Mgr.

Jana Hoderová

Ph.D.

FSI, ÚM OPGG – odborný asistent

+420 54114 2800
hoderova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  HABBAL, S.; DRUCKMÜLLER, M.; NATHALIA, A.; DING, A.; JOHNSON, J.; ŠTARHA, P.; HODEROVÁ, J.; BOE, B.; CONSTANTINIOU, S.; ARNDT, M. Identifying the Coronal Source Regions of Solar Wind Streams from Total Solar Eclipse Observations and in situ Measurements Extending over a Solar Cycle. Astrophysical Journal Letters, 2021, roč. 911, č. 1, s. 1-14. ISSN: 2041-8205.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  BOE, B.; HABBAL, S.; DRUCKMÜLLER, M.; DING, A.; HODEROVÁ, J.; ŠTARHA, P. CME-induced Thermodynamic Changes in the Corona as Inferred from Fe xi and Fe xiv Emission Observations during the 2017 August 21 Total Solar Eclipse. ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2020, roč. 888, č. 2, s. 1-18. ISSN: 0004-637X.
  Detail | WWW

 • 2017

  RUDOLFOVÁ, Z.; HODEROVÁ, J. A numerical characterization of nanoparticle distribution on surface of a semiconductor. Mendel Journal series, 2017, roč. 23, č. 1, s. 125-132. ISSN: 1803-3814.
  Detail

 • 2007

  HODEROVÁ, J. Maximum angle condition in the case of some nonlinear elliptic problems. Tavricheskiy vestnik informatiki i matematiki, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 13-23. ISSN: 1729- 3901.
  Detail

  HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J. Building FEA components for the . Net platform. In 5. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 84-93. ISBN: 978-80-7231-274- 0.
  Detail

  HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J. C# and C++/ CLI Interoperability for Scientific Computing. In Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB, 2007. s. 81-86. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
  Detail

  HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Inovative Calculus Lectures. In Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 86-89. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
  Detail

 • 2006

  HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Informační portál "Matematika online" - podpora výuky pomocí dynamických webových stránek. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 234 ( s.)ISBN: 80-85645-56- 4.
  Detail

  HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Programování dynamických webových stránek a jejich následné využití. In Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 15. VŠB - Technická univerzita, 2006. s. 68-72. ISBN: 80-248-1224- X.
  Detail

 • 2005

  HODEROVÁ, J. Problémy s použitím semiregulárních kubických čtyřstěnů v metodě konečných prvků. In Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 14. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 38-42. ISBN: 80-248-0951- 6.
  Detail

 • 2001

  ZLÁMALOVÁ, J. Semiregular finite elements in solving some nonlinear problem. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2001, roč. 46, č. 1, s. 53-77. ISSN: 0862- 7940.
  Detail

  ŽENÍŠEK, A., HODEROVÁ, J. Semiregular Hermite tetrahedral finite elements. Application of Mathematics, 2001, roč. 2001, č. 40, s. 295-315. ISSN: 0373- 6725.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.