Ing.

Jiří Valenta

Ph.D.

FEKT, UVEE – odborný asistent

+420 54114 6862, +420 54114 6733
valentaj@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Valenta, Ph.D.

Projekty

 • 2019

  DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  8J19UA038, Erozní vlastnosti nových kompozitních materiálů Cu-Cr pro elektroenergetiku, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2015

  GA15-14829S, Studium termodynamických a elektromagnetických procesů ve spínacích přístrojích nízkého napětí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2012

  Vytvoření nového povinného bakalářského předmětu Elektrické přístroje, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Zvýšení efektivity a kvality výuky v laboratořích silnoproudé elektrotechniky, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2007

  FI-IM4/161, Vývoj chráničových relé - "Hermés", zahájení: 01.05.2007, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Experimentální pracoviště pro studium jevů v přístrojích nízkého napětí, zahájení: 06.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GA102/04/2090, Vliv vnějších polí na vlastnosti elektrického oblouku, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail