Ing.

Ondřej Hájek

FSI, EÚ OTTP – vědecký pracovník

Ondrej.Hajek3@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Hájek

Výuka

  • Není evidováná žádná výuka.