Detail projektu

eFEKTivní vzdělání pro nadané studenty na perFEKTní fakultě

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2016

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Program podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávámí, mládeže a sportu

- plně financující (2016-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Projekt si klade za cíl podpořit zvýšení zájmu o technické, hlavně elektrotechnické vzdělávání a obory se zaměřením na středoškolské studenty i žáky základních škol. Cílem je předání základních znalostí z oblasti elektroniky, elektrotechniky a příbuzných oborů účastníkům aktivit, které Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (FEKT) realizuje již řadu let tak, aby byli motivováni ke studiu techniky na SŠ resp. FEKT a měli dobré odborné předpoklady pro studium na fakultě.

Popis anglicky
The project aims to support an increase in interest in technology , especially electrical engineering with a focus on secondary students and primary school pupils. The aim is to transfer knowledge from basic electronics, electrical engineering and related fields of activities to participants , by Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT (FEEC) has been implementing a number of years so that they are motivated to study engineering at SS respectively. Faculty and had good expertise to study at the faculty.

Klíčová slova
talentovaní studenti, podpora, elektrotechnické vzdělávání

Klíčová slova anglicky
talented student, support, electrical engineering

Označení

PS18601001

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)