prof. Ing.

Miroslav Raudenský

CSc.

FSI, LPTP – ost.pedag.prac.

+420 54114 3274
raudensky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009

Profesor v oboru Aplikovaná mechanika

Hydraulické odstranění okují

VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

 • 1995

Docent v oboru mechanika

Inverzní úlohy vedení tepla

VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

 • 1992

Vědecká atestace IIa

Experimentální výzkum tepelných dějů

 • 1982-1985

Vědecká aspirantura na katedře termomechaniky a jaderné energetiky

Řešení přímých a inverzních úloh vedení tepla pomocí kubických splajnů

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Antonínská 1, Brno

 • 1975-1981

Inženýr (Ing.), studijní obor Automatizované systémy řízení

Numerické metody interpolace teplotních polí

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Antonínská 1, Brno

 • Celkový počet článků v časopisech podle ISI Web of Knowledge: 70
 • Celkový počet citací podle ISI Web of Knowledge (SCI):332
 • 83 příspěvků na konferencích
 • Hirschův index (h-index): 10

 

Přehled zaměstnání

 • 2004 - dosud

Profesor - Vědecko výzkumný pracovník

Výzkum a vývoj v oblasti přenosu tepla, zejména experimentální výzkum chlazení. Odpovědnost za vedení výzkumných skupin při řešení grantových a průmyslových projektů

Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Vědecko - pedagogická

 • 1994 - 2004

Vědecko výzkumný pracovník

Výuka a vedení týmů v oblasti přenosu tepla za vysokých teplot zejména v hutnických a strojírenských aplikacích

Letecký ústav, FSI, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Vědecko - pedagogická

 • 1982 - 1993

odborný asistent

Výuka zaměřená na termomechaniku a jadernou energetiku. Člen výzkumných týmů numerického modelování tepelných procesů a inverzních tepelných úloh

Katedra termomechaniky, FSI, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Vědecko - pedagogická

 • 1981 - 1982

výzkumný pracovník

Člen vývojové skupiny pro zprovoznění elektrárny Mělník III

Výzkumný ústav energetických strojů, Brno

Vědecko –výzkumná v oblasti tepelných procesů

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Přenos tepla při vysokých teplotách a v mikrobjemech, speciální tepelné výměníky, numerické metody řešení inverzních úloh

Patenty:

 • Raudenský: Chladicí skříň pro chlazení válců válcovacích stolic. Patentová listina číslo 275578
 • Raudenský M.: Nosič chladicí skříně pro chlazení válců válcovacích stolic, Patentová listina číslo 281123
 • Raudenský M.: Zařízení pro odvod tepla z rotujícího válce válcovací stolice. Patentová listina číslo 275579
 • Raudenský M., Raudenský J. a Pochylý F.: Stroj pro rovinné lití amorfního pásu, Autorské osvědčení č. 272022
 • 2009-2017 uděleno 9 patentů v oblasti výměníků tepla s dutými vlákny

Akademické stáže v zahraničí

 • 15.03.1995 - 30.07.1995

  Philadelphia USA
  Stáž na Drexel University, celkem se jednalo o 3 pobyty v celkové délce 4 měsíce

 • 10.06.1997 - 08.08.1997

  Phoenix USA
  Stáž na Arizona State University, lab. prof. A. A. Tsenga

 • 18.08.2014 - 19.09.2014

  Phoenix, AZ, USA
  Stáž na Arizona State University, lab.Dr. T W Lee

Klíčová slova

Přenos tepla, chlazení, tepelné zpracování, inverzní úlohy

Projekty

 • CHILLUB Advanced method to improve work roll life time and surface quality of hot rolled strip by new coupled oil free lubrication and chilling , zahájení: 01.07.2008, ukončení: 31.12.2011
 • OPTCOOLUB New Cooling Techniques for Enhanced Roll Bite Lubrication during Cold Rolling of High Strength Steels and Thin Packaging Steels , zahájení: 01.07.2006, ukončení: 30.06.2009
 • FT-TA3/023, Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
 • FI-IM/036, Vývoj regálového systému 25, zahájení: 01.08.2004, ukončení: 31.12.2006
 • GA106/02/1571, Experimentální studium Leidenfrostova efektu při dopadu vodních kapek na horký povrch s aplikací v hutnictví, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
 • ME 266, Zvýšení konkurenceschopnosti kontinuálního lití pomocí modelování a optimalizace, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1999
 • OC P3.60, Modelování a experimentální studium fázových změn v binárních systémech, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2001
 • GA106/97/0328, Experimentální studium přenosových jevů na pohybujících se površích při velmi vysokých teplotách, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1999
 • OK 290, Počítačová podpora tváření oceli v polotekutém stavu , zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1998
 • OK 218, Počítačová podpora tváření oceli v polotekutém stavu, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
 • OC 512.20, Inverzní problémy v matematickém modelování CZ2, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1998