prof. Ing.

Karel Pospíšil

Ph.D., LL.M.

ÚSI – ředitel

+420 54114 8933
pospisil@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Publikace

 • 2021

  Karel Pospisil, Monika Manychova, Josef Stryk, Marta Korenska, Radek Matula, Vaclav Svoboda. Diagnostics of Reinforcement Conditions in Concrete Structeres by GPR, Impact-echo Metod and Metal Magnetic Memory Method. Remote Sensing, 2021, roč. 13, č. 952, s. 1-15. ISSN: 2072-4292.
  Detail | WWW

 • 2016

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K. Structural Integrity of Stone Blocks From Charles Bridge in Prague. INT J ARCHIT HERIT, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1558-3058.
  Detail | WWW

 • 2013

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K. Monitoring of the Damage Evolution in Reinforced Concrete Girder by Means of Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2013, roč. 2012(5), č. 4, s. 195-204. ISSN: 1802- 971X.
  Detail

 • 2009

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; POSPÍŠIL, K. NDT of Reinforcement Corrosion Using Ultrasonic Spectroscopy. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2009, roč. 1, č. 4, s. 203-210. ISSN: 1802- 971X.
  Detail

 • 2008

  MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K. Acoustic Emission Method as a Diagnostic Tool for Corrosion Cracking in Reinforced Concrete Beams. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 3, s. 777-781. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J. Detection of Reinforcement Corrosion in Prestressed Concrete Girders. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 3, s. 317-322. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

 • 2006

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; POSPÍŠIL, K. Optimization of sensor configuration for detecting the specimen response to ultrasonic harmonic excitation. In sborník. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2006. s. 129-134. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

 • 2004

  POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Acoustic emission and its usage for bridge structure testing. In Transportation Systems 2004. Florida: The Tri Services, 2004. s. 150 ( s.)
  Detail

 • 2003

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J. Selected Acoustic methods for Nondestructive Testing. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2003, roč. 13, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.