Detail publikace

BIM a vize automatického oceňování (dopravních) staveb, inspirace projekty FEHRL

POSPÍŠIL, K.

Originální název

BIM a vize automatického oceňování (dopravních) staveb, inspirace projekty FEHRL

Anglický název

BIM and Vision of Automatic Valuation of (Transport) Structures, Inspiration from FEHRL Projects

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zavádění BIM (Building Information Modelling, Informační modelování staveb) do stavební praxe s sebou přináší a přinese řadu nových možností v zacházení s informacemi o stavbách, které jsou či postupem času budou k dispozici. Jednou z těchto aplikací je možnost oceňování dopravních staveb v reálném čase s cílem znát cenu majetku, který spravuje příslušný správce komunikací, nebo pro potřeby ocenění majetkové újmy na komunikacích v případě nadměrného opotřebení v důsledku vedení objížďky. Projekty zastřešené organizací FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories, Fórum evropských národních silničních výzkumných laboratoří) se zaměřují na práci s tzv. big daty, systémy BIM i systémy hospodaření s infrastrukturním majetkem. Právě tyto projekty jsou velkou inspirací pro přičlenění pohledu oceňování majetku dopravní infrastruktury v reálném čase k právě implementovanému komplexnímu systému BIM v podmínkách velkých správců dopravní infrastruktury.

Anglický abstrakt

The introduction of BIM (Building Information Modelling) into construction practice brings and will bring together a number of new possibilities in the handling of building information that is or will be available over time. One of these applications is the possibility of realtime valuation of transportation structures in order to know the value of the assets managed by the particular road administration or for the purpose of valuing damage to roads in the event of excessive wear and tear due to detour traffic. Projects under the umbrella of FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories) focus on working with big data, BIM systems and infrastructure asset management systems. These projects are a great inspiration for adding a real-time view of the valuation of transport infrastructure assets to the comprehensive BIM system currently being implemented in the conditions of large transport infrastructure administrations.

Klíčová slova

BIM, oceňování, dopravní stavby, hospodaření s majetkem, FEHRL

Klíčová slova v angličtině

BIM, valuation, transport structures, asset management, FEHRL

Autoři

POSPÍŠIL, K.

Vydáno

28. 10. 2021

Nakladatel

CERM

Místo

Brno

ISSN

1211-443X

Periodikum

Soudní inženýrství

Ročník

32

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

32

Strany do

37

Strany počet

6

URL

BibTex

@article{BUT172958,
  author="Karel {Pospíšil}",
  title="BIM a vize automatického oceňování (dopravních) staveb, inspirace projekty FEHRL",
  journal="Soudní inženýrství",
  year="2021",
  volume="32",
  number="3",
  pages="32--37",
  doi="10.13164/SI.2021.3.27",
  issn="1211-443X",
  url="http://hdl.handle.net/11012/202999"
}