prof. Ing.

Miroslav Bajer

CSc.

FAST, VR FAST – člen vědecké rady

+420 54114 7311
Miroslav.Bajer@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

Projekty

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  FW03010062, Chytrá fasáda s optimalizovanými energetickými vlastnostmi, zahájení: 01.02.2021, ukončení: 30.06.2025
  Detail

 • 2020

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  FW01010579, Inovativní konstrukce a technologie výroby masivního dřevěného panelu , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2019

  Pokročilé konstrukční prvky na bázi dřeva a kompozitů pro objekty občanské výstavby, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  TH02020301, Pokročilý návrh zesilování ocelové konstrukce pod zatížením, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Zesilování ocelových prutů namáhaných tlakovou osovou silou pod zatížením POD ZATÍŽENÍM ZESILOVÁNÍ PRUTŮ NAMÁHANÝCH TLAKOVOU OSOVOU SILOU POD ZATÍŽENÍM Zesilování prutů namáhaných tlakovou osovou silou pod zatížením, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Analýza specifických případů klopení ocelových nosníků, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Sjednocení návrhových metod pro spřažené plechobetonové desky využívajících malé testy , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  MECHANISMY PORUŠENÍ PŘÍPOJE PRO ZAVĚŠOVÁNÍ OSAMĚLÝCH BŘEMEN DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Zesilování ocelových prutů pod zatížením, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Únosnost a použitelnost přípojů lokálně zatížených trapézových plechů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Analýza a modifikace návrhových metod spřažených plechobetonových desek, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  DEFINICE NOSNÝCH VSTUPNÍCH PARAMETRŮ SOFTWAROVÉ OPTIMALIZACE STYČNÍKŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Smyková únosnost plechobetonových desek, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA03010680, Pokročilý software pro optimální návrh obecných styčníků stavebních ocelových konstrukcí, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Trapézové plechy vystavené lokálnímu zatížení, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  Analýza chování spřažených plechobetonových desek s lisovanými vruby, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Posílení kvality studia bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  GA103/09/1258, Teorie a skutečné působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů kombinovaných z betonu a oceli, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů , zahájení: 20.06.2006, ukončení: 19.06.2008
  Detail

  Rozvoj kombinované a distanční formy studia, tvorba a zavádění studijních opor, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  GA103/05/0085, Statická a dynamická analýza skutečného působení lepených ocelových kotev, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Analýza skutečného chování šroubovaných přípojů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail