Ing.

Oldřich Ševeček

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OMPM – odborný asistent

+420 54114 2857
sevecek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ing, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2008-02-01 - 2010-09-30

  Škoda-Auto a.s., Mladá Boleslav
  FEM specialista - Crash simulace

 • 2010-10-01 - 2012-04-30

  Materials Center Leoben, Forschung GmbH, Austria
  Vědeckovýzkumný pracovník - FEM simulace

 • 2012-05-01 - ...

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  Odborný asistent, vědecký pracovník

Pedagogická činnost

 • Statika (3ST)
 • Pružnost a Pevnost II (5PP)
 • Aplikovaná mechanika (WAM)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Studium materiálového porušování s využitím MKP simulací
 • Analyticko-numerický popis křehkého lomu (keramické materiály).
 • Modelování laminátů - s isotropními nebo anisotropními vrstvami a analýza jejich chování s uvážením zbytkových napětí a mechanického zatížení; modelování šíření trhlin v těchto laminátech.
 • Modelování vícevrstvých systémů - keramika-kov využívaných v LTCC komponentách (elektronické součástky) a studie jejich chování za provozních podmínek
 • ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/F-8238-2013
 • ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3442-2650

Akademické stáže v zahraničí

 • 2007-01-03 - 2007-02-03

  Lund - Švédsko
  Technická Universita v Lundu

 • 2013-02-01 - 2013-04-30

  Leoben - Rakousko
  Institute für Struktur- und Funktionskeramik, Montanuniversität Leoben

 • 2014-03-30 - 2014-04-12

  Paříž - Francie
  Institut Jean le Rond d'Alembert, Sorbonne Universités, Université Pierre et Marie Curie

 • 2015-05-31 - 2015-06-13

  Paříž - Francie
  Institut Jean le Rond d'Alembert, Sorbonne Universités, Université Pierre et Marie Curie

Klíčová slova

Lomová mechanika, Šíření trhliny, MKP simulace, Keramické lamináty

Projekty

 • Doktorský projekt GAČR č. 106/05/H008: Víceúrovňový design pokrokových materiálů, Člen řešitelského týmu, 2005-2008.
 • Projekt GAČR č. 101/05/0320: Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních heterogenních prostředích pomocí kombinace MKP a techniky spojitě rozložených dislokací, 2005-2007
 • Projekt GAČR č. 106/06/0724: Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí, 2006-2008.
 • Projekt FRVŠ č. 2421/2007/G1: Výpočtové modely lineární lomové mechaniky heterogenních materiálů, 2007
 • GAČR 101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvami, 2009-2012.
 • Projekt CZ.1.07/2.3.00/30.0005 (SPP: ES9020200200) - Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, 2012-2015
 • GAČR 14-11234S, Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn na mechanické zatěžování, 2014-2016.
 • GAČR 17-08153S„ Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče“, Člen řešitelského týmu, 2017 - 2019.
 • GAČR 17-08447Y„ Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty“, Hlavní řešitel, 2017 - 2019.
 • GAČR 19-17457S: „Manufacturing and analysis of flexible piezoelectric layers for smart engineering “, Člen řešitelského týmu, 2020-2021.
 • TAČR FW0101028: “Modulární počítač náprav 4.0”, Člen řešitelského týmu, 2020-2023.
 • TAČR TM01000016: “Cenově dostupný chytrý snímací systém pro železnice 4.0”, Člen řešitelského týmu, 2020-2023.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007304 (ESIF): “Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie”, OP VVV PO1, Předaplikační výzkum, Člen řešitelského týmu, 2018-2022.
 • TAČR TN01000007: Národní centrum pro energetiku DP6-Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových component, PB1.18 Diagnostika oběžných kol vodních turbín a posouzení přípustnosti zjištěných indikací, Člen řešitelského týmu, 2019-2020.
 • GAČR 21-12994J (mezinárodní CZ-Taiwan): „Smart MEMS/NEMS resonators with functional material layers utilizing local and global nonlinearities for ultrasensitive (bio) sensing applications “, Spoluřešitel projektu, 2021-2023.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

287

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

250

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

Člen Rakouské společnosti pro keramiku (AuCerS)