Detail projektu

Pokročilé matematické metody pro řešení úloh v inženýrství

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Zaměření projektu je do oblastí s přesahem matematických disciplin, tedy algebry, geometrie, analýzy (včetně numeriky) a statistiky. Typickým úkolem je autonomní řízení, kde kromě analýzy obrazu a metod umělé inteligence vstupuje do hry i optimální řízení, rozhodovací strategie a výpočetní optimalizace. Řízení robotických ramen, zvyšování přesnosti obrábění, plánování svozu odpadu nebo řízení tavného procesu jsou další ukázky problémů řešených komplexními matematickými metodami.

Označení

FSI-S-23-8161

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Výsledky

DOUPOVEC, M.; KUREK, J.; MIKULSKI, W. On Weil like functors on flag vector bundles with given length. FILOMAT, 2023, vol. 37, no. 9, p. 2755-2771. ISSN: 0354-5180.
Detail

MIKULÁČEK, P.; ZEMEK, M.; ŠTARHA, P.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Application of Dual-target Computed Tomography for Material Decomposition of Low-Z Materials. JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION, 2024, vol. 43, no. 2, ISSN: 0195-9298.
Detail

IRAGI, M., ŠLAPAL, J. Transitive quasi-uniform structures depending on a parameter. AEQUATIONES MATHEMATICAE, 2023, vol. 97, no. 4, p. 823-836. ISSN: 0001-9054.
Detail

LOUČKA, P.; VAŠÍK, P. On Multi-conditioned Conic Fitting in Geometric Algebra for Conics. ADV APPL CLIFFORD AL, 2023, vol. 33, no. 3, ISSN: 0188-7009.
Detail

DOUPOVEC, M.; KUREK, J.; MIKULSKI, W. Natural affinors and torsion of connections on Weil like functors on double vector bundles. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica, 2023, vol. 76, no. 2, p. 1-13. ISSN: 2083-7402.
Detail

HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A.; ERYGANOV, I.; HILDENBRAND, D.; ALVES, R.; LAVOR, C.; STEINMETZ, C. Quantum Register Algebra: the mathematical language for quantum computing. Quantum Information Processing, 2023, vol. 22, no. 9, p. 1-27. ISSN: 1573-1332.
Detail

ŘEHÁK, P. On decaying and asymptotically constant solutions of nonlinear equations with the Weyl fractional derivative of an order in (1,2). APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2023, vol. 145, no. 108779, p. 1-9. ISSN: 0893-9659.
Detail

KUREŠ, M. A Proof of Pollock’s Conjecture on Centered Nonagonal Numbers. MATHEMATICAL INTELLIGENCER, 2023, no. 2023, p. 1-2. ISSN: 0343-6993.
Detail

FROLÍK, S.; HRDINA, J. Local control of 2-link robotic worms based on additional symmetries *. JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS, 2023, vol. 360, no. 16, p. 12280-12298. ISSN: 0016-0032.
Detail

PAVLÍK, J. Distributivity of a segmentation lattice. Discrete Applied Mathematics, 2023, vol. 339, no. 0166-218X, p. 300-316. ISSN: 0166-218X.
Detail

ŠLAPAL, J. A digital Jordan surface theorem with respect to a graph connectedness. Open Mathematics, 2023, vol. 21, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2391-5455.
Detail

LOUČKA, P.; VAŠÍK, P. Algorithms for Conic Fitting Through Given Proper and Improper Waypoints in Geometric Algebra for Conics. Advances in Applied Clifford Algebras, 2024, vol. 34, no. 1, p. 1-22. ISSN: 1661-4909.
Detail

KLAŠKA, J. The Full Systems of Canonical Representatives of Cubic Polynomials with a Given Discriminant. Brno, Česká republika: Akadenické nakladatelství CERM, 2023. 150 p. ISBN: 978-80-7623-097-2.
Detail

KLAŠKA, J. JAKÓBCZYKOVA HYPOTÉZA O FERMATOVÝCH ČÍSLECH. Kvaternion, 2023, č. 1-2, s. 3-13. ISSN: 1805-1324.
Detail

KLAŠKA, J. Jakobczyk's Hypothesis on Mersenne Numbers and Generalizations of Skula's Theorem. Journal of Integer Sequences, 2023, vol. 26, no. 3, p. 1-21. ISSN: 1530-7638.
Detail

DOUPOVEC, M.; KUREK, J.; MIKULSKI, W. Description of jet like functors on vector bundles by means of module bundle functors on the bases. FILOMAT, 2024, vol. 38, no. 1, p. 241-260. ISSN: 0354-5180.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, J.; KŘIŠŠÁK, J. The Artificial Intelligence Algorithm Used for Harvested Wood Recognition. PEFnet 2023. 1... Brno, CZ3-.: Mendel University Press, 2023. p. 91-92. ISBN: 978-80-7509-944-0.
Detail

RŮŽIČKOVÁ, M.; KÚDELČÍKOVÁ, M.; ŠTOUDKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, V. Spojité dynamické systémy. Stabilita, aplikácie. Vedecké monografie. Vedecké monografie. Žilina: EDIS-vydavateľstvo UNIZA, 2023. 248 s. ISBN: 978-80-554-2063-9.
Detail

FROLÍK, S.; HRDINA, J. SUB-RIEMANNIAN GEODESICS ASSOCIATED TO CR-GEOMETRY ON HEISENBERG GROUP H3. UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS, 2024, vol. 85, no. 4, p. 55-66. ISSN: 1223-7027.
Detail

KULMON, P.; SUJA, J.; BENKO, M. Scheduling of Multi-Function Sensor. IEEE Transactions on Radar Systems, 2023, vol. 1, no. 1, p. 729-739. ISSN: 2832-7357.
Detail

MAZAL, J.; FAGIOLINI, A.; VAŠÍK, P.; BRUZZONE, A.; PICKL, S.; NEUMANN, V.; STODOLA, P.; STORTO, S. Preface. Deutschland: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. p. 1 (1 s.).
Detail

HITZER, E.; PAPAGIANNAKIS, G.; VAŠÍK, P. Preface. Switzerland: Springer Cham, 2023. p. 1 (1 s.).
Detail

LOUČKA, P. On Proper and Improper Points in Geometric Algebra for Conics and Conic Fitting Through Given Waypoints. In EmpoweringNovel GeometricAlgebrafor GraphicsandEngineering. Lecture Notes in Computer Science. Switzerland: Springer, Cham, 2023. p. 67-79. ISBN: 978-3-031-30922-9.
Detail

MACHÁLEK, L.; KONECKÝ, Š. Autonomous Navigation for the Movement of the Robot in the Tube. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Springer Cham, 2023. p. 74-86. ISBN: 978-3-031-31267-0.
Detail

VAŠÍK, P.; HITZER, E.; LAVOR, C. Editorial of Applied Geometric Algebras in Computer Science and Engineering (AGACSE 21). Mathematical Methods in the Applied Sciences. HOBOKEN: WILEY, 2024. p. 1199-1203. ISSN: 1099-1476.
Detail

DEREVIANKO, A.; VAŠÍK, P. Search for Similarity Transformation Between Image Point Clouds Using Geometric Algebra for Conics. In Advanced Computational Applications of Geometric Algebra. Lecture Notes in Computer Science. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2024. p. 15-26. ISBN: 978-3-031-34031-4.
Detail

BYRTUS, R.; FROLÍK, S. Notes on Forward Kinematics of Generalised Robotic Snakes Based on Compass Ruler Algebra. In Advanced Computational Applications of Geometric Algebra. Lecture Notes in Computer Science. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2024. p. 138-146. ISBN: 978-3-031-34031-4. ISSN: 1611-3349.
Detail

HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A.; ERYGANOV, I.; ALVES, R.; HILDENBRAND, D.; STEINMETZ, C.; LAVOR, C. Quantum Register Algebra: The Basic Concepts. In Advanced Computational Applications of Geometric Algebra. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2024. p. 112-122. ISBN: 978-3-031-34030-7.
Detail

ŠTARHA, P.: ASI_CorCap_2023; ASI Corona Capture version 2023. Ústav matematiky Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 61669 Brno. URL: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~starha/asi_corcap/. (software)
Detail