doc. Ing. et Ing.

Martin Cupal

Ph.D. et Ph.D.

ÚSI, OON – docent

+420 54114 8928
martin.cupal@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D.

Publikace

 • 2021

  JANDÁSKOVÁ, T.; HRDLIČKA, T.; KOMOSNÁ, M.; CUPAL, M.; KERVITCER, M. Cenotvorné faktory u rodinných domů v okrese Brno-venkov. Soudní inženýrství, 2021, roč. 32, č. 1, s. 22-29. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  HRDLIČKA, T.; CUPAL, M. NÁKLADOVÉ OCEŇOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VE VAZBĚ NA MATERIÁLOVOU BÁZI. Odhadce a oceňování majetku, 2021, č. 2, s. 20-27. ISSN: 1213-8223.
  Detail | WWW

 • 2020

  KLIMENT, D.; CUPAL, M.; HRDLIČKA, T.; JANDÁSKOVÁ, T. Influence of sustainable construction aspects and quality of public space on the price of houses in the Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, roč. 960, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  KOMOSNÁ, M.; HRDLIČKA, T.; JANDÁSKOVÁ, T.; CUPAL, M. THE IMPACT OF CERTIFICATION ON THE RENTAL OF OFFICE BUILDINGS IN THE CZECH REPUBLIC. In In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2019. s. 523-530. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HRDLIČKA, T.; CUPAL, M. Brick versus wood construction in residential. In SGEM Conference Proceedings 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2019. s. 395-401. ISBN: 978-619-7408-89-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  CUPAL, M.; SEDLAČÍK, M.; MICHÁLEK, J. The Assessment of Building’s Insurable Value Using Multivariate Statistics: The Case of Czech Republic. Real Estate Management and Valuation, 2019, roč. 27, č. 3, s. 81-96. ISSN: 1733-2478.
  Detail | WWW

  OPÁLKOVÁ, T.; CUPAL, M. Vývoj cen nemovitostí od nabídky do uskutečnění transakce. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1211-443X.
  Detail

 • 2018

  OPÁLKOVÁ, T.; CUPAL, M. VÝVOJ CEN NEMOVITOSTÍ OD NABÍDKY DO USKUTEČNĚNÍ TRANSAKCE A OVĚŘENÍ DIFERENCÍ U POROVNÁVACÍHO ZPŮSOBU OCENĚNÍ. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. s. 407-412. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

 • 2016

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; BURDA, A.; CUPAL, M.; INTROVIČOVÁ, S.; KLIŠOVÁ, J.; MELEN, V.; NIČ, M.; NYKODÝMOVÁ, V.; PERTL, M.; LORENCOVÁ, M.; SUPERATOVÁ, A.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; UHERKOVÁ, E.; ULRICH, J. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. první. první. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN: 978-80-7204-930-1.
  Detail

 • 2014

  VYKOPALOVÁ, H.; CUPAL, M. Forensic engineering and importance of the human factor. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014, roč. 1, č. 1, s. 1665-1669. ISSN: 1877-0428.
  Detail

 • 2013

  CUPAL, M.; ŠMAHEL, M.; JACHAN, T.; KLIŠOVÁ, J.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o určení obvyklé ceny nemovitosti (C 1441). Brno: Vysokého učení technického v Brně, ÚSI, 2013. s. 1-126.
  Detail

 • 2012

  CUPAL, M.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; KOCOURKOVÁ, B.; SUPERATOVÁ, A. Revizní znalecký posudek o míře rozestavěnosti rodinného domu (C 1409). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-213.
  Detail

 • 2011

  CUPAL, M. The testing of nested insurable risk presence in market price of real estate. Podniková ekonomika a manažment, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1336- 5878.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; CUPAL, M. Experimental research of differences in driver' s perception of objects from the stationary and moving vehicles. In 13. EAEC 2011 European Automotive Congress 13. - 16. 6. 2011 (Valencia) - Programme and proceedings (DVD-ROM). EAEC. Valencia (Španělsko): EAEC 2011, 2011. s. 1-11. ISBN: 978-84-615-1794- 7.
  Detail

  CUPAL, M. Koeficient redukce na zdroj ceny v komparativní metodě oceňování nemovitostí. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22- 2011, č. 1, s. 8-21. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  CUPAL, M. Porovnání uživatelských programů při statistickém zpracování databáze nemovitostí. Soudní inženýrství, 2011, roč. 21, č. 5, s. 268-279. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2010

  CUPAL, M.; STŘÍBNÝ, P. Problematika cenové tvorby a trh nemovitostí. In Sborník Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: UTB ve Zlíně, 2010. s. 58-69. ISBN: 978-80-7318-922-8.
  Detail

  CUPAL, M. Oceňování pojištěného nemovitého majetku. In Sborník 12. Odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2010. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2010. s. 382-382. ISBN: 978-80-214-4042-5.
  Detail

  CUPAL, M. Statistické zpracování databáze nemovitostí. In Sborník XIX. konference absolventů studia technického znalectví. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2010. s. 60-80. ISBN: 978-80-214-4037-1.
  Detail

  CUPAL, M. Bid prices and market prices relation of real estates modelling. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 213-220. ISSN: 1313- 2555.
  Detail

  CUPAL, M. Bid prices and market prices relation estimations by real estates for appraisal comparative method purposes. In III. International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists - Proceedings. Poznaň: Uczelniany samorzad doktorantów politekniki poznaňskiej, 2010. s. 297-300. ISBN: 978-83-926896-2-1.
  Detail

 • 2009

  KLIKA, P.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; CUPAL, M.; WEIGEL, L. Dluh finanční částky (C 1257). 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; CHMELÍK, T.; CUPAL, M.; JANDOURKOVÁ, J.; BRUMOVSKÝ, M.; WEIGEL, L. C 1267 - Zjištění ceny průmyslového paláce v Praze na výstavišti před požárem. Brno: 2009.
  Detail

  CUPAL, M. Vztah nabídkových cen obytných nemovitostí a jejich odpovídajících dob trvání nabídky. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 188-195. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  TACHEZYOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; CUPAL, M.; WEIGEL, L. Znalecký posudek o vyločení nemovitostí ze soupisu majetku konkurzní podstaty (C1288). 2009.
  Detail

  CUPAL, M. Vliv velikosti obce na tržní ceny rodinných domů. Soudní inženýrství, 2009, roč. 19, č. 6, s. 305-311. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  CUPAL, M. Vztah nabídkových cen obytných nemovitostí a jejich odpovídajících dob trvání nabídky. In Elektronický sborník XVIII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ, 2009. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-3808-8.
  Detail

  BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; VIDOVIČOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; NIČ, M.; MELEN, V. Teorie oceňování nemovitostí, VIII přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 1-753. ISBN: 978-80-7204-630-0.
  Detail

  CUPAL, M. Analýza tržních cen bytů pro účely porovnávací metodiky. 2009, roč. 2009, č. 7, s. 1-8.
  Detail

 • 2008

  BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; NEDOMOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; BURDA, A.; PLUSKALOVÁ, K.; FELDMANNOVÁ, J.; NIČ, M. Teorie Oceňování nemovitostí, VII přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. ISBN: 978-80-7204-578-5.
  Detail

  CUPAL, M. Vliv velikosti obce na tržní ceny rodinných domů. In Elektronický sborník XVII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Ústav soudního inženýrství v Brně, 2008. s. 1-13. ISBN: 978-80-214-3563-6.
  Detail

  CUPAL, M. Stanovení tržní ceny komerčního objektu pomocí komparativních metod oceňování nemovitostí a jejich následná vyhodnocení. In Sborník JUNIORSTAV 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, 2008. s. 416-416. ISBN: 978-80-86433-45-5.
  Detail

  KREJZA, Z.; ŠMAHEL, M.; CUPAL, M.; WEIGEL, L. Náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem (C 1241). 2008.
  Detail

 • 2007

  BRADÁČ, A.; SUPERATOVÁ, A.; KOZIELKOVÁ, E.; JÍLEK, J.; HLAVINKOVÁ, V.; PAVLOVÁ, V.; CUPAL, M.; HAMPLOVÁ, L.; KOMOSNÁ, M.; SPOUSTA, M. Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení. Brno: 2007. s. 1-75.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V.; KOMOSNÁ, M.; CUPAL, M.; HAMPLOVÁ, L. Studie posouzení vhodnosti navržených alternativ metodik ocenění staveb porovnávací metodou. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2007.
  Detail

  KLIKA, P.; CUPAL, M.; KREJČÍŘ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; STRÁNSKÝ, J.; SPOUSTA, M.; PAVLOVÁ, V.; SEDLÁČEK, J.; MIKULÁŠEK, M.; BRUMOVSKÝ, M. Odborné posouzení metodiky použité pro ocenění části podniku úpadce. Brno: 2007.
  Detail

  CUPAL, M. Porovnávací (komparativní) metody v oceňování nemovitostí. In Sborník JUNIORSTAV 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, 2007. s. 377-377. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.