Ing.

Martin Vítek

Ph.D.

FEKT, UBMI – odborný asistent

+420 54114 6678
vitek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Vítek, Ph.D.

Životopis

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

54

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

47