prof. Ing.

Miroslav Bajer

CSc.

FAST, VR FAST – člen vědecké rady

+420 54114 7311
Miroslav.Bajer@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

Publikace

 • 2022

  VILD, M.; BAJER, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J. Strengthening of Steel Beam by Inclined Stiffeners. In Special issue: SDSS 2022. ce/papers. Wiley, 2022. s. 258-263. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

 • 2021

  VILD, M.; BAJER, M.; BARNAT, J.; ŠABATKA, L.; WALD, F. Klopení vyztuženého nosníku s polotuhými přípoji. Sborník přednášek KONSTRUKCE 2021. 1. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí, 2021. s. 20-29. ISBN: 978-80-905356-7-1.
  Detail

  BARNAT, J.; PROKEŠ, J.; BAJER, M.; BEZDĚK, O.; VILD, M. Simplified Testing of the Bond Strength of Adhesives Used for Bonded Anchors. Materials, 2021, roč. 14, č. 12, s. 1-28. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  WALD, F.; ŠABATKA, L.; BAJER, M.; KOŽICH, M.; VILD, M.; GOLUBIATNIKOV, K.; KABELÁČ, J.; KUŘÍKOVÁ, M. Component-based finite element design of steel connections. 1. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. 243 s. ISBN: 978-80-01-06861-8.
  Detail | WWW

  VILD, M.; BAJER, M.; BARNAT, J.; ŠABATKA, L.; WALD, F. Lateral-torsional buckling of a stiffened beam with semi-rigid joints. ce/papers, 2021, roč. 4, č. 2-4, s. 2086-2091. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

 • 2020

  Wald F., Šabatka L., Bajer M., Jehlička P., Kabeláč J., Kožich M., Kuříková M., Vild M. Component-based finite element design of steel connections. 2020. 248 s. ISBN: 9788001067031.
  Detail | WWW

 • 2019

  VILD, M.; BAJER, M.; BARNAT, J. Column stability during welding. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Velká Británie: IOP Publishing Ltd., 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VILD, M.; BAJER, M. Zesilování tlačených prutů pod zatížením. Konstrukce Media, s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 40-43. ISSN: 1803-8433.
  Detail | WWW

  BARNAT, J.; BAJER, M.; VILD, M. To the Problems of Anchoring Adhesives in High Performance Concrete. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Velká Británie: IOP Publishing Ltd., 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.; BARNAT, J.; BAJER, M.; VILD, M. Příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v rámci projektů aplikovaného výzkumu. In 44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Slovenská republika: TU Košice , SvF, ÚIS, 2019. s. 163-172. ISBN: 978-80-553-3388-5.
  Detail

  VILD, M.; BAJER, M. Buckling of columns during welding. In Stability and Ductility of Steel Structures 2019 Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS 2019), September 11-13, 2019, Prague, Czech Republic. 1. Schipholweg 107C, 2316XC Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. s. 1236-1242. ISBN: 978-0-429-32024-8.
  Detail | WWW

  VILD, M.; ŠABATKA, L.; KABELÁČ, J.; KOLAJA, D.; HRON, L.; BAJER, M.; WALD, F. INCREASE IN LATERAL–TORSIONAL BUCKLING RESISTANCE OF BEAMS BY APPLICATION OF STIFFENERS. In 3rd International Conference on Recent Advances in Nonlinear Design Resilience and Rehabilitation of Structures. Coimbra: University of Coimbra, INESC‐C, Portugal, 2019. s. 187-195. ISBN: 9789892098388.
  Detail | WWW

  SOLTANALIPOUR, M.; FERRER, M.; MARIMON CARJAVAL, F.; HOLOMEK, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Shear transfer behavior in composite slabs under 4-point standard and uniform-load tests. Journal of Constructional Steel Research, 2019, roč. 164 (2020), č. 105774, s. 1-15. ISSN: 0143-974X.
  Detail | WWW

  WALD, F.; ŠABATKA, L.; BAJER, M.; BARNAT, J.; GÖDRICH, L.; HOLOMEK, J.; JEHLIČKA, P.; KABELÁČ, J.; KOČKA, M.; KOLAJA, D.; KRÁL, P.; KUŘÍKOVÁ, M.; VILD, M. Benchmark cases for advanced design of structural steel connections. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. 230 s. ISBN: 978-80-01-06565-5.
  Detail

  VILD, M.; BAJER, M. USING OF VARIOUS STEEL GRADES FOR STRENGTHENING OF STEEL COLUMNS UNDER LOAD. In 3rd International Conference on Recent Advances in Nonlinear Design Resilience and Rehabilitation of Structures. Coimbra: University of Coimbra, INESC‐C, Portugal, 2019. s. 177-186. ISBN: 9789892098388.
  Detail | WWW

 • 2018

  VILD, M.; ŠABATKA, L.; WALD, F.; BAJER, M.; HRON, L.; KABELÁČ, J.; KOLAJA, D.; POSPÍŠIL, M. Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení. Konstrukce Media, s.r.o., 2018, roč. 2018, č. 6, s. 20-23. ISSN: 1803-8433.
  Detail

  VILD, M.; BAJER, M. STRENGTHENING OF STEEL COLUMNS UNDER LOAD: DESIGN METHOD. International scientic conference VSU, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1314-071X.
  Detail | WWW

  VILD, M.; ŠABATKA, L.; WALD, F.; BAJER, M.; HRON, L.; KABELÁČ, J.; KOLAJA, D.; POSPÍŠIL, M. Vliv přípojů prutů na kritické zatížení. In Sborník 56. celostátní konference OK (ocelové konstrukce). Hustopeče: 254 Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2018. s. 40-43. ISBN: 978-80-02-02801-7.
  Detail

  VILD, M.; BAJER, M. Zesilování tlačených prutů pod zatížením. In Sborník 56. celostátní konference OK (ocelové konstrukce). Hustopeče: 254 Česká společnost pro ocelové konstrukce, pobočka Mostárna Hustopeče, 2018. s. 5-9. ISBN: 978-80-02-02801-7.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M.; VILD, M. Adhesives for Special Anchoring Conditions. Tartu, Estonia: 2018. s. 1-10.
  Detail

 • 2017

  BAJER, M.; BARNAT, J.; PIJÁK, J. Lateral Torsional Buckling of Selected Cross-Section Types. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2017. s. 106-110. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J. Different Cross-Section in Lateral- Torsional Buckling. ce/ papers, 2017, roč. 1, č. 2- 3, s. 4704-4711. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

  WALD, F.; COUCHAUX, M.; VILD, M.; KUREJKOVÁ, M.; BAJER, M. Design of Column Bases in EN 1993-1-8:2020. In 3rd International Symposium on Connections between Steel and Concrete. Stuttgart, Německo: Institute of Construction Materials, University of Stuttgart, 2017. s. 69-78. ISBN: 978-3-945773-06-2.
  Detail

  VILD, M.; BAJER, M. Strengthening under Load: Numerical Study of Flexural Buckling of Columns. Procedia Engineering, 2017, roč. 190, č. 1, s. 118-125. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  WALD, F.; ŠABATKA, L.; BAJER, M.; BARNAT, J.; GÖDRICH, L.; HOLOMEK, J.; JEHLIČKA, P.; KABELÁČ, J.; KOČKA, M.; KOLAJA, D.; KRÁL, P.; KUŘÍKOVÁ, M.; VILD, M. Benchmark cases for advanced design of structural steel connections. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 201 s. ISBN: 978-80-01-06313-2.
  Detail

  VILD, M.; PIJÁK, J.; BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Comparison of analytical and numerical methods applied to lateral torsional buckling of beams. Procedia Engineering, 2017, roč. 195, č. 1, s. 48-55. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠMAK, M.; KUBÍČEK, J.; BAJER, M. Welded joints between high-strength and normal-strength steels. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, 2017, roč. 170, č. 9, s. 693-704. ISSN: 0965-0911.
  Detail | WWW

  BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J. Experimental Analysis of Lateral Torsional Buckling of Beams with Selected Cross-Section Types. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). Procedia Engineering. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017. s. 56-61. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M. Cast Screws as Shear Anchors for Composite Slabs. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2017. s. 114-119. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  VILD, M.; BAJER, M. Strengthening under Load: The Effect of Preload Magnitudes. In Procedia Engineering, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. Procedia Engineering. 161. Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 343-348. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VILD, M.; BAJER, M. Strengthening of Steel Columns under Load: Torsional-Flexural Buckling. Advances in Materials Science and Engineering, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  WALD, F.; ŠABATKA, L.; BAJER, M.; BARNAT, J.; GÖDRICH, L.; HOLOMEK, J.; KABELÁČ, J.; KOČKA, M.; KOLAJA, D.; KRÁL, P.; KUREJKOVÁ, M.; VILD, M. Benchmark cases for advanced design of structural steel connections. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. 187 s. ISBN: 978-80-01-05826- 8.
  Detail

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M. Test Arrangement of Small-scale Shear Tests of Composite Slabs. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 716-721. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  BARNAT, J.; BAJER, M. The Shear Strength of Epoxy Adhesive used for Chemical Anchors. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1122, č. 1, s. 278-282. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SCHMID, P. Design of Composite Slabs with Prepressed Embossments Using Small-scale Tests. Structural Concrete, 2015, roč. 16, č. 1, s. 137-148. ISSN: 1464-4177.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M. Fiber-Reinforced Adhesive for Structural Anchoring. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, roč. 96, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; KALA, J. Comparison of Design Methods for Composite Slabs Using Small- scale Shear Tests. In Adances in Mathematics and Statistical Sciences, Proceedings of the 3rd International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences. Advances in Mathematical and Computational Methods. Dubai: WSEAS Press, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-1-61804-275- 0. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; HOLOMEK, J. An optimization of anchor of aluminium facade. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. CRC Press /Balkema. Great Britain: Taylor & Francis Group, London, 2015. s. 437-442. ISBN: 978-1-138-02907-1.
  Detail | WWW

  VILD, M.; BAJER, M. Strengthening under Load: Experimental and Numerical Research. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, roč. 96, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VILD, M.; BAJER, M. Flexural buckling of columns strengthened under load. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1122, č. 1, s. 257-260. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M. Longitudinal Shear Analysis of Composite Slabs with Prepressed Embossments. Advanced Materials Research, 2015, roč. 2015, č. 1122, s. 265-268. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J.; VILD, M. Bearing capacity of aluminum angle support for ventilated facade. In ESaT 2015 - International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košicích, Slovensko, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2042- 7.
  Detail

  KALA, J.; HRADIL, P.; BAJER, M. Reinforced concrete wall under shear load – Experimental and nonlinear simulation. International Journal of Mechanics, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 206-212. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M. Composite Slabs with Prepressed Embossments – Longitudinal Shear Resistance. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 2015, č. 769, s. 289-293. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

 • 2014

  BAJER, M.; VILD, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J. Influence of selected parameters on design optimalization of anchor joint. In Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space & Composite Structures. Praha: CI- PREMIER PTE LTD, 2014. s. 149-159. ISBN: 978-981-09-0077- 9.
  Detail

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M. Shear Tests of Composite Slabs, Experimental and Numerical Investigation. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Praha: Vědeckovýzkumná společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014. s. 217-220. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  VILD, M.; BAJER, M. STRENGTHENING OF AXIALLY LOADED COLUMNS UNDER LOAD. In EUROSTEEL 2014, 7th European Conference on Steel and Composite Structures. Brussels, Belgium: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014. s. 201-202. ISBN: 978-92-9147-121- 8.
  Detail

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; ZERAYOHANNES, G.; GEBREYOHANNES, E. ANALYSIS OF COMPOSITE SLABS USING SMALL- SCALE TESTS. In Eurosteel 2014. Neapol: ECCS, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-92-9147-121- 8.
  Detail

  WALD, F.; BAJER, M.; ŠABATKA, L.; KABELÁČ, J. Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí. Konstrukce, 2014, roč. 13, č. 2, s. 86-90. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J. DESIGN AND NUMERICAL ANALYSIS OF COMPOSITE SLABS USING SMALL- SCALE TESTS. In Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space & Composite Structures. Praha: 2014. s. 235-242. ISBN: 978-981-09-0077- 9.
  Detail

  ŠABATKA, L.; WALD, F.; BAJER, M. Praktické navrhování styčníků ocelových konstrukcí. In Sborník 52. celostátní konference OK, Sborník přednášek, pobočka Mostárna Hustopeče (Česká společnost pro ocelové konstrukce). Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2014. s. 70-76. ISBN: 978-80-02-02530- 6.
  Detail

 • 2013

  HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J. Effect of Prestressed Embossments Under Various Types of Loading Using FEM Analysis. In VI International Conference on Adaptive Modeling and Simulations ADMOS 2013. Lisboa, Portugal: 2013. s. 338-346. ISBN: 9788494100482.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M. Glue- Concrete interface of Bonded Anchor Experiment and Model. In VI International Conference on Adaptive Modeling and Simulations ADMOS 2013. Lisboa, Portugal: 2013. s. 89-94. ISBN: 9788494100482.
  Detail

 • 2012

  BAJER, M.; BARNAT, J. The Glue- Concrete Interface of Bonded Anchors. Construction and building materials, 2012, roč. 34, č. 9, s. 267-274. ISSN: 0950- 0618.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M. Bonded Anchors in High Performance Concrete. In High Performance Structures and Materials VI. Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK: WIT Press, 2012. s. 449-454. ISBN: 978-1-84564-596- 0.
  Detail

  KARÁSEK, R.; HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J. Experimental analysis of Composite Steel- Concrete Slabs. In High Performance Structures and Materials VI. Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK: WIT Press, 2012. s. 209-216. ISBN: 978-1-84564-596- 0.
  Detail

  HOLOMEK, J.; BAJER, M. Experimental and Numerical Investigation of Composite Action of Steel Concrete Slab. Procedia Engineering, 2012, roč. 2012, č. 40, s. 143-147. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  KARÁSEK, R.; BAJER, M. Skutečné chování přípoje s lepenými kotvami. Konstrukce, 2012, roč. 11, č. 4/ 2012, s. 106-108. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  HOLOMEK, J.; KARÁSEK, R.; BARNAT, J.; BAJER, M. Comparison of Methods of Testing Composite Slabs. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, roč. 2012, č. 67, s. 620-625. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M.; VYHNÁNKOVÁ, M. Bond strength of chemical anchor in high- strength concrete. Procedia Engineering, 2012, roč. 40, č. 2012, s. 38-43. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  KARÁSEK, R.; BAJER, M.; JURDOVÁ, K. Influence of column construction type on the bearing capacity of bonded anchors. Procedia Engineering, 2012, roč. 40, č. 1, s. 195-198. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

 • 2011

  BARNAT, J.; BAJER, M. Analysis of Bonded Anchor in Combined Concrete- Bond Failure Mode. In Recent research in geography geology, energy, enviroment and Biomedicine, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering geology, EMESEG 2011. Corfu, Greece: WSEAS Press, 2011. s. 364-367. ISBN: 978-1-61804-022- 0.
  Detail

  HOLOMEK, J.; KARÁSEK, R.; BAJER, M.; BARNAT, J. Thin-walled steel sheets with indentations in composite steel- concrete structure under different types of loading. In COMPUTATIONAL ENGINEERING in SYSTEMS APPLICATIONS. 2011. s. 177-182. ISBN: 978-1-61804-014- 5.
  Detail

  HOLOMEK, J.; KARÁSEK, R.; BAJER, M.; BARNAT, J. Thin-walled steel sheets with indentations in composite steel- concrete structure under different types of loading. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 189-192. ISBN: 978-80-227-3572- 8.
  Detail

 • 2010

  BARNAT, J.; BAJER, M. Combined Concrete- Bond Failure of Steel Bonded Anchor. In Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, South Africa: 2010. s. 198-198. ISBN: 978-0-415-58472- 2.
  Detail

  KARÁSEK, R.; BAJER, M.; BARNAT, J.; DUCHÁČEK, J. ANALÝZA CHOVÁNÍ TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PLECHŮ S TVAROVANÝMI SPŘAHOVACÍMI PRVKY. In SANACE A REKONSTRUKCE 2010 - 32. KONFERENCE. Šmíra-Print, s.r.o. Ostrava: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2010. s. 323-330. ISBN: 978-80-02-02273- 2.
  Detail

  KALA, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SMUTNÝ, J. Experimental approach of the single pedestrian induced excitation. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2010, roč. 18, č. 4, s. 14-20. ISSN: 1210- 3896.
  Detail

 • 2009

  BAJER, M.; BARNAT, J. Dependence of ultimate bond stress on bonded anchor carrying cpacity. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1210- 3896.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M. Vliv polohy výztuže betonu na únosnost styčníků s dodatečně osazovanými lepenými kotvami. In Ocelové konstrukce a mosty 2009. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. s. 15-20. ISBN: 978-80-7204-635- 5.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M.; KALA, J. BOND QUALITY ANALYSIS OF ACTUAL CHEMICAL ANCHORS. In 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference Proceedings. 2009. s. 1-9. ISBN: 978-989-96264-2- 3.
  Detail

 • 2008

  BAJER, M.; BARNAT, J.; ŘEPA, Š. STEEL BONDED ANCHORS BEHAVIOUR ANALYSIS Application of these anchor types in some concrete steel joints. In 5th European Conference on Steeel and Composite Structures - Eurosteel 2008 - CD. Graz, Austria: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 32, av. des Ombrages, bte 20, 1200 Brussels, Belgium, 2008. s. 1-6. ISBN: 92-0147-000- 90.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M. VLIV KVALITY KONTAKTU NA ÚNOSNOST LEPENÉ KOTVY NAMÁHANÉ TAHEM. In Sanace a rekonstrukce staveb 2008. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2008. s. 230-238. ISBN: 978-80-02-01998- 5.
  Detail

 • 2007

  BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Steel chemical Members anchored in Concrete loaded by shear Force. In Proceedings International Conference VSU 2007. Sofia: "L. Karavelov! Civil Engineering Higher School Sofia, 2007. s. 143-148. ISBN: 978-954-331-015- 9.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. K problematice návrhu kotvení s lepenými kotvami. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: Technická univerzita v Košicích - Stavebná fakulta, 2007. s. 15-18. ISBN: 978-80-8073-802- 0.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Modeling chemical Anchor placed in Concrete using different FEM Systems. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU "Technika", 2007, 2007. s. 219-220. ISBN: 978-9955-28-131- 3.
  Detail

  BAJER, M. Statická a dynamická analýza kotvení s lepenými kotvami. In Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Ostrava: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2007. s. 250-257. ISBN: 978-80-02-01971- 8.
  Detail

  BAJER, M.; BARNAT, J. Experimentální analýza kotvení s lepenými kotvami. In Experiment ´ 07. Brno: Jindřich Melcher, Marcela Karmazínová, 2007, 2007. s. 11-16. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  BAJER, M.; BARNAT, J.; KALA, J. Numerical Modeling of Steel Chemical Members anchored in Concrete. In Computational Plasticity IX, Fundamentals and Applications, Part 2. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering, 2007. s. 873-876. ISBN: 978-84-96736-29- 0.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; ŘEPA, Š. Numerical and Experimental Analyses of Steel Members Connections. In Computational Plasticity IX, Fundamentals and Aplications, Part 2. Barcelona: International Center For Numerical Methods in Engineering, 2007. s. 869-872. ISBN: 978-84-96736-29- 0.
  Detail

  BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J. Comparison of Load Carrying Capacities of Selected Types of Post- Installled Anchors to Concrete. In Connections between Steel and Concrete. Stuttgart: ibidem- Verlag Stuttgart 2007, 2007. s. 291-296. ISBN: 978-3-89821-807- 8.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Different FEM Models of Chemical Anchor Placed in Concrete. In Vol. 2. Selected Papers of the 9th Internacional Conference. Vilnius: VGTU "Technika", 2007, 2007. s. 479-482. ISBN: 978-9955-28-199- 3.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Analyzing Behaviour of bonded Anchors by experimental and numerical Approach. In Connections between Steel and Concrete. Stuttgart: ibidem- Verlag Stuttgart 2007, 2007. s. 839-848. ISBN: 978-3-89821-807- 8.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MOLL, I.; BAJER, M.; ZVĚŘINA, P. Analysis of Rail Constructions by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformation. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 197-201. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; ŘEPA, Š. Numerical and experimental analyses of steel members connections. In Computational Plasticity IX, Fundamenatls and Applications, Part 2. Barcelona: International Center For Numrical Methods in Engineering, 2007. s. 869-876. ISBN: 978-84-96736-28- 3.
  Detail

  PILGR, M.; BAJER, M.; ŠMAK, M. Porucha střešní konstrukce průmyslového objektu. In Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí". Brno: CERM, 2007. s. 57-58. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  BAJER, M.; MELCHER, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M.; BUCHTA, S.; VESELKA, M.; PILGR, M. Diagnostika střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ. In Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí". Brno: CERM, 2007. s. 19-20. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Modelling chemical anchors placed in concrete using different FEM systems. In Modern Building Materials, Structures and Techniques, selected papers. 1. Vilnius: VGTU "Technika", 2007, 2007. s. 479 ( s.)ISBN: 978-9955-28-199- 3.
  Detail

 • 2006

  BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Steel Bonded Anchors Under Static Load - Experiment And Numerical Model. In Prceedings - IV. International Scientific Conference, Quality and Reliability in Building Industry. Levoča: Technická Univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. s. 13-16. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  ŘEPA, Š.; BAJER, M. Chemické kotvy do cihelného zdiva. In Teoretické a konštrukčné problémy oceĺových a drevených konštrukcií - zbornik referátov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. s. 82-84. ISBN: 80-227-2359- 2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M. Návrh autoadaptivních kompozitních konstrukcí. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 133-134. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J. Porovnání únosností některých typů ocelových kotev do betonu. In Steel Structures and Bridges 2006 - Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 111-116. ISBN: 80-227-2471- 8.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. Numerical and experimental analyses of bolted steel connections with bending stiffnes. In Proceedings International Conference VSU' 2006 Sofia, Bulgaria Vol. I. Sofia, Bulgaria, 2006: 2006. s. 187-192. ISBN: 954-331-009- 2.
  Detail

  BAJER, M.; BARNAT, J. The real behaviour of steel bonded anchor - experiment and numerical model. In Proceedings International conference VSU' 2006, 22 may - 23 may, 2006, Sofia, Bulgaria, Vol. I. Sofia, Bulgaria, 2006: 2006. s. 231-236. ISBN: 954-331-009- 2.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Bonded steel anchors - Problem description. In STRUCTURAL FAULTS AND REPAIR- 2006. Edinburgh: Engineering Technics Press, 46 Cluny Gardens, Edinburgh EH10 6BN, UK, 2006. s. 142-142. ISBN: 0-947644-59- 8.
  Detail

  BAJER, M. K problematice skutečného působení ocelových lepených kotev. In Sanace a rekonstrukce staveb, 28. konfverence WTA. Česká stavební společnost, WTA, 2006. s. 227-232. ISBN: 80-02-01866- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M. Design of self- adaptive composite structures. In Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 133-134. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

  BAJER, M. Vliv časového faktoru na únosnost kotevního styčníku s lepenými ocelovými kotvami. In Steel Structures and Bridges 2006 - Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 105-109. ISBN: 80-227-2471- 8.
  Detail

 • 2005

  BAJER, M. Vliv rozmístění některých typů ocelových kotev na únosnost kotevního styčníku. In Sanace a rekonstrukce staveb. Brno, Česká republika, 2005: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 369-374. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  MELCHER, J., BAJER, M., KARMAZÍNOVÁ, M., SÝKORA, K. Prvky kovových konstrukcí. Studijní opory pro kombinované studium. Brno: VUT v Brně, 2005.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; KARAS, J. Fatigue Analysis of Steel Structures Connection. In INTERNATIONAL CONFERENCE VSU' 2005. Sofia, Bulgaria, 2005: 2005. s. 194-197. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Steel chemical members anchored in concrete. In Computional plasticity VIII Fundamentals and Applications. CIMNE. Barcelona, Španělsko, 2005: 2005. s. 914-917. ISBN: 84-95999-80- 3.
  Detail

  HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J. Restoring the greenhouse at Lednice chateau. In Structural analysis of historical constructions - possibilities of numerical and experimental techniques (Volume 2). Great Britain: A.A.Balkema Publisher, Leiden, The Netherlands, a member of Taylor and Francis Group plc, 2005. s. 1367 ( s.)ISBN: 0415363799.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. Modelování ohybově tuhých styčníků ocelových ocelových prutových soustav. In Staticko-konštrukčné a stavebno- fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Štrbské pleso, Vysoké Tatry, Slovensko, 2005: C-PRESS, Košice, 2005. s. 9-10. ISBN: 80-7099-742- 7.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. The Placement Effect of some Types of Steel Bonded Anchors on Anchor Joint bearing Capacity. In Concrete and concrete structures. EDIS. Žilina, Slovensko, 2005: 2005. s. 239-244. ISBN: 80-8070-462- 7.
  Detail

 • 2004

  BAJER, M. Základní údaje o zámeckém skleníku v Lednici. Zprávy památkové péče, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 220-220. ISSN: 1210- 5538.
  Detail

  BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELKA, M. Diagnostika a možnosti sanace nosných střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ. In 2. Mezinárodní konference zastřešení budov. Brno, Česká Republika, 2004: VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství, 2004. s. 185-190. ISBN: 80-214-2588- 1.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. Analýza únavy spojů ocelových konstrukcí. In 3rd International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovensko, 2004: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 327-330. ISBN: 80-227-2116- 6.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. Load carrying column reconstruction in Greenhouse state chateau Lednice, Czech Republic. In ICEFA- I First International Conference on Engineering Failure Analysis 2004. Lisabon, Portugal, 2004: 2004. s. P2. 07 (P2.07 s.)
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. Examination of steel column, concrete foot and soil foundation interaction. In ICEFA- I First International Conference on Engineering Failure Analysis 2004. Lisabon, Portugal, 2004: 2004. s. P2. 08 (P2.08 s.)
  Detail

  BAJER, M.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; BUCHTA, S. Statická analýza ocelových zásobníků. Konstrukce, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 10-12. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  BAJER, M. Analýza ocelových lepených kotevních prvků. In Experiment - významný zdrj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí Sborník Česko - Slovenské konference. Brno, Česká republika, 2004: akademické nakladateství CERM, s.r.o., 2004. s. 7-12. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, M.; ŠMAK, M.; SÝKORA, K.; PILGR, M.; VESELKA, M. Konstrukce a dopravní stavby. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004.
  Detail

  HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J. Restaurování zámeckého skleníku v Lednici. Zpravodaj STOP, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 4-20. ISSN: 1212- 4168.
  Detail

  HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J. Restaurování zámeckého skleníku v Lednici. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2004, roč. L, č. 9, s. 42-46. ISSN: 0862- 7010.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, M. Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu. Střechy, fasády, izolace, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 177-182. ISSN: 1212- 0111.
  Detail

 • 2003

  BAJER, M.; KALA, J. Anchorage Hilti placing analysis comparison design standard and computational model. In Proceedings 65 anniversary international conference VSU' 2003 vol. 1. Bulgaria, Sofia, 2003: 2003. s. 192-195. ISBN: 954-91127-1- 3.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. Care of the greenhouse bearing system at the Lednice chateau. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2003, roč. XI, č. 4, s. 16-20. ISSN: 1210- 3896.
  Detail

  BAJER, M.; BUCHTA, S.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Statická analýza sdružených ocelových zásobníků. In 20. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2003 Praha, 17. - 20.9. 2003. Praha, Česká Republika, 2003: 2003. s. 541-546. ISBN: 80-01-02747- 3.
  Detail

 • 2002

  BAJER, M.; KALA, J. The influence of connection rigidity on the stress in a concrete foot in a chosen frame construction. In Proceedings of the 3rd International Conference CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES. Žilina, Slovakia, 2002: EDIS- University of Žilina publisher, 2002. s. 359-364. ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. The analysis of an interaction of an anchor bolt and concrete in a foundation foot. In Proceedings of the 3rd International Conference CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES. Žilina, Slovakia, 2002: EDIS- University of Žilina publisher, 2002. s. 365-368. ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  BAJER, M. The analysis of the influence of the bolt connection on the stress of the head and foot plates in the plane frame. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Zborník prednášok 8. sekcia: Kovové a drevené konštrukcie. Košice, Slovakia: Technicá univerzita v Košiciach, 2002. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7099-814- 8.
  Detail

  BAJER, M., KALA, J. Analysis of the influence of the location of beam stiffeners on the strain in a frame bolted joint. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Zborník prednášok 8. sekcia: Kovové a drevené konštrukcie. Košice, Slovakia: Technická univerzita v Košiciach, 2002. s. 25 ( s.)ISBN: 80-7099-814- 8.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. The analysis of an interaction of an anchor bolt and concrete in a foundation foot. In Concrete and concrete structures. Žilina, Slovakia, 2002: University of Žilina, 2002. s. 365 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  BAJER, M.; KALA, J. The Influence of the location of the beam stiffeners on the bolt strain in a bolted joint analysis. In Proceedings international conference VSU' 2002, vol.1,Sofia, Bulgaria. Bulgaria, Sofia, 2002: 2002. s. 115-118. ISBN: 954-91127-1- 3.
  Detail

  BAJER, M., KALA, J. The influence of connection rigidity on the stress in a concrete foot in a chosen frame construction. In Concrete and concrete structures. Žilina, Slovakia, 2002: University of Žilina, 2002. s. 359 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  BAJER, M. The influence of rigidity of beam to column bolt connection with a chosen frame construction. In Proceedings international conference VSU' 2002, vol.1,Sofia, Bulgaria. Bulgaria, Sofia, 2002: 2002. s. 107-114. ISBN: 954-91127-1- 3.
  Detail

 • 2001

  BAJER, M. Skutečné působení přípojů v ocelových prutových konstrukcích. In Seminář STATIKA 2001. Nové město na Moravě: SCIA CZ, s.r. o, 2001. s. 19 ( s.)
  Detail

 • 1999

  BAJER, M.; ŠMAK, M. Analýza únosnosti stěny ocelového průřezu podle různých normativních předpisů. In XI. Mezinárodní všdecká konference, sborník příspěvků, sekce - nosné konstrukce staveb. Brno, Česká Republika, 1999: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 1999. s. 87-90. ISBN: 80-214-1437- 5.
  Detail

  BAJER, M. Vliv poddajnosti šroubovaných spojů na únosnost ocelových rámových konstrukcí. In XI. Mezinárodní všdecká konference, sborník příspěvků, sekce - nosné konstrukce staveb. Brno, Česká Republika, 1999: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 1999. s. 79-82. ISBN: 80-214-1437- 5.
  Detail

 • 1997

  BAJER, M.; SALAJKA, V.; STRAKA, B. K problematice navrhování a realizace válcových sil. In Ocelové konstrukce a mosty ' 97. Brno, Česká Republika, 1997: CENTA, Ltd., 1997. s. 7- 3 (7-8 s.)ISBN: 80-02-01166- X.
  Detail

 • 1995

  STRAKA, B.; BAJER, M. Návrh a realizace dřevěných prostorových soustav. In V. Mezinárodné sympózium - Drevo v stavebných konštrukciách. Kočovce, Slovakia, 1995: 1995. s. 365-377.
  Detail

 • 1994

  BAJER, M. Elasto- plastic analysis of space steel frames assuming large. In 17. Česko-slovenská konferencia OCEL'OVÉ KONŠTRUKCIE A MOSTY - 94 Proceedings Volume I. Bratislava, Slovakia, 1994: STU, 1994. s. 13-19. ISBN: 80-227-0691- 4.
  Detail

 • 1991

  BAJER, M. Řešení ocelových prutových konstrukcí s možností jednostranných vazeb. In 16. Celostátní konference o ocelových konstrukcích. Ostarva, Česká Republika, 1991: Dům techniky ČSVTS Ostrava, 1991. s. 48-55. ISBN: 80-02-00845- 6.
  Detail

 • 1989

  BAJER, M.; DOČKAL, P. Řešení pružnoplastických úloh s jednostrannými vazbami. In IV. Konferencia numerické metódy v mechanike. Vrátna Dolina, Slovakia, 1989: Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV, 1989. s. 1-4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.