doc. Ing.

Lukáš Fujcik

Ph.D.

FEKT, UMEL – docent

+420 54114 6133
fujcik@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • Fujcik, Prokop, Stehlík, Hubálek: mikrokonduktometr; Integrovaný měřící systém pro měření elektrických vlastností kapalin. UMEL, U7/104. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • Háze J., Vrba R., Fujcik L., Forejtek J., Zavoral P., Pavlík M.: BP SDM; Band-pass sigma-delta modulátor pro zpracování signálů z kapacitních senzorů tlaku. Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • Biolek D., Fujcik L., Prokop R., Forejtek J., Khateb A.: CDTA_CCTA; Funkční vzorek integrovaného obvodu CDTA a CCTA pro proudový mód. Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • Šteffan P., Vrba R., Prokop R., Fujcik L., Háze J.: IMAM; Prototyp inteligentního systému pro měření odezvy z biosenzorů. Brno. (prototyp)
  Detail

 • Háze J., Vrba R., Fujcik L., Krejčí J., Hejátková E., Sajdl O.: ANTOPE; Prototyp biochemického analyzátoru pro detekci pesticidů v potravinách. Brno. (prototyp)
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; FOREJTEK, J.; HÁZE, J.: BANDPASS; Integrovaný obvod ASIC pro měření kapacitních senzorů tlaku s využitím modulátoru sigma-delta typu band-pass. UMEL, U4/217. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.: NANIMEL; Integrovaný obvod ASIC pro měření elektrických vlastností kapalin (u-konduktometr). UMEL U4/107. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • PROKOP, R.; FUJCIK, L.: MINASES; Integrovaný obvod ASIC pro vícekanálové měření elektrochemických senzorů metodou potenciostatu. UMEL Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • FUJCIK, L.; VRBA, R.; HÁZE, J.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.: BP ADC; Integrovaný obvod ASIC - dilčí bloky modulátoru sigma-delta. U4/217. (funkční vzorek)
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.: u-konduktometr; Integrovaný CMOS u-konduktometr pro měření moderních elektrochemických senzorů. U4-217. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; HUBÁLEK, J.: Asic Impedance; ASIC pro impedanční analýzu, projekt 1QS201710508 a MSM0021630503. LabSensNano. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/labsens, počet stažení: 1
  Detail

 • FUJCIK, L.; BOHRN, M.: SINGEN; Integrovaný generátor harmonického signálu v rozsahu 1Hz až 100kHz. T10/5.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 1
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.: SDADC; 14-bitový převodník sigma-delta s předzpracováním vstupního signálu. T10/6.27. (funkční vzorek)
  Detail

 • FUJCIK, L.; BOHRN, M.: SINcore; IP core pro generování laditelných budicích syntetizovatelných signálů. T10/5.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/, počet stažení: 1
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: VIDIP; Integrovaný systém pro diagnostiku signálů z moderních senzorů vibrací. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 1
  Detail

 • FUJCIK, L.; PRISTACH, M.: ADDF Generator; Generátor HW struktur digitálních decimačních filtrů pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/, počet stažení: 2
  Detail

 • HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; FUJCIK, L.; PŘIKRYL, Z.; HUSÁR, A.; PRISTACH, M.: ADOP; ADOP mikroprocesor. UIFS, ww.fit.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  Detail

 • PAVLÍK, M.; PRISTACH, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; KHATEB, F.: DStest2; Měřicí zařízení se záznamem dat pro testování převodníků delta-sigma. N6.36. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-test-modul.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-test-modul.pdf, počet stažení: 3
  Detail

 • FUJCIK, L.; PRISTACH, M.: AIDF Generator; SW jádro pro generování digitálních interpolačních filtrů pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-AIDF.pdf. (software)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-AIDF.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • BOHRN, M.; FUJCIK, L.: TestModuleDigit; Univerzální testovací modul pro digitální zákaznické integrované obvody. pracoviště 5.16, Technická 10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/bohrn-fv-testovaci-modul.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/bohrn-fv-testovaci-modul.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • PRISTACH, M.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.: ADOP_TestBoard; Zařízení pro testování parametrů mikroprocesoru ADOP. N5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pristach-fv-ADOP.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pristach-fv-ADOP.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.; KHATEB, F.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: MASHA; Integrovaný 16-bitový CMOS převodník sigma-delta s předzpracováním vstupního signálu. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-MASHA.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-MASHA.pdf, počet stažení: 3
  Detail

 • KHATEB, F.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.: BD-QFG DDA; Nízkonapěťový nízkopříkonový CMOS BD-QFG DD (Bulk-Driven Quasi-Floating-Gate Differential Difference) zesilovač. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 2
  Detail

 • SEKANINA, L.; RŮŽIČKA, R.; VAŠÍČEK, Z.; PROKOP, R.; FUJCIK, L.: REPOMO32; REPOMO32 - Rekonfigurovatelný polymorfní integrovaný obvod. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, http://www.fit.vutbr.cz/units/UPSY/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/60/. (funkční vzorek)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/60/, počet stažení: 3
  Detail

 • PRISTACH, M.; DVOŘÁK, V.; TESAŘÍK, J.; FUJCIK, L.: ADFS Generator; Software pro generování systémů s digitálními filtry pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/, počet stažení: 2
  Detail

 • PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; BOHRN, M.; PRISTACH, M.; DVOŘÁK, V.: nanoPOT; Funkční vzorek universálního přenosného potenciostatu. N5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 2
  Detail

 • PROKOP, R.; FUJCIK, L.; NEUŽIL, P.; PAVLÍK, M.: BOLOM; Automaticky kalibrovaný integrovaný obvod pro kompenzační měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru. T10-6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 1
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.: nanoPOT; Integrovaný obvod pro měření biologicky a toxicky významných látek. T10-6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 1
  Detail

 • PAVLÍK, M.; DVOŘÁK, L.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: ASIC Test-board 0114; Funkční vzorek testovací platformy 16.bitového převodníku delta-sigma realizovaného jako obvod ASIC. N5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: CCCII_I2T100; Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru (CCCII) s proudovým řízením odporu proudové vstupní svorky. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_CCCII_CZ.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_CCCII_CZ.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: MLT_I2T100; Experimentální prototyp modifikace CMOS Gilbertovy násobičky s proudovým výstupem. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_MLT_CZ.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_MLT_CZ.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; DVOŘÁK, V.: ASIC_Isource; ASIC realizace přeladitelného proudového zdroje. T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 1
  Detail

 • PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.: Testboard_Bolo; Testovací deska pro měření vlastností bolometru. T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 1
  Detail

 • KHATEB, F.; FUJCIK, L.; PAVLÍK, M.: BD-QFG LTA; Nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod. Funkční vzorek je umístěn na pracovišti řešitele - 6.29, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/khateb-fv-lta.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/khateb-fv-lta.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; PROKOP, R.; DVOŘÁK, V.: BioEMG; Integrovaný systém pro zpracování EMG signálu. T10/6.27. (funkční vzorek)
  Detail

 • HRUBÝ, L.; PAVLÍK, M.; DVOŘÁK, V.; FUJCIK, L.: SPACE PWR FWC; Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace. T10/5.22. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.