prof. Ing.

Karel Pospíšil

Ph.D., LL.M.

ÚSI – ředitel

+420 54114 8933
pospisil@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2012 - 2014: LL.M., Staffordshire University, UK, obor: Business Law

2012 - 2014: MSc., Nottingham Trent University, UK, obor: Business Management

2010: prof., Univerzita Pardubice, obor: dopravní prostředky a infrastruktura

2004 - 2007: MBA, Nottingham Trent University, UK

2005: doc., Univerzita Pardubice, obor: dopravní prostředky a infrastruktura

1998 - 2002: Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor: dopravní prostředky a infrastruktura

1987 - 1992: Ing., VUT v Brně, Fakulta stavební, obor: konstrukce a dopravní stavby

1983 - 1987: Gymnázium Slovanské nám. Brno, zaměření: matematika - fyzika

Přehled zaměstnání

od 2021: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, ředitel

2019 - 2020: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., místopředseda představenstva, náměstek generálního ředitele

2000 - 2019: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.:

  • 2016 - 2019: ředitel pro výzkum a vývoj
  • 2007 - 2016: ředitel (dvě funkční období, maximálně možná)
  • 2001 - 2006: vedoucí sekce dopravní infrastruktury
  • 2000: výzkumný pracovník

2004 - 2014: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

  • postupně: odborný asistent, docent, profesor
  • garant a přednášející předmětů zaměřených na dopravní stavby

1994 - 2000: IngSoft Consult, s.r.o., projektování dopravních staveb, implementace CAD do projekčních kanceláří

1992 - 1994: TVP-ZS, projektování dopravních a inženýrských staveb v Německu

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Inženýrská akademie České republiky - člen (FEng.)

ASCE – American Society of Civil Engineers - člen (M.ASCE)

ASTM – American Society of Testing and Materials – člen pěti výborů

Chartered Management Institute – Chartered Manager, Fellow (CMgr. FCMI)

Institute of Highway Engineers – Fellow (FIHE)