doc. Ing.

Jaromír Wasserbauer

Ph.D.

FCH, ÚCHM – docent

+420 54114 9344, +420 54114 9458, +420 54114 9812
wasserbauer@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Nové materiály a technologie pro naplňování společenských potřeb, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Nanášení dielektrické vrstvy na wolframové elektrody a analýza jejich vlastností, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Nové pokročilé materiály a materiálové technologie pro soudobé společenské potřeby, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Nové perspektivní materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Analýza opotřebení břitů nástrojů po obrábění vysoce abrazivních materiálů., zahájení: 02.10.2017, ukončení: 31.10.2017
  Detail

  Výzkum hliníkových profilů a jejich pasivační vrstvy, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 15.12.2017
  Detail

 • 2016

  Výzkum posouzení koroze, zahájení: 08.04.2016, ukončení: 06.12.2016
  Detail

  Výzkum metodiky analýz lázní a odtrhové testy, zahájení: 02.02.2016, ukončení: 12.12.2016
  Detail

  Výzkum příčin koroze měděných prvků, zahájení: 12.01.2016, ukončení: 10.08.2016
  Detail

 • 2015

  Výzkum strukturních a mechanických vlastností ocelových vzorků po tepelném ovlivnění, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Výzkum technologie žárového stříkání, zahájení: 17.07.2015, ukončení: 04.12.2015
  Detail

  Výzkum povrchové úpravy na hliníkových slitinách, zahájení: 05.06.2015, ukončení: 02.11.2015
  Detail

  Vývoj metodiky hodnocení žárových nástřiků, zahájení: 14.01.2015, ukončení: 05.11.2015
  Detail

  Výzkum vlivu prostředí na materiály používané pro kolejová vozidla, zahájení: 05.01.2015, ukončení: 09.12.2015
  Detail

  Vývoj metodiky pro stanovení mikrostruktury feritových jader, zahájení: 05.01.2015, ukončení: 10.12.2015
  Detail

  Výzkum příčiny vzniku kontaminace na povrchu pinů, zahájení: 05.01.2015, ukončení: 06.11.2015
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Inovace klecí z hliníkových slitin pro axiální ložiska, zahájení: 12.06.2014, ukončení: 06.03.2015
  Detail

  Optimalizace strukturní analýzy sváru hlinikových slitin, zahájení: 25.04.2014, ukončení: 02.02.2015
  Detail

  Analýza v technol. lázni, zahájení: 24.02.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Analýzy SEM-EDS, zahájení: 05.02.2014, ukončení: 07.11.2014
  Detail

 • 2013

  Charakterizace kontaktů, zahájení: 23.10.2013, ukončení: 29.10.2013
  Detail

  Analýza špon, zahájení: 09.10.2013, ukončení: 18.10.2013
  Detail

  Analýza skvrn, zahájení: 12.07.2013, ukončení: 22.08.2013
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail