Detail patentu

Zesílení visutého pásu externím předpětím

KLUSÁČEK, L. NEČAS, R. KOLÁČEK, J. STRNAD, J.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Zesílení předpjatého pásu externím předpětím spočívá v instalaci nových externích kabelů pod stávající konstrukci s jejich překřížením u opěr. Externí předpětí mohou tvořit dva svazky lan nebo více svazků. Geometrie externích svazků po délce přitom odpovídá parabole druhého stupně s rozpětím a vzepětím odpovídajícím zesilované konstrukci. Rozdíl mezi geometrií visutého pásu a geometrií externího svazku lan kompenzuje řada ocelových vzpěr. Překřížení je provedeno tak, že jeden svazek lan prochází středem druhého svazku, případně jsou lana obou svazků v překřížení prostřídána. Tím je zajištěna symetrie systému. Křížení lan je zabudováno v prostorové desce z betonu, která zachytí stranové silové účinky lan při jejich přechodu z rovnoběžné polohy do překřížení.

Klíčová slova

visutý pás, předpětí, kabel, zesílení

Číslo patentu

308602

Datum zápisu

23.12.2020

Datum skončení platnosti

23.12.2040

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty