Ing.

Lubomír Houfek

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – odborný asistent

+420 54114 2887
houfek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.

Publikace

 • 2017

  HOUFEK, L.; HOUFEK, M.; LOŠÁK, P. Experimentální a výpočetní modelování expandéru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-10.
  Detail

  HOUFEK, L.; SLÁMA, S. Návrh testovacího přípravku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-5.
  Detail

 • 2015

  NÁVRAT, T.; VLK, M.; PEČ, M.; HOUFEK, L.; PETRUŠKA, J. Korekce vlivu plastizace při vyhodnocení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. 2015. s. 47-48. ISBN: 978-80-87012-56- 7.
  Detail

  HOUFEK, M.; HOUFEK, L. Experimental determination of the loss of total endoprosthesis polyethylene cup using holographic interferometry. In IFMBE Proceedings. IFMBE PROCEEDINGS. 2015. s. 440-443. ISBN: 978-3-319-11775- 1. ISSN: 1680- 0737.
  Detail

 • 2014

  HOUFEK, M.; HOUFEK, L. Bifurcation And Chaos In Couplings With Clearance. In Materials Science and Engineering Technology. Advanced Materials Research. 2014. s. 2120-2124. ISBN: 9783038351023. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2012

  VOSYNEK, P.; HOUFEK, L.; KREJČÍ, P.; HOUFEK, M.; NÁVRAT, T. Přetvoření na headplate vývěvy. 2012.
  Detail

  VOSYNEK, P.; NÁVRAT, T.; HOUFEK, L. Vibration characteristic of the femoral bone. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2012. s. 31-34. ISBN: 978-83-60102-61- 9.
  Detail

 • 2011

  HOUFEK, M.; FUIS, V.; HOUFEK, L. Experimental Measurements of the Forces in the Screws. In Proceeding - Experimental Stress Analysis. Znojmo: 2011. s. 107-112. ISBN: 978-80-214-4275- 7.
  Detail

  KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; HOUFEK, L. Výsledky prvních měření podestového bloku pro snížení přenosu vibrací a kročejového hluku od schodišťových prostor a výtahových zařízení v objektech. Akustika, 2011, roč. 2012, č. 16, s. 18-39. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  NÁVRAT, T.; FUIS, V.; HOUFEK, L.; VLK, M. Proceedings 49th International Scientific Conference, Experimental Stress Analysis 2011. Brno: 2011. s. 1-458.
  Detail

  KRATOCHVÍL, C.; ŠVÉDA, P.; HOUFEK, M.; HOUFEK, L. PROBLEM OF IDENTIFICATION OF DETERMINISTIC CHAOS IN THE INTERACTIVE DRIVE SYSTEMS. In Engineering Mechanics 2011, 17th International conference may 9-12, 2011, Svratka, Czech republic. 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. s. 327-330. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

 • 2010

  KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; HOUFEK, M.; KREJSA, J.; ŠVÉDA, P. Generators of Chaotic Noise and Its Usage in Modeling Dynamic Properties of Technical Systems. Engineering Mechanics, 2010, roč. 17, č. 2, s. 123-134. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; GREPL, R.; FUIS, V. Analysis and Modeling of Dynamic Properties if Interactive Drive System. Metalurgija, 2010, roč. 49, č. 2, s. 103-106. ISSN: 0543- 5846.
  Detail

 • 2009

  KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P.; HOUFEK, M.; HOUFEK, L.; ŠVÉDA, P. Experimental research of Chaos in Drive Systems. Engineering Mechanics, 2009, roč. 16, č. 3, s. 239-248. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

 • 2008

  HOUFEK, L.; KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, M. BIFURCATION AND CHAOS IN DRIVE SYSTEMS. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 6, s. 401-410. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; HOUFEK, M.; KREJSA, J. STABILITA, BIFURKACE A CHAOS V DYNAMICKÝCH SOUSTAVÁCH. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 3-B/ 2008, s. 499-506. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  BŘEZINA, L.; HOUFEK, L. THE POSITION CONTROL DESIGN OF A STEWART PLATFORM USING LQ DESIGN METHOD. In 1. 1. 2008. s. 78-83. ISBN: 978-80-87012-11- 6.
  Detail

 • 2007

  KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, M.; HOUFEK, L. Bifurcation and chaos in drive systems. In Dynamics of machines 2007. Dynamics of machines. Praha: ÚT AV ČR, 2007. s. 103-110. ISBN: 978-80-87012-03- 1.
  Detail

  KREJSA, J.; HOUFEK, L.; VĚCHET, S. The Influence of GA Initial Boundaries on the Identification of Nonlinear Damping Characteristics of Shock Absorber. In Recent Advances in Mechatronics. 1. Berlín: Springer, 2007. s. 411-415. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
  Detail

  HOUFEK, L.; ČECHÁK, T.; KREJČÍ, P. Experimental modal analysis of plane wing. In 5. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2007. s. 30-37. ISBN: 978-80-239-9240- 3.
  Detail

  HOUFEK, L.; ČECHÁK, T.; KREJČÍ, P. MEASUREMENT OF AIRCRAFT EXTERNAL NOISE. In 5. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2007. s. 38-44. ISBN: 978-80-239-9240- 3.
  Detail

  HOUFEK, L.; ČECHÁK, T.; KREJČÍ, P. MEASUREMENT OF AIRCRAFT INTERNAL NOISE. In 5. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2007. s. 45-51. ISBN: 978-80-239-9240- 3.
  Detail

  KREJSA, J.; VĚCHET, S.; HOUFEK, L. GA In Shock Absorber Identification Task. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems III. mechatronics. Brno University of Technology, 2007. s. 177-187. ISBN: 978-80-214-3559- 9.
  Detail

 • 2006

  KREJSA, J.; HOUFEK, L. IDENTIFICATION OF SHOCK ABSORBER NONLINEAR MODEL CHARACTERISTICS. In 1. 1. Wisla: Wydawnictvo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006. s. 99-102. ISBN: 83-60102-30- 9.
  Detail

  HOUFEK, L.; BŘEZINA, L.; KREJSA, J. SINGULAR CASES OF PARALLEL AND SERIAL MECHANISM. In 1. 1. Wisla: Wydawnictvo katedry Mechaniky Stosowanej, 2006. s. 59-62. ISBN: 83-60102-30- 9.
  Detail

  KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; HOUFEK, M.; KREJSA, J. BIFURCATION AND CHAOS IN DRIVE SYSTEMS. In 1. 1. Wisla: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006. s. 89-95. ISBN: 83-60102-30- 9.
  Detail

  KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; HOUFEK, M. ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF MULTIMOTOR DRIVING SYSTEMS. In 1. 1. Svratka: Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, 2006. s. 176 ( s.)ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  BŘEZINA, L.; HOUFEK, L.; KREJSA, J. THE METHODOLOGY OF PARALLEL MECHANISMS SINGULAR CASES ANALYSIS. In 1. 1. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2006. s. 85-92. ISBN: 80-7043-477- 5.
  Detail

  KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; HOUFEK, M.; KREJSA, J.; KOLÁČNÝ, J.; KŘÍŽ, R. Bifurcation and Chaos in Drive Systems. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONICS SYSTEMS II. mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 167-182. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

  BŘEZINA, T.; FLORIAN, Z.; HOUŠKA, P.; HOUFEK, L.; ONDROUŠEK, V.; HOUFEK, M.; BŘEZINA, L.; NÁVRAT, T. Device for Experimental Modelling of Biomechanical Systems Properties. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 225-251. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

 • 2005

  HOUFEK, L.; NÁVRAT, T.; VLK, M.; FUIS, V. Experimental Stress analysis 2005. Skalský Dvůr: 2005. ISBN: 80-214-2941- 0.
  Detail

  HOUFEK, L.; BŘEZINA, L. Singular Cases of Paraller Robot. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. 4, s. 239-244. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  HOUFEK, M.; FLORIAN, Z.; HOUFEK, L. Design and Realization of Experimental Device for Particular Biomechanics System testing. In proc. of conference Applied Machanics. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 39-41. ISBN: 80-214-2373- 0.
  Detail

  HOUFEK, M.; FLORIAN, Z.; HOUFEK, L. Design and Realization of Experimental Device for Particular Biomechanics System Testing. In Experimental Stress Analysis. Skalský Dvůr: VUT v Brně, 2005. s. 35-37. ISBN: 80-214-2941- 0.
  Detail

  BŘEZINA, T.; FLORIAN, Z.; HOUFEK, L.; NÁVRAT, T.; NEVRLÝ, J.; ONDROUŠEK, V.; SINGULE, V. Device for Experimental Modelling of Properties of Biomechanical Systems. In Simulation modeling of mechatronic systems I. Mechatronics. Praha: 2005. s. 93-110. ISBN: 80-214-3144- X.
  Detail

  HOUFEK, L., ŠLECHTOVÁ, M., NÁHLÍK, L. Aplikovaná mechamika 2005. Aplikovaná Mechanika 2005. Brno: VUT, FSI ÚMTMB, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2373- 0.
  Detail

 • 2004

  HLAVOŇ, P., HOUFEK, L. The Long Squeeze Film Damper. In The 11- th World Congress in Mechanism and Machine Science. Tianji, China: China Machine Press, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 7-111-14073- 7.
  Detail

  HOUFEK, L.; KREJČÍ, P. Modelování a optimalizace magnetických spojek. Brno: VUT Brno, 2004. 116 s. ISBN: 80-214-2851- 1.
  Detail

  FLORIAN, Z.; HOUFEK, L.; HOUFEK, M. Equipment for experimentally modeling the properties of biomechanical systems. Bratislava: 2004.
  Detail

  HOUFEK, L. Possibilities of modelling of quality changing of liquid. In Inženýrská mechanika 2001. Praha: ÚT AV ČR, 2004. s. 102 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  HOUFEK, L., MALENOVSKÝ, E. MODELOVÁNÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN TEKUTINY U HYDRAULICKÝCH VAZEBNÝCH ELEMENTŮ V ROTOROVÝCH SOUSTAVÁCH. In Výpočtová mechanika. Plzeň: ZČU Plzeň, 2004. s. 97 ( s.)ISBN: 80-7082-780- 7.
  Detail

  HOUFEK, L., FUIS, V., KREJČÍ, P. BEHAVIOUR OF MAGNETIC DRIVE FOR DIFFERENT NUMBER OF MAGNETIC PAIRS AND TEMPERATURES. In Dynamika strojů 2001. Praha: ÚT AV ČR, 2004. s. 59 ( s.)ISBN: 80-85918-61- 7.
  Detail

  HOUFEK, L., FUIS, V., KREJČÍ, P. EXPERIMENTÁLNÍ A VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ MAGNETICKÉ SPOJKY. In Apliovaná mechanika 2001. Plzeň: ZČU Plzeň, 2004. s. 89 ( s.)ISBN: 80-7082-735- 1.
  Detail

  HOUFEK, L., MALENOVSKÝ, E. Modeling of Inflow and Outflow in Hydraulic Coupling Elements. In Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 561 ( s.)ISBN: 80-227-1616- 2.
  Detail

 • 2003

  HOUFEK, L.; FUIS, V.; KREJČÍ, P. Dynamics of magnetic drive. In Engineering Mechanics 2000. 1. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences, Czech Republic, 2003. s. 69-74. ISBN: 80-86246-07- 8.
  Detail

  HLAVOŇ, P., HOUFEK, L. Using of the long squeeze film dampers in rotor systems. In Zeszyty naukowe katedry mechaniki stosowanej. Applied Mechanics 2003. Polsko, Gliwice: 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 83-917224-3- 0.
  Detail

 • 2002

  HOUFEK, L.; MALENOVSKÝ, E. Porovnání různých okrajových podmínek u dynamického modelu servo- fluidního ložiska. In Inženýrská mechanika 2002. 1. Brno: Ústav mechaniky těles, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno, 2002. s. 100-105. ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  HOUFEK, L., MALENOVSKÝ, E. Modelování rychlostního a tlakového pole v tlakových ložiskách. In Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2002. s. 127 ( s.)ISBN: 80-7082-903- 6.
  Detail

  HOUFEK, L. Response of rotor system with magnetic drive. In Modelling and Optimization of Physical Systems. Gliwice: Politechnika Slaska, Katedra mechaniky stosowanej, 2002. s. 67 ( s.)ISBN: 83-917224-0- 6.
  Detail

  HOUFEK, L. Modelování servo- fluidních ložisek. In Aplikovaná mechanika Applied Mechanics. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-248-0079- 9.
  Detail

 • 2001

  KREJČÍ, P., HOUFEK, L. Influence of temperature on behaviour of magnetic drive with permanent magnets. In Engineering Mechanics 2001. Praha: Ústav termomechaniky, AV ČR, 2001. s. 149 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

 • 1999

  HOUFEK, L.; FUIS, V.; ŠŤÁVA, Z. Dinamika magnitogidrodinamičeskogo privoda. In Динамика &# 1. Čeboksary, Rusko: Čubašská univerzita, 1999. s. 136 ( s.)ISBN: 5-7677-0356- 6.
  Detail

  HOUFEK, L.; FUIS, V.; ŠŤÁVA, Z. Dynamic of the Magnetic Drive. In Наука тво&# 1. ČEBOKSARY, RUSKO: Čubašská universita, 1999. s. 121 ( s.)ISBN: 5-7677-0357- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.