prof. RNDr.

Josef Šlapal

CSc.

FSI, ÚM – ředitel ústavu

+420 54114 2729
slapal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

Projekty

 • 2020

  Moderní metody aplikované matematiky, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Moderní matematické metody pro modelování problémů technických a přírodních věd, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2014

  Moderní metody aplikované matematiky pro využití v technických vědách , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Moderní metody aplikované matematiky pro řešení problémů technických věd, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Moderní metody matematického modelování problémů inženýrských věd, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Modernizace počítačové učebny a výukového software Ústavu matematiky, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2000

  Ústav matematiky, zahájení: 01.01.2000
  Detail

 • 1998

  PG98006, Aktivní účast na 13.mezinárodní konferenci o obecné topologii a jejích aplikacích, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1998
  Detail

 • 1997

  Topologické a relační struktury s aplikacemi v computer science, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1997
  Detail

 • 1995

  GA201/95/0468, Obecné algebraické a topologické systémy, zahájení: 01.01.1995, ukončení: 31.12.1997
  Detail