Ing.

Ludmila Mravcová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

+420 54114 9432, +420 54114 9566
mravcova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

BA_AACHAdvanced Analytical Chemistry
Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BA_ANC2Analytical Chemistry II
Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_ANC2Analytická chemie II
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
B_SLP-CHOCBachelor Summer Laboratory Project – The Characterization of Organic Compounds
Anglicky, letní, FCH
B_WLP-CHOCBachelor Winter Laboratory Project – The Characterisation of Organic Compounds
Anglicky, zimní, FCH
MC_HMSHmotnostní spektrometrie
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_CHRChromatografie
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
M_SLP-CHOCMaster Summer Laboratory Project – The Characterisation of Organic Compounds
Anglicky, letní, FCH
M_WLP-CHOCMaster Winter Laboratory Project – The Characterisation of Organic Compounds
Anglicky, zimní, FCH
MC_ISA_ZPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHTOŽP
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

BA_AACHAdvanced Analytical Chemistry
Přednáška, Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BA_ANC2Analytical Chemistry II
Přednáška, Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_ANC2Analytická chemie II
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
MA_EAPEnvironmental Analysis in Practice
Laboratorní cvičení, Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_EAPEnvironmentální analýza v praxi
Laboratorní cvičení, Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_HMSHmotnostní spektrometrie
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_LZPChemické látky v životním prostředí
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_CHRChromatografie
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MA_ISAInstrumental and Structural Analysis
Přednáška, Anglicky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_ISAInstrumentální a strukturní analýza
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie I
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie II
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_ISA_ZPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHTOŽP
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MA_ENG7Water Analysis
Seminář, Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024