doc. Ing.

Jiří Háze

Ph.D.

FEKT, UMEL – vedoucí ústavu

+420 54114 6102
haze@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Příprava kompetenčního centra pro čipy , zahájení: 01.07.2023, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  Moderní mikro- a nanoelektronika pro budoucnost, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Analýza elektrického chování integrovaného obvodu NCV20072DR2G, zahájení: 01.12.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Technologická analýza integrovaného obvodu NCV20072DR2G, zahájení: 01.12.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Výzkum a vývoj automatizovaného zařízení pro odebírání a ukládání prostorových výlisků, zahájení: 01.10.2020, ukončení: 30.11.2022
  Detail

  Nové přístupy ve využití moderní mikro- a nanoelektroniky, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Využití nových poznatků z mikro- a nanotechnologií pro komplexní elektronické obvody a senzoriku, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  eFEKTivní vzdělání pro nadané studenty na perFEKTní fakultě, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  TG01010054, Zařízení pro dispenzní tisk s velmi vysokým rozlišením, zahájení: 01.05.2015, ukončení: 30.04.2017
  Detail

  Improvement of Study cOnditions for gifted students with sociaLly Disadvantaged bAckground (ISOLDA) , zahájení: 01.03.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  VUT Molekulární biologie a biotechnologie - STI - Nanopotenciostat pro analýzu biologických a chemických látek v kapalinách, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  Nové typy elektronických obvodů a senzorů pro specifické aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Perspektivní využití nových senzorických technologií a obvodů pro zpracování senzorických signálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Multimediální učebnice předmětu Analogové integrované obvody , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Chyby vznikající v řetězových převodnících a jejich kompenzace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Vytvoření nové struktury předmětu magisterského studia Vzájemný převod analogových a digitálních signálů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Inovace osnov předmětu magisterského studia Analogové integrované obvody - MAIO, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Inovace osnov předmětu bakalářského studia Návrh analogových integrovaných obvodů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace osnov předmětu Vzájemný převod analogových a digitálních signálů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  FT-TA/050, Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření (DIF), zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  Multimediální učebnice digitálních obvodů a mikroprocesorů, zahájení: 28.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Návrh a vývoj nových převodníků AD se spínanými kapacitory, zahájení: 27.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Rozšíření laboratorního cvičení o úlohy virtuální digitální laboratoře, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA102/03/0619, IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Zavedení nových trendů při výuce předmětu Digitální obvody, zahájení: 31.03.2002
  Detail

  FD-K2/53, ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail