Detail projektu

Moderní metody aplikované matematiky pro využití v technických vědách

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je studium a vývoj nových metod moderní aplikované matematiky pro řešení technických problémů. Do řešení projektu budou výrazně zapojeni studenti doktorského studijního programu Aplikovaná matematika. Členové řešitelského týmu se budou věnovat výzkumu v těch směrech aplikované matematiky, které jsou na ústavu dlouhodobě rozvíjeny. Náplní projektu proto bude matematický výzkum v oblasti diferenciálních a diferenčních rovnic, diskrétní matematiky, analýzy počítašových obrazů, aplikované geometrie a statistiky.

Označení

FSI-S-14-2290

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Výsledky

ŠLAPAL, J., CHAISANSUK, N. On a product of universal hyperalgebras. Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 2015, vol. 23, no. 2, p. 71-81. ISSN: 1224-1784.
Detail

ŠLAPAL, J. Convenient adjacencies on Z^2. FILOMAT, 2014, vol. 28, no. 2, p. 305-312. ISSN: 0354-5180.
Detail

HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; JINDRA, P.; HAUGEN, K.; NOVOTNÝ, J.; OLSTAD, A. Hybrid Algorithm for Wait-and-see Network Design Problem. Mendel Journal series, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 97-104. ISSN: 1803-3814.
Detail

MARTIŠEK, D.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H. Power-function method of fractal dimension estimation. In Mendel 2014 20th International Conference of Soft Computing. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, 2014. p. 147-152. ISBN: 978-80-214-4984-8. ISSN: 1803-3814.
Detail

KLAŠKA, J. Applications of sequences over finite fields. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). Brno: Univerzita obrany, 2014. p. 26-26. ISBN: 978-80-7231-961-9.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J.; FUSEK, M.; MICHÁLEK, J. Extreme value estimation for correlated observations. In Mendel 2014 20th International Conference of Soft Computing. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, 2014. p. 359-364. ISBN: 978-80-214-4984-8. ISSN: 1803-3814.
Detail

POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; ROUPEC, J.; HRABEC, D.; OLSTAD, A. Two-Stage Stochastic Programming for Engineering Problems. Engineering Mechanics, 2014, vol. 21, no. 5, p. 335-353. ISSN: 1802-1484.
Detail

BREDSTROEM, D.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A.; NOVOTNÝ, J.;. A mixed integer linear programming model applied in barge planning for Omya. Operations Research Perspectives, 2015, vol. 2, no. 1, p. 150-155. ISSN: 2214-7160.
Detail

ČERMÁK, J.; JÁNSKÝ, J. Stability switches in linear delay difference equations. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, vol. 243, no. 9, p. 755-766. ISSN: 0096-3003.
Detail

OPLUŠTIL, Z. Some notes on oscillation of two-dimensional system of difference equations. Mathematica Bohemica, 2014, vol. 139, no. 2, p. 417-428. ISSN: 0862-7959.
Detail

HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; HAUGEN, K. Hybrid Algorithm for Here-and-Now Stochastic Network Design Problem with Pricing. 2014.
Detail

HABBAL, S.; MORGAN, H.; DRUCKMÜLLER, M. EXPLORING THE PROMINENCE-CORONA CONNECTION AND ITS EXPANSION INTO THE OUTER CORONA USING TOTAL SOLAR ECLIPSE OBSERVATIONS. ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2014, vol. 2014 793, no. 2, p. 119-128. ISSN: 0004-637X.
Detail

ČERMÁK, J.; DRAŽKOVÁ, J. On stability sets for numerical discretizations of neutral delay differential equations. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2015, vol. 63, no. 2, p. 89-100. ISSN: 1210-3195.
Detail

ČERMÁK, J.; JÁNSKÝ, J. Explicit stability conditions for a linear trinomial delay difference equation. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2015, vol. 43, no. 5, p. 56-60. ISSN: 0893-9659.
Detail

ČÁSLAVKOVÁ, P.; POSPIECH, M.; ŠTARHA, P.; KAMENÍK, J.; SALÁKOVÁ, A.; TREMLOVÁ, B.; ŘEZÁČOVÁ LUKÁŠKOVÁ, Z. Verwendung der Bildanalyse für die Bewertung des Anschnitts der Rohwurstsorte Poličan. FLEISCHWIRTSCHAFT, 2014, roč. 94, č. 6, s. 88-93. ISSN: 0015-363X.
Detail

LOMTATIDZE, A., DOSOUDILOVA, M., SREMR, J. Oscillatory properties of solutions to certain two-dimensional systems of non-linear ordinary differential equations. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 2015, vol. 2015(120), no. 1, p. 57-75. ISSN: 0362-546X.
Detail

DZHALLADOVA, I.; RŮŽIČKOVÁ, M.; ŠTOUDKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, V. Stability of the zero solution of nonlinear differential equations under the influence of white noise. Advances in Difference Equations, 2015, vol. 2015, no. 143, p. 0-0. ISSN: 1687-1847.
Detail

KUREŠ, M. n-root near fractions. Asia Pacific Journal of Mathematics, 2015, vol. 2, no. 2, p. 88-93. ISSN: 2357-2205.
Detail

HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Notes on differential kinematics in conformal geometric algebra approach. In Mendel 2015. Recent Advances in Soft Computing. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 363-374. ISBN: 978-3-319-19824-8.
Detail

HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R. Special orthogonal matrices over dual numbers and their applications. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 6, p. 121-126. ISSN: 1803-3814.
Detail

HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; MAZAL, J.; STODOLA, P. Two-Stage Stochastic Programming for Transportation Network Design Problem. In Mendel 2015: Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2015. p. 17-25. ISBN: 978-3-319-19824-8. ISSN: 2194-5357.
Detail

HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; JINDRA, P.; NOVOTNÝ, J. Hybrid Algorithm for Wait-and-See Transportation Network Design Problem with Linear Pricing. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 183-188. ISSN: 1803-3814.
Detail

KUREŠ, M. MMXV-numbers. The Mathematics Student, 2015, vol. 84, no. 3-4, p. 123-125. ISSN: 0025-5742.
Detail

OPLUŠTIL, Z.; ŠREMR, J. Myshkis type oscillation criteria for second-order linear delay differential equations. Monatshefte fuer Mathematik, 2015, vol. 2015 (1), no. 1, p. 143-161. ISSN: 0026-9255.
Detail

KRATOCHVÍL, J. Umění v matematice, matematika v umění. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF, 2015, roč. 2015, č. 310, s. 24-29. ISSN: 1212-1134.
Detail

KŮDELA, J.; POPELA, P. Two-stage stochastic facility location problem: GA with benders decomposition. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 53-58. ISSN: 1803-3814.
Detail

LOMTATIDZE, A.; OPLUŠTIL, Z. Well-posedness of the second-order linear singular Dirichlet problem. Georgian Mathematical Journal, 2015, vol. 2015 (22), no. 3, p. 409-419. ISSN: 1072-947X.
Detail

KUREŠ, M. Subgroups of jet groups and material symmetries. In PCM-CMM-2015 Short Papers Vol. 2. Gdańsk: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015. p. 793-794. ISBN: 978-83-932107-6-3.
Detail

PROCHÁZKA, D.; LANDA, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.; KLIMÁNEK, M. Geospatial Infrastructure for European Union Sustainable Development. In Competitivness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European Union. Switzerland: Springer, 2015. p. 179-189. ISBN: 978-3-319-17298-9.
Detail

ŠLAPAL, J. Path-set induced closure operators on graphs. FILOMAT, 2016, vol. 30, no. 3, p. 863-871. ISSN: 0354-5180.
Detail

ČERMÁK, J.; KISELA, T.; HORNÍČEK, J. Stability regions for fractional differential systems with a time delay. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2016, vol. 31, no. 1-3, p. 108-123. ISSN: 1007-5704.
Detail

MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.; FICKER, T. High-quality three-dimensional reconstruction and noise reduction of multifocal images from oversized samples. JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING, 2015, vol. 24, no. 5, p. 1-15. ISSN: 1017-9909.
Detail

