel Juřica

Ph.D.

FP, ÚM – odborný asistent

+420 54114 3786
Pavel.Jurica@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2007 – 2014            VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

                                doktorské studium:Ekonomika a management   

2009 - 2010            ICV VUT v Brně, Doplňující pedagogické studium

2003 – 2007            VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

                                obor: Řízení a ekonomika  podniku                  

                                zakončení: SZZ – červen 2007  

1997 – 2002            VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

                                obor: Silnoproudá elektrotechnika a energetika              

                                zakončení:  SZZ – červen 2002

 

 

Přehled zaměstnání

2009 – dosud   VUT v Brně, Fakulta podnikatelská – odborný asistent

2005 – 2006   Media efekt s r.o. – výroba strojírenských součástek

                       Kontrola a skladové hospodářství – logistický tok výrobků

 2001 – 2004  HVM Plasma s r.o. – vakuové povlakovací technologie

                       Kontrolor jakosti - měření a analýza vlastností tenkých vrstev

Pedagogická činnost

přednášky a cvičení: Procesní management (FP)

přednášky a cvičení: Řízení projektů (FP)

vedení cvičení: Řízení výroby 1 (FP, FSI, FEKT)

vedení cvičení: Podniková logistika (FP)

vedení cvičení: Obchodní logistika (FP)

vedení cvičení: Organizece přípravy výroby (FP)

vedení cvičení: Management výroby (FP)

vedení obhajob: Praxe I, Praxe II

 

Akademické stáže v zahraničí

08/2009                   Nottingham Trent University - krátkodobá stáž 

09/2006-02/2007    Technological Educational Institute of Crete 

Mimouniverzitní aktivity

IPMA level D - Certified Project Management Associate

ITIL Foundation

PRINCE2 Practitioner

Projektový manažer (Národní soustava kvalifikací)