Detail publikace

Oceňování dopravních staveb s vazbou na BIM

FOŘT, J. HABURAJ, F. POSPÍŠIL, K.

Originální název

Oceňování dopravních staveb s vazbou na BIM

Anglický název

Valuation of transport structures with a link to BIM

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá východisky zahajovaného výzkumu v oblasti možností automatizovaného oceňování staveb dopravní infrastruktury, zejména pozemních komunikací. Využívají se přitom nyní v České republice implementované nástroje BIM (Building Information Modeling) a SHV (Systém hospodaření s vozovkami). Oba tyto systémy jsou zdroji či iniciátory dat, která popisují neproměnné (vestavěné) i proměnné (svědčící o opotřebení) parametry staveb, ze kterých lze vyjít při určení výchozí i časové hodnoty staveb. Výzkum zahrnuje jak technické aspekty problému, tzn. identifikace parametrů, které ovlivňují hodnotu stavby, a způsoby jejich stanovení, tak aspekty teorie oceňování staveb.

Anglický abstrakt

The Standing Committee on Transportation Earthworks (AKG50) of the US Transportation Research Board (TRB) deals with a wide range of topics related to the geotechnics of transportation structures. From the point of view of risk engineering in the Czech Republic, it seems to be an interesting issue an implementation of risk analyses into geotechnical property management. In 2019, the report NCHRP 903: Geotechnical Asset Management (GAM) for Transportation Agencies was published, which contains an implementation manual for road and highway managers to integrate assets such as walls, slopes, embankments and subsoil into their management system. The manual builds on previous work carried out by some state Departments of Transportation and also includes experience from long-term GAM programs in the UK. At a workshop in January this year, the AKG50 Committee discussed the experience of selected US states with the implementation of their GAM programs.

Klíčová slova

Oceňování, BIM, SHV, dopravní stavby, hospodaření s majetkem, degradace

Klíčová slova v angličtině

Valuation, BIM, PMS, transportation structures, asset management, degradation

Autoři

FOŘT, J.; HABURAJ, F.; POSPÍŠIL, K.

Vydáno

27. 1. 2022

Nakladatel

VUT ÚSI

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-6033-1

Kniha

ExFoS 2022, sborník příspěvků

Strany od

176

Strany do

183

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT176507,
  author="Jakub {Fořt} and František {Haburaj} and Karel {Pospíšil}",
  title="Oceňování dopravních staveb s vazbou na BIM",
  booktitle="ExFoS 2022, sborník příspěvků",
  year="2022",
  pages="176--183",
  publisher="VUT ÚSI",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-6033-1"
}