MAZAL, J.; STODOLA, P.; HRABEC, D.; KUTĚJ, L.; PODHOREC, M.; KŘIŠŤÁLOVÁ, D. Mathematical modeling and optimization of the tactical entity defensive engagement. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2015, no. 9, p. 600-606. ISSN: 1998-0140.
Detail

ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. O rozložení kořenů kubického polynomu. Kvaternion, 2015, roč. 2015, č. 1-2, s. 25-39. ISSN: 1805-1324.
Detail

NÁVRAT, A.; KUBIENA, J. Control of the trident square robot. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 6, p. 115-120. ISSN: 1803-3814.
Detail

NÁVRAT, A.; MATOUŠEK, R. Trident Snake Control Based on Conformal Geometric Algebra. In Mendel 2015: Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. AISC. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 375-385. ISBN: 978-3-319-19824-8. ISSN: 2194-5357.
Detail

KUREŠ, M. Some Remarks to Higher Order Frames Occurring in Continuum Mechanics. In Continuous Media with Microstructure 2. Springer International Publishing, 2016. p. 45-52. ISBN: 978-3-319-28239-8.
Detail

IVIČIČ, V.; KUREŠ, M. Two general examples of Weil algebras having the group of automorphisms connected. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS, 2016, vol. 13, no. 3, p. 1650035-1 (1650035-19 p.)ISSN: 0219-8878.
Detail

NEVRLÝ, V.; POPELA, P.; PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R. Heuristic for generation of waste transportation test networks. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 189-194. ISSN: 1803-3814.
Detail

NOVOTNÝ, J.; BRANDA, M.; POPELA, P.; OLSTAD, A. A Note on Fixed Interval Scheduling with Stochastic Elements. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2015, vol. 26, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1210-8022.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J.; FUSEK, M.; BLACHUT, V.; MICHÁLEK, J. Comparison of precipitation extremes estimation using parametric and nonparametric methods. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, 2016, vol. 61, no. 13, p. 2376-2386. ISSN: 0262-6667.
Detail

HORNÍČEK, J.; KUREŠ, M.; MACÁLKOVÁ, L. Some properties of orders of quaternion algebras with regard to the discrete norm. Mathematica Bohemica, 2016, vol. 141, no. 3, p. 285-405. ISSN: 0862-7959.
Detail

Solovjovs Sergejs. Functorial semantics of topological theories. IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS, 2015, vol. 12, no. 5, p. 1-43. ISSN: 1735-0654.
Detail

Paseka Jan, Solovjovs Sergejs, Stehlik Milan. On a topological universe of L-bornological spaces. SOFT COMPUTING, 2016, vol. 20, no. 7, p. 2503-2512. ISSN: 1432-7643.
Detail

Solovjovs Sergejs. Localification procedure for affine systems. Cahiers de Topologie et Geometrie Differentielle Categoriques, 2015, vol. 56, no. 2, p. 109-132. ISSN: 1245-530X.
Detail

HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A. Control of 3-Link Robotic Snake Based on Conformal Geometric Algebra. ADV APPL CLIFFORD AL, 2016, vol. 26, no. 3, p. 1069-1080. ISSN: 0188-7009.
Detail

OPLUŠTIL, Z. Oscillation criteria for two-dimensional system of non-linear ordinary differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2016, vol. 2009, no. 36, p. 1-17. ISSN: 1417-3875.
Detail

LOMTATIDZE, A.; DOSOUDILOVÁ, M. Remark on zeros of solutions of second-order linear ordinary differential equations. Georgian Mathematical Journal (on-line), 2016, vol. 23, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1572-9176.
Detail

FRANCŮ, J. On modeling of bodies with holes. In High performance computing in science and engineering. Lecture Notes in Computer Science. Switzerland: Springer, 2016. p. 141-151. ISBN: 978-3-319-40360-1.
Detail

ČERMÁK, J.; JÁNSKÝ, J. Stability and periodic investigations of linear planar difference systems. MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, 2016, vol. 39, no. 18, p. 5343-5354. ISSN: 0170-4214.
Detail

KLAŠKA, J. SKULA, L. LAW OF INERTIA FOR THE FACTORIZATION OF CUBIC POLYNOMIALS - THE CASE OF DISCRIMINANTS DIVISIBLE BY THREE. Mathematica Slovaca, 2016, vol. 66, no. 4, p. 1019-1027. ISSN: 0139-9918.
Detail

KUREŠ, M. Higher order frames and material symmetries. Solid State Phenomena, 2017, vol. 258, no. 1, p. 153-156. ISSN: 1662-9779.
Detail

OPLUŠTIL, Z. On non-oscillation for certain system of non-linear ordinary differential equations. Georgian Mathematical Journal, 2017, vol. 24, no. 2, p. 277-286. ISSN: 1072-947X.
Detail

ČERMÁK, J.; KISELA, T.; DOŠLÁ, Z. Fractional differential equations with a constant delay: Stability and asymptotics of solutions. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2017, vol. 298, no. 1, p. 336-350. ISSN: 0096-3003.
Detail

HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A.; MATOUŠEK, R. CGA-based robotic snake control. ADV APPL CLIFFORD AL, 2017, vol. 27, no. 1, p. 621-632. ISSN: 0188-7009.
Detail

KLAŠKA, J.; SKULA, L. Law of inertia for the factorization of cubic polynomials - the case of primes 2 and 3. Mathematica Slovaca, 2017, vol. 67, no. 1, p. 71-82. ISSN: 0139-9918.
Detail

POPELA, P.; MATOUŠEK, R.; KŮDELA, J. Heuristic approaches to stochastic quadratic assignment problem: VO and MM cases. In Proceedings of 22nd International Conference on Soft Computing MENDEL 2016. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2016. p. 117-122. ISBN: 978-80-214-5365-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

ČERMÁK, L.; HLAVIČKA, R. Numerické metody. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2016. s. 1-110.
Detail

MARTIŠEK, D. Elimination of Gibbs and Nyquist–Shannon Phenomena in 3D Image Reconstruction. 3D Research, 2016, vol. 1, no. 1, p. 1-21. ISSN: 2092-6731.
Detail

MARTIŠEK, D.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H. Registration of Partially Focused Images for 2D and 3D Reconstruction of Oversized Samples. SCANNING, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 1-8. ISSN: 1932-8745.
Detail

BOE, B.; HABBAL, S.; DRUCKMÜLLER, M.; LANDI, E.; KOURKCHI, E.; DING, A.; ŠTARHA, P.; HUTTON, J. The First Empirical Determination of the Fe10+ and Fe13+ Freeze-in Distances in the Solar Corona. ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, vol. 259, no. 2, p. 105-119. ISSN: 0004-637X.
Detail

YEATES, A.; AMARI, T.; CONTOPOULOS, I.; XUESHANG, F.; MACKAY, D.; MIKIČ, Z.; WIEGELMANN, T.; HUTTON, J.; LOWDER, C.; MORGAN, H.; PETRIE, G.; RACHMELER, L.; UPTON, L.; CANOU, A.; CHOPIN, P.; COOPER, D.; DRUCKMÜLLER, M.; LINKER, J.; SEATON, D.; TOROK, T. Global Non-Potential Magnetic Models of the Solar Corona During the March 2015 Eclipse. SPACE SCIENCE REVIEWS, 2018, vol. 214, no. 5, p. 99-126. ISSN: 0038-6308.
Detail

POPELA, P.; HRABEC, D.; KŮDELA, J.; ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; ROUPEC, J.; NOVOTNÝ, J. Waste processing facility location problem by stochastic programming: Models and solutions. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer Nature, 2018. p. 167-179. ISBN: 9783319978871. ISSN: 2194-5357.
Detail

MIKIČ, Z.; COOPER, D.; LINKER, J.; MACKAY, D.; UPTON, L.; RILEY, P.; LIONELLO, R.; TOROK, T.; TITOV, V.; JANVIER, W.; DRUCKMÜLLER, M.; PASACHOFF, J.; CARLOS, W. Predicting the corona for the 21 August 2017 total solar eclipse. NATURE ASTRONOMY, 2018, vol. 2, no. 11, p. 913-921. ISSN: 2397-3366.
Detail

PRICE, O.; JONES, G.; MORRILL, J.; OWENS, M.; BATTAMS, K.; MORGAN, H.; DRUCKMÜLLER, M.; DEIRIES, S. Fine-scale structure in cometary dust tails I: Analysis of striae in Comet C/2006 P1 (McNaught) through temporal mapping. ICARUS, 2018, vol. 319, no. 1, p. 540-557. ISSN: 0019-1035.
Detail

BOE, B.; HABBAL, S.; DRUCKMÜLLER, M.; DING, A.; HODEROVÁ, J.; ŠTARHA, P. CME-induced Thermodynamic Changes in the Corona as Inferred from Fe xi and Fe xiv Emission Observations during the 2017 August 21 Total Solar Eclipse. ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2020, vol. 888, no. 2, p. 1-18. ISSN: 0004-637X.
Detail

HRAZDÍRA, Z.; DRUCKMÜLLER, M.; HABBAL, S. Iterative Phase Correlation Algorithm for High-precision Subpixel Image Registration. ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2020, vol. 247, no. 1, p. 247-255. ISSN: 0067-0049.
Detail

BOE, B.; HABBAL, S.; DRUCKMÜLLER, M. Coronal Magnetic Field Topology from Total Solar Eclipse Observations. ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2020, vol. 895, no. 2, p. 123-137. ISSN: 0004-637X.
Detail

HRAZDÍRA, Z.; DRUCKMÜLLER, M.; HABBAL, S. Measuring Solar Differential Rotation with an Iterative Phase Correlation Method. ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2020, vol. 252, no. 1, p. 1-8. ISSN: 0067-0049.
Detail

HRABEC, D.; HAUGEN, K.; POPELA, P. The newsvendor problem with advertising: an overview with extensions. Review of Managerial Science, 2017, vol. 11, no. 4, p. 767-787. ISSN: 1863-6683.
Detail

POPELA, P.; ŠMÍD, M. SPECIAL ISSUE: APPLIED MATHEMATICAL PROGRAMMING AND MODELLING 2016. Kybernetika, 2017, vol. 53, no. 6, p. 983-984. ISSN: 0023-5954.
Detail

STANCULESCU, A. Stacks and sheaves of categories as fibrant objects, II. Theory and Applications of Categories, 2016, vol. 31, no. 11, p. 330-364. ISSN: 1201-561X.
Detail

NOVOTNÝ, J.; BRANDA, M.; OLSTAD, A. Fixed interval scheduling under uncertainty - A tabu search algorithm for an extended robust coloring formulation. COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 2016, vol. 93, no. March, p. 45-54. ISSN: 0360-8352.
Detail

HABBAL, S.; DRUCKMÜLLER, M.; NATHALIA, A.; DING, A.; JOHNSON, J.; ŠTARHA, P.; HODEROVÁ, J.; BOE, B.; CONSTANTINIOU, S.; ARNDT, M. Identifying the Coronal Source Regions of Solar Wind Streams from Total Solar Eclipse Observations and in situ Measurements Extending over a Solar Cycle. Astrophysical Journal Letters, 2021, vol. 911, no. 1, p. 1-14. ISSN: 2041-8205.
Detail

NISTICÒ, G.; ZIMBARDO, G.; PERRI, S.; NAKARIAKOV, V.; DUCKENFIELD, T.; DRUCKMÜLLER, M. Probing the Density Fine Structuring of the Solar Corona with Comet Lovejoy. ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2022, vol. 938, no. 1, p. 20-20. ISSN: 0004-637X.
Detail

FUSEK, M.; HOLEŠOVSKÝ, J.: EVDest; EVDest 1.0. UMAT FEKT VUT v Brně, Technická 2848/8, 616 00 Brno. URL: http://www.umat.feec.vutbr.cz/software/evdest.html. (software)
Detail