Ing.

Jiří Jagoš

FSI, NCK MESTEC - SMT – vědecký pracovník

145427@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Jagoš

Fakulta strojního inženýrství

NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky, vědecký pracovník

E-mail145427@vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.