Ing.

Karel Doubravský

Ph.D.

FP, ÚI – odborný asistent

+420 54114 3723
Karel.Doubravsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Karel Doubravský, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1996 - 31.08.2001

  Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta strojního inženýrství, obor Matematické inženýrství, magisterské studium.

 • 01.09.2001 - 31.08.2005

  Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta strojního inženýrství, obor Matematické inženýrství, doktorské studium.

 • 01.09.2004 - 31.08.2005

  Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky, asistent.

 • 01.09.2005 - ...

  Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky, odborný asistent.

 • 01.09.2010 - 31.08.2011

  Vysoké učení technické v Brně
  ICV, doplňující pedagogické studium.

Pedagogická činnost

Garantované předměty
BAASE Applied Analytical Statistics
Anglicky, letní, FP, ÚI

EasP Applied Statistics
Anglicky, zimní, FP, ÚI

IBasP Applied Statistics
Anglicky, zimní, FP, ÚI

masK Metody aplikované statistiky
Česky, zimní, FP, ÚI

SmasP Metody aplikované statistiky
Česky, zimní, FP, ÚI

masP Metody aplikované statistiky
Česky, zimní, FP, ÚI

STA1 Statistika
Česky, zimní, FP, ÚI

STA2 Statistika 2
Česky, letní, FP, ÚI

Vyučované předměty
BAASE Applied Analytical Statistics
Cvičení, Přednáška, Anglicky, letní, FP, ÚI

IBasP Applied Statistics
Cvičení, Přednáška, Anglicky, zimní, FP, ÚI

SmasP Metody aplikované statistiky
Přednáška, Cvičení, Česky, zimní, FP, ÚI

masP Metody aplikované statistiky
Přednáška, Česky, zimní, FP, ÚI

STA2 Statistika 2
Přednáška, Cvičení, Česky, letní, FP, ÚI

stat2P Statistika 2
Přednáška, Cvičení, Česky, zimní, FP, ÚI

Vědeckovýzkumná činnost

Typ publikované práce Počet publikovaných prací
Odborná publikace: 1
Původní vědecká práce s IF (Q1): 4
Původní vědecká práce s IF (Q2): 5
Původní vědecká práce s IF (Q3): 3
Původní publikace ve Scopus: 9
Publikace v recenzovaném odborném časopisu: 3
Příspěvek ve sborníku vědecké konference (WoS, Scopus): 8

Projekty

Seznam projektů pedagogického charakteru

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 015/0002430, OP VVV PO2 ESF, MOST, 2017–2019, specialista ve vzdělávání.

ER177S01001/16200, Erasmus + program, CHEDTEB, 2017–2019, vědecko-výzkumný pracovník.

CZ.1.07/.2.2.00/28.0289, ESF OP VK, Inovace studijního programu Rizikové inženýrství, 2012–2014, odborný pracovník inovací.

Seznam projektů vědecko-výzkumného charakteru

GA17-23448S, Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování, GAČR, 2017– 2019, spolupracovník.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

77

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

142

Citace ostatní (bez autocitací)

